Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Камено от квотата на коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 219/22.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на коалиция „Демократична България – обединение“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Камено. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на коалиция „Демократична България – обединение“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Алина Неделчева Делева

020800001

Член

ДБ

Валентина Димова Лазарова

Маргарита Димова Димова

020800003

Член

ДБ

Дима Ианова Колева

Дима Ианова Колева

020800004

Секретар

ДБ

Маргарита Димова Димова

Валетина Димова Лазарова

020800006

Председател

ДБ

Мария Петрова Михайлова

 Галина Славова Костадинова

020800007

Член

ДБ

Злати Станков Жеков

Муса Ерхан Муса

020800008

Член

ДБ

Георги Василев Колев

Димитринка Димова Господинова

020800010

Член

ДБ

Дойка Митева Великова

Юлияна Буранова Динева

020800011

Секретар

ДБ

Петя Живкова Мехмед

Бончо Николов Стойков

020800012

Председател

ДБ

Георги Златков Господинов

Павлина Георгиева Желязкова

020800013

Член

ДБ

Венеслав Стоянов Волков

Нелина Альошева Мечева

020800014

Член

ДБ

Юлияна Буранова Динева

Петя Живкова Мехмед

020800015

Член

ДБ

Даниела Георгиева Минкова

Злати Станков Жеков

020800016

Член

ДБ

Виктор Валентинов Сенков

Георги Златков Господинов

020800019

Член

ДБ

Донка Николова Оджакова

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Камено съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Камено, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:34 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения