Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 134-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 215/22.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на коалиция „Демократична България – обединение“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на коалиция „Демократична България – обединение“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

МАРТИНА ГЕНОВА КЕРЧЕВА

02-18-00-001

Член

ДБ

Стоян Иванов Димов

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ДИЯНОВА

02-18-00-002

Член

ДБ

Красимир Димитров Киров

ДЕНИЦА ЦОНЧЕВА ЧАНКОВА

02-18-00-003

Секретар

ДБ

Милка Личева Узунова

МАРГАРИТА АНАТОЛИЕВНА ГЕОРГИЕВА

02-18-00-004

Зам. председател

ДБ

Венета Андонова Христова

РУСЛАН ПЕТРОВ ШЕЙКОВ

02-18-00-007

Член

ДБ

Хюсеин Хамди Хамди

СОНЯ СТЕФАНОВА КОРАДОВА

02-18-00-008

Председател

ДБ

Красимира Живкова Петрова

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ МИТЕВ

02-18-00-009

Член

ДБ

Елиф Неджиб Мехмед

МАРТИНА ВЕЛИЧКОВА ДИНЕВА

02-18-00-010

Член

ДБ

Херовим Веселинов Михайлов

ЕВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА              

02-18-00-011

Секретар

ДБ

Анна Асенова Йоцова-Михайлова

ЛИНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

02-18-00-012

Член

ДБ

Атанас Димчев Стоянов

СТОЯН НАКОВ ЙОРДАНОВ

02-18-00-015

Член

ДБ

Хамди Хасан Хамди

РУСКА ТОНЕВА НАЙДЕНОВА

02-18-00-016

Член

ДБ

Николай Атанасов Вардев

ВИКТОР ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ

02-18-00-022

Председател

ДБ

Анастас Димчев Димов

АНАСТАС ДИМЧЕВ ДИМОВ

02-18-00-025

Член

ДБ

Веселина Ганчева Тодорова

АНДРЕЙ ИВАНОВ ИВАНОВ                 

02-18-00-027

Секретар

ДБ

Пламен Неделинов Шкодров

МИШЕЛ ЛЮДМИЛОВА КОСТОВА

02-18-00-029

Член

ДБ

Диана Костова Найденова

ИРЕНА ПАСКАЛЕВА ИВАНОВА

02-18-00-031

Член

ДБ

Петър Стефанов Йорданов

ЕЛИФ НЕДЖИБ МЕХМЕД

02-18-00-032

Член

ДБ

Николай Стефанов Йорданов

ВЕНЦЕСЛАВ РАДОЕВ СТЕФАНОВ

02-18-00-033

Член

ДБ

Атанас Йорданов Димов

ГОРО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

02-18-00-037

Член

ДБ

Светослав Георгиев Томов

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КЕЛЕСОВА  

02-18-00-039

Зам.-предс.

ДБ

Андрей Иванов Иванов

АНН АСЕНОВА ЙОЦОВА-МИХАЙЛОВА

02-18-00-041

Член

ДБ

Сайме Мустафа Хасан

ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ РАЧИН

02-18-00-042

Член

ДБ

Семиха Зюлфехер Мехмед

РУМЕН СТОЙЧЕВ АНАДОЛИЕВ

02-18-00-043

Член

ДБ

Хаджер Неджиб Рашид

СТЕФАН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

02-18-00-045

Председател

ДБ

Маргарита Анатолиевна Георгиева

ТЕОДОР АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ      

02-18-00-047

Член

ДБ

Катя Кънчева Димова

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТАНКОВ

02-18-00-048

Член

ДБ

Янчо Тодоров Георгиев

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРЧЕВ

02-18-00-052

Член

ДБ

Мария Димитрова Георгиева

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Руен съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:29 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения