Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Средец от квотата на коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 216/22.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на коалиция „Демократична България – обединение“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Средец. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на коалиция „Демократична България – обединение“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Султана Илиева Георгиева

020600007

Председател

ДБ

Маргарита Атанасова Чолакова

Божидар Иванов Атанасов

020600011

Секретар

ДБ

Тони Великова Великова

Невена Колева Иванов

020600014

член

ДБ

Мария Георгиева Шивачева

Андрей Димов Андреев

020600016

член

ДБ

Стана Иванова Койчева

Десислава Ивнаова Христова

020600019

член

ДБ

Николина Иванова Стойкова

Богомилка Димитрова Стефанова

020600023

Председател

ДБ

Ганка Янева Арабаджиева

Иванка Костадинова Георгиева

020600035

Член

ДБ

Симеон Георгиев Георгиев

Христо Манолов Георгиев

020600037

член

ДБ

Димо Митев Златаров

Иван Модестев Модестев

020600041

Председател

ДБ

Калинка Тодорова Йонева

Стоян Тодоров Кошничаров

020600042

Член

ДБ

Иванка Богданова Господинова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Средец съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Средец, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:27 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения