Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Сунгурларе от квотата на коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

РЕШЕНИЕ

№ 132 – НС

Бургас 23.09.2022 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Сунгурларе от квотата на коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 217/22.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на коалиция „Демократична България – обединение“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Сунгурларе. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на коалиция „Демократична България – обединение“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Любомир Ангелов Вълков

022300001

Член

ДБ

Росен Христов Атанасов

Хюсмен Халил Халил

022300002

Председател

ДБ

Хюсмен Халил Халил

Апостол Стойчев Стойчев

022300003

Член

ДБ

Орхан Мехмед Христем

Искрен Сашев Христов

022300004

Член

ДБ

Искрен Сашев Христов

Николай Ралев Николов

022300005

Член

ДБ

Диана Щилиянова Добрева

Красимир Ангелов Данаджиев

022300006

Член

ДБ

Красимир Ангелов Данаджиев

Тензиле Сюлейман Селим

022300007

Зам. Председател

ДБ

Тензиле Сюлейман Селим

Хасан Кязим Дерменджи

022300008

Член

ДБ

Хасан Кязим Дерменджи

Кезим Адем Агуш

022300009

Член

ДБ

Кезим Адем Агуш

Адем Сабри Агуш

022300010

Председател

ДБ

Адем Сабри Агуш

Койна Петрова Ванишева

022300011

Член

ДБ

Мирослав Серафимов Мавродиев

Златка Димитрова Сариева

022300012

Член

ДБ

Златка Димитрова Сариева

Стефан Георгиев Трашлиев

022300014

Секретар

ДБ

Стефан Георгиев Трашлиев

Исмаил Ибрям Ахмед

022300015

Член

ДБ

Исмаил Ибрям Ахмед

Валентин Господинов Йорданов

022300016

Член

ДБ

Валентин Господинов Йорданов

Златка Иванова Николова

022300017

член

ДБ

Янка Андреева Минкова

Иван Пенчев Иванов

022300018

член

ДБ

Васил Василев Минков

Галя Иванова Ненова

022300019

Член

ДБ

Милена Стефанова Чернева

Орхан Енвер Агуш

022300020

Член

ДБ

Орхан Енвер Агуш

Борислав Славчев Минчев

022300021

Член

ДБ

Борислав Славчев Минчев

Мария Златева Трашлиева

022300022

Секретар

ДБ

Мария Златева Трашлиева

Виолета Димитров Йорданова

022300023

Председател

ДБ

Виолета Димитров Йорданова

Георги Ангелов Ангелов

022300024

Член

ДБ

Васил Ангелов Маджаров

Мария Недкова Стоянова

022300025

Член

ДБ

Мария Недкова Стоянова

София Пламенова Пенева

022300026

Член

ДБ

София Пламенова Пенева

Пенка Александрова Михова

022300027

Член

ДБ

Еюб Исуфов Ибрямов

Йоанна Антоанетова Лекова

022300028

Член

ДБ

Стоян Христов Джамбазов

Евгени Генчев Генчев

022300029

Член

ДБ

Светла Сашева Христова

Иван Митков Митрев

022300030

Член

ДБ

Иван Христов Джамбазов

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Сунгурларе съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Сунгурларе, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:26 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения