Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 142-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Карнобат от квотата на Коалиция “Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 225/22.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Карнобат. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Йорданка Иванова Ялъмова

020900001

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Ана Андреева Ангелова

Димитър Георгиев Георгиев

020900001

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Стоянка Димова Иванова

Петър Василев Гинев

020900002

Заместник -председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Яни Илиев Илиев

Петя Василева Недкова - Арабаджиева

020900002

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Мая Стефанова Янева

Иван Пенчев Тодоров

020900003

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Любомир Танчев Куцаров

Михаил Иванов Арабаджиев

020900003

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Марияна Миткова Калева

Ана Андреева Ангелова

020900004

Заместник -председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Йорданка Стойчева Стоева

Славка Костова Стоянова

020900004

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Иванка Данева Начева

Златка Атанасова Ангелова

020900005

Заместник -председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Гергана Пламенова Кръстева

Иванка Радкова Цекова

020900005

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Траяна Димитрова Узунова

Красимира Светозарова Стоянова

020900006

Заместник -председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Кристина Иванова Кирова

Марина Йорданова Георгиева

020900006

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Петя Йовчева Иванова

Донка Василева Косева

020900007

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Иванка Георгиева Димова

 

Христина Димитрова Кичева

020900008

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Мария Иванова Иванова

Милена Георгиева Димитрова

020900009

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Гинка Георгиева Трифонова

Даниела Димитрова Иванова

020900009

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

София Атанасова Атанасова

Емине Хасан Хюсеин

020900010

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Валентина Алексиева Сивова

Надежда Иванова Петрова

020900012

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Мария Димова Иванова

Диян Ганчев Петров

020900013

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Диляна Росенова Сивенова

Стоян Димитров Янакиев

020900013

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Венета Емилова Плахова

Николай Георгиев Андонов

020900014

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Деспа Любомирова Георгиева

Христин Цветанов Павлов

020900015

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Светлана Тодорова Данчева

Веселин Асенова Абаджиев

020900016

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Вълчо Петров Йорданов

Татяна Иванова Господинова

020900017

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Веселин Асенов Абаджиев

Атанас Димитров Янакиев

020900018

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Айсун Юлви Кьос

Маргарита Стоилова Абаджиева

020900019

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Христо Трендафилов Христов

Данчо Димитров Грозев

020900019

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Мелиха Халил Кьос

Станка Пеева Николова

020900020

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Костадинка Димова Костова

Мария Атанасова Илиева

020900020

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Светла Славчева Русева

Димка Тодорова Герджикова -Дикова

020900021

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Валентина Пенкова Димтрова

Стефка Христова Недева

020900022

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Елена Георгиева Георгиева

Валентина Петрова Колева

020900022

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Любка Пенкова Димитрова

Стойка Желязкова Великова

020900023

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Росица Димова Тодорова

Донка Тодорова Дянкова

020900024

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Николета Георгиева Атанасова

Недялка Ангелова Георгиева

020900024

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Димитър Кирилов Статев

Милена Николаева Георгиева

020900025

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Светлана Вълева Вълева

Веселин Николаев Георгиев

020900025

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Донка Захариева Дитрова

Боряна Димитрова Бодурова - Пулева

020900026

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Весела Благоева Радиева

Димитринка Илиева Кръстева

020900026

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Христина Господинова Червенкова

 

Камелия Иванова Карамфилова -Маринова

020900027

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Росица Колева Черкезова-Абаджиева

ИРИНА ЯНЧЕВА КУПЕНОВА

020900028

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Валентина Владимирова Чанева

Станимир Николаев Атанасов

020900029

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Красимир Маринов Недков

Валентина Владимирова Чанева

020900030

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Таньо Георгиев Киров

Ана Костадинова Илиева

020900031

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Росица Рускова Койчева

Галина Петрова Пуцелова

020900032

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Радка Маркова Генова

Николай Борисов Тодоров

020900033

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Светлана Димитрова Желева

Данаил Тодоров Тодоров

020900034

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Тонка Тодорова Дамянова

Нилка Минчева Георгиева

020900035

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Гергана Тодорова Иванова

Тонка Полихронова Тодорова

020900035

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Марияна Йорданова Николова

Елена Георгиева Тенева

020900036

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Янка Георгиева Стоилова

Борис Николов Тодоров

020900037

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Даниела Анатолиева Денева

Станка Петрова Симеонова

020900038

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Станимир Николаев Атанасов

Станимир Радостинов Станков

020900039

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Димитринка Димова Жекова

Васила Пейчева Кофинова

020900039

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Трифон Митев Трифонов

Теменуга Петрова Митева

020900040

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Рени Златева Иванова

Георги Славчев Славов

020900041

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Владимир Чанев Чанев

Владимир Чанев Чанев

020900042

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Росица Димова Жекова

Георги Величков Киров

020900043

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Силвия Костова Димитрова

Николина Златева Иванова

020900046

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Йоана Стоянова Гочева

Борис Георгиев Иванов

020900046

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Тодор Тодоров Тодоров

Ивайло Георгиев Георгиев

020900047

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Галя Димитрова Петкова

Райка Василева Пенева

020900048

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Николай Радостинов Радев

Иван Станиславов Иванов

020900050

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Мария Станиславова Цветкова

Таня Димитрова Димитрова

020900051

Заместник-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Славейка Георгиева Дърмонова

Валери Валериев Лазаров

020900052

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Стела Димитрова Димитрова

Васил Христов Гангев

020900053

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Николай Русев Илчев

 

Невена Николаева Стоянова

020900054

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Галина Господинова Генчева

Стела Тошкова Славчева

02060055

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Николай Илиев Тодоров

Дамян Колев Колев

020900056

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Жулиана Митева Тонева

Гергана Иванова Кичева

020900057

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Николай Младенов Атанасов

Маргарита Манолова Кабадаиева

020900057

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Вярка Димитрова Димитрова

Калинка Георгиева Клюнкова

020900058

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Галя Миткова Петрова

 

020900059

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Антоанета Димитрова Славова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Карнобат съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Карнобат, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:40 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения