Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 136-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Поморие от квотата на коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 220/22.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на коалиция „Демократична България – обединение“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Поморие. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на коалиция „Демократична България – обединение“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №   

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Михаил Димитров Муджуров

02170009

Член

ДБ

Стивън Николаев Костадинов

Християн Атанасов Димитров

02170021

Член

ДБ

Силвия Христова Славова

Радослава Пеева Узунова

02170024

Член

ДБ

Теодора Неделчева Неделчева

Цветелина Антонова Христова

02170030

Член

ДБ

Пенко Ганев Русев

Стоян Петров Стоянов

02170032

Член

ДБ

Маргарита Димитрова Милева

Кремена Демирева Драганова

02170033

Член

ДБ

Тони Димитров Димитров

Симеон Димитров Сербезов

02170045

Член

ДБ

Шамиле Мустафа Муса

Нежиля Мехмед Илияз

02170047

Член

ДБ

Християн Атанасов Димитров

Иванка Митева Друмева

02170016

Член

ДБ

Кристиян Иванов Иванов

Михаил Димитров Муджуров

02170034

Член

ДБ

Иван Стойков Коев

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Поморие съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Поморие, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:33 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения