Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 143-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция “Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 226/22.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Боряна Тодорова Ванева

020400019

Член

ПП

Стефанка Атансова Божкова

Стела Иванова Вълкова

020400020

Председател

ПП

Росица Иванова Димитрова

Георги Георгиев Георгиев

020400028

Председател

ПП

Мария Димитрова Арнаудова

Милка Андонова Баръмова

020400030

Член

ПП

Ваня Николова Стаматова

Вера Николова Церова

020400037

Председател

ПП

Дияна Петрова Недева-Димова

Миглена Александрова Стоянова

020400048

Председател

ПП

Момка Стоянова Борисова

Гергана Тодорова Петрова

020400055

Член

ПП

Миглена Александрова Стоянова

Денислав Василев Костов

020400080

Секре

тар

ПП

Пепа Антонова Никова

Гергана Андонова Янкова

020400080

Член

ПП

Диана Николова Николова

 

020400083

Член

ПП

Айше Ахпас Дормуш

Калоян Радославов Радославов

020400084

Член

ПП

Красимира Купенова Воденичарова

Милен Янев Тодоров

020400100

Член

ПП

Ярослав Николаев Коюмджиев

Ивайло Гошев Ковачев

020400101

Предсе

дател

ПП

Златка Стоянова Петрова

Валентин Добрев Атанасов

020400110

Секре

тар

ПП

Златка Йорданова Добрева

Златка Йорданова Петрова

020400115

Член

ПП

Кичка Тодорова Янчева

Милена Дончева Кирова

020400118

Предсе

дател

ПП

Маргарита Славчева Гадева

Нели Трошева Димова

020400125

Член

ПП

Светозар Димитров Тодоров

Тихомир Богданов Трифонов

020400126

Член

ПП

Пенка Янкова Колева

Димитринка Кралева Колева

020400127

Член

ПП

Жельо Златинов Митев

 

020400128

Секре

тар

ПП

Ивелина Георгиева Мусева

Вичка Русева Неделчева

020400128

Член

ПП

Георги Ангелов Асиов

Петър Желязков Желязков

020400129

Зам.председател

ПП

Даниел Насков Кърджалов

Георги Георгиев Стоянов

020400130

Член

ПП

Марияна Тодорова Кацарова

Ваня Николова Иванова

020400131

Член

ПП

Михаил  Върбанов Матеев

Георги Георгиев Андреев

020400132

Член

ПП

Христина Великова Николова

Надя Наскова Люцканова

020400133

Член

ПП

Димитър Василев Арабаджиев

 

020400134

Предсе

дател

ПП

Диана Кръстева Петрова

Галя Желева Вълчева

020400136

Член

ПП

Марина Желева Коева

Десислава Атанасова Атанасова

020400137

Член

ПП

Вичо Георгиев Деливичев

 

020400143

Член

ПП

Тодорка Стоянова Михова

Димитринка Нешева Стоянова

020400143

Секре

тар

ПП

Пламен Стилянов Гочев

Валентин Димчев Димитров

020400147

Член

ПП

Милена Дончева Кирова

Георги Димитров Шурелов

020400149

Член

ПП

Петър Димитров Георгиев

Нана Венкова Венкова

020400153

Член

ПП

Ирена Станиславова Бошнакова

 

020400156

Член

ПП

Станислав Петков Бошнаков

Тодор Иванов Иванов

020400158

Председател

ПП

Илиян Веселинов Бодуров

Евдокия Иванова Рухчева

020400158

Член

ПП

Марийка Георгиева Мандаджиева

Жени Михайлова Димитрова

020400159

Член

ПП

Таня Петрова Бошнакова

Диян Иванов Кючуков

020400159

член

ПП

Станка Тодорова Иванова

Димитрина Добрева Петрова

020400160

Член

ПП

Анастасия Стоянова Колева

СТАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

020400161

Секретар

ПП

Елена Димитрова Авджиева

Станко Николов Вълчев

020400162

Член

ПП

Милка Стоянова Адамова

Мария Ангелова Сотирова

020400169

Предсе

дател

ПП

Георги Томов Стефанов

Златомира Костадинова Мандаджиева

020400172

Секре

тар

ПП

Сияна Дичева Славчева

Генка Павлова Пехливанова

020400173

Предсе

дател

ПП

Юлияна Стефанова Куцарова

Таньо  Иванов Чорев

020400174

Секре

тар

ПП

Светла Маринова Борисова

Станка Гочева Николова

020400176

Секре

тар

ПП

Галина Тодорова Бонева

Дафинка Кръстева Стамболиева

020400177

Председател

ПП

Нана Тошева Вачева

Женя Иванова Петрова

020400178

Секретар

ПП

Явор Георгиев Георгиев

Елена Вълкова Василева

020400178

Член

ПП

Хрусина Великова Димитрова

Рая Недялкова Русева

020400179

Член

ПП

Стела Желязкова Кючукова

Тодорка Желева Милева

020400180

Член

ПП

Таня Александрова Александрова

Лилия Стефанова Найденова

020400181

Член

ПП

Тотко Русев Стоев

Красен Купенов Чакъров

020400181

Член

ПП

Кремена Кирова Кирова- Василева

Златка Райкова Кючукова

020400182

Зам.председател

ПП

Катя Маринова Великова

Петя Георгиева Георгиева

020400184

Член

ПП

Димитринка Тодорова Стоева

Ирина Димова Иванова

020400185

Предсе

дател

ПП

Тодор Иванов Александров

Стела Радославова Добрева

020400187

Зам.председател

ПП

Женя Иванова Петрова

Станка Стоянова Йорданова

020400187

Член

ПП

Мима Георгиева Георгиева

Стоян Ванев Стоянов

020400187

Член

ПП

Дора Георгиева Спасова

Войка Войнова Стоянова

020400188

Член

ПП

Димчо Митев Георгиев

Соня Младенова Димитрова

020400189

Член

ПП

Златомира Костадинова Мандаджиева

Антоанета Георгиева Кишишева

020400189

Член

ПП

Тодор Иванов Иванов

Иванка Атанасова Лавдакова

020400190

Председател

ПП

Ралица Недева Михова

Събина Атанасова Атанасова

020400190

Член

ПП

Николинка Стоянова Николова

Добринка Стефанова Гилмановска

020400191

Секретар

ПП

Яница Иванова Петрова

Николинка Стоянова Николова

020400192

Секретар

ПП

Милена Николова Маджарова

Цвятко Стайков Цвятков

020400192

Член

ПП

Надя Ибрахим Баракат

Венета Мавродиева Христова

020400193

Зам.председател

ПП

Христинка Димитрова Колева

Теодора Янкова Вълева

020400194

Председател

ПП

Велина Ангелова Александрова

Йорданка Николова Арабаджиева

020400194

Член

ПП

Диана Грудева Драгова

Станислав Петков Бошнаков

020400195

Член

ПП

Иванка Атанасова Лавдакова

 

020400196

секретар

ПП

Емануела Ивайлова Стоянова

Станислав Георгиев Богданов

020400196

Член

ПП

Гергана Георгиева Стоянова

Николай Огнянов Маринов

020400196

Член

ПП

Мария Христова Муравова

Радка Панайотова Маринова

020400197

Председател

ПП

Виолета Иванова Диманова

Керка Станева Стоянова

020400198

Зам.председател

ПП

Людмила Величкова Великова

Мария Неделчева Угренова

020400198

Член

ПП

Панчо Райков Диманов

Емануела Ивайлова Стоянова

020400198

Член

ПП

Дженка Петкова Франгова

Венко Радулов Венков

020400199

Секретар

ПП

Светла Здравкова Тодорова

Милена Спасова Такучева

020400199

Член

ПП

Милена Спасова Такучева

Людмила Величкова Великова

020400200

Секретар

ПП

Теодора Николова Николова

Лилия Вълчева Чанева

020400200

Член

ПП

Тинка Георгиева Славова

Димитър Десков Десков

020400200

Член

ПП

Руска Хрусафова Минчева

Деско Димитров Десков

020400201

Председател

ПП

Яна Ненкова Голачева

Катя Георгиева Иванова

020400202

Зам.председател

ПП

Пламена Йорданова Димитрова

Радослава Христова Здравкова

020400202

Член

ПП

Катя Христова Иванова

Атанас Георгиев Иванов

020400203

Секретар

ПП

Стилияна Атанасова Тодорова

Живка Игнатова Стайкова

020400203

Член

ПП

Десислава Пенева Николова

Емил Симеонов Бахчеджиев

020400204

Председател

ПП

Станимира Колева Петкова-Проданова

Димитринка Младенова Вълева

020400204

Член

ПП

Теодора Пенева Аврамова

Дарина Янкова Токалиева-Торманова

020400208

Член

ПП

Красимир Стоянов Атанасов

Десислава Иванова Сотирова

020400210

Член

ПП

Радослав Миленов Йорданов

Станка Стоянова Динева

020400211

Член

ПП

Огняна Вълканова Вълканова

Динко Христов Динев

020400212

Член

ПП

Мариана Росенова Грудева

Йорданка Иванова Райкова

020400213

Член

ПП

Павел Миленов Йорданов

Станислав Енев Танев

020400217

Член

ПП

Пролетина Танева Фотева

Виолета Иванова Кънева

020400218

Член

ПП

Донка Димитрова Цветкова

Иван Жеков Господинов

020400221

Зам.председател

ПП

Гошо Георгиев Грозев

Гошо Героргиев Грозев

020400222

Член

ПП

Стела Радославова Добрева

Атанас Димитров Китенов

020400226

Зам.председател

ПП

Тома Русев Русев

Живко Стоянов Стоянов

020400226

Член

ПП

Златомир Георгиев Трифонов

Николай Станиславов Станков

020400227

Член

ПП

Албена Иванова Николова

Радостина Стайкова Мирчева

020400228

Член

ПП

Желю Николов Стоянов

Катя Маринова Великова

020400228

Член

ПП

Светла Маринова Борисова

Иван Езекилов Симеонов

020400232

Член

ПП

Славка Димитрова Лимперова

Стела Дечева Иванова

020400233

Член

ПП

Ирина Проданова Янева

Димитър Георгиев Кирязов

020400238

Член

ПП

Милен Гошев Лилов

Златка Василева Петкова

020400239

Член

ПП

Милена Господинова Златева

Султанка Стоянова Петрова

020400243

Секретар

ПП

Елена Николова Минева

Милена Господинова Златева

020400246

Зам.председател

ПП

Кирил Стойчев Христов

Димитър Георгиев Георгиев

020400248

Зам.председател

ПП

Дамянка Митова Цветанова

Петър Василев Гинев

020400248

Член

ПП

Ирина Димова Зидарова

Михал Иванов Арабаджиев

020400250

Секретар

ПП

Калин Тодоров Георгиев

Даниела Димитрова Иванова

020400254

Зам.председател

ПП

Стоян Димитров Янакиев

Николай Георгиев Андонов

020400255

Член

ПП

Христо Стоянов Попов

Татяна Иванова Господинова

020400256

Член

ПП

Султана Георгиева Стойкова

Димка Тодорова Герджикова -Дикова

020400259

Председател

ПП

Милена Иванова Станева

Стефка Христова Недева

020400259

Член

ПП

Неделина Здравкова Кабадова

Валентина  Петрова Колева

020400260

Зам.председател

ПП

Диляна Христова Генчева

Стойка Желязкова Великова

020400260

Член

ПП

Надя Дончева Иванова-Колева

Димитринка Кръстева Кръстева

020400263

Член

ПП

Георги Красимиров Стайков

Георги Тодоров Недев

020400264

Член

ПП

Юлия Ирова Джалъзова

Елена Георгиева Тенева

020400269

Зам.председател

ПП

Весела Николова Генчева

Райка Василева Пенева

020400273

Член

ПП

Христо Валентинов Иванов

Николина Асенова Синапова

020400278

Зам.председател

ПП

Мария Георгиева Мънева

Андриан Иванов Пейчев

020400306

Член

ПП

Руска Колева Нейкова

Стефка Димитрова Велкова

020400313

Член

ПП

Нели Апостолова Георгиева

Иванка Желева Арнаудова

020400330

Зам.председател

ПП

Галя Петрова Георгиева

Вина Станимирова Богданова

020400337

Секре

тар

ПП

Станислава Манолова Стойнова

Златина Димитрова Великова

020400338

Предсе

дател

ПП

Невена Вълчева Пеева

Михаела Иванова Митева-Атанасова

 

020400303

 

Член

ПП

Мери Гичева Арабаджиева

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:42 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения