Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 131-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 218/22.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на коалиция „Демократична България – обединение“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на коалиция „Демократична България – обединение“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

 

Илиян Николаев Пандазиев

020400001

Член

ДБ

Мария Николова Михалева

 

Десилина Георгиева Тодорова

020400002

Член

ДБ

Йонка Стоянова Иванова

 

Динко Иванов Станчев 

20400004

Член

ДБ

Живко Рашков Стоянов

 

Теодора Вълчева Станчева

20400005

Член

ДБ

Екатерина Кашина

 

Любомир Ангелов Вълков

20400007

Председател

ДБ

Десилина Георгиева Тодорова

 

Галина Йовчева Велкова

20400009

Член

ДБ

Светлана Кирилова Бекриева

 

Йордан Стоянов Терзиев

20400011

Член

ДБ

Иван Стефанов Иванов

 

Ана Тодорова Батанова - Недева

20400013

Член

ДБ

Петя Пламенова Кръстева

 

Даниела Красимирова Генчева

20400014

Член

ДБ

Георги Иванов Иванов

 

Теодор Филипов Чамов

20400015

Член

ДБ

Венета Димова Димова

 

Нели Павлова Маринова

20400016

Член

ДБ

Митко Маринов Георгиев

 

Апостол Стойчев Стойчев

20400018

Член

ДБ

Глория Иванова Ставратева

 

Петя Пламенова Кръстева

20400019

Член

ДБ

Тодор Махалев Михалев

 

Петя Иванова Стоянова

20400020

Секретар

ДБ

Александър Вълков Георгиев

 

Господин Георгиев Господинов

20400021

Член

ДБ

Даниела Великова Стайкова

 

Златка Христова Гюзелева

20400022

Член

ДБ

Емилия Павлинова Димова 

 

Евелина Генчева Донкова

20400024

Член

ДБ

Николай Иванов Танов

 

Цветелина Георгиева Тумбева

20400026

Председател

ДБ

Любомир Ангелов Вълков

 

Камелия Любомирова Арамова

20400027

Член

ДБ

Пенка Димитрова Андонова

 

Марка Павлова Василева

20400029

Член

ДБ

Божидара Тодорова Панговска

 

Велико Василев Василев

20400030

Член

ДБ

Иринка Танева Пенева

 

Иринка Танева Пенева

20400031

Член

ДБ

Ваня Георгиева Талепова

 

Божидара Тодорова Панговска

20400032

Председател

ДБ

Катя Стоянова Митева

 

Светла Кирилова Бекриева

20400033

Член

ДБ

Тодора Янева Червенкова

 

Катя Стоянова Митева

20400034

Член

ДБ

Руслан Николов Димитров

 

Елена Тодорова Калфова

20400035

Член

ДБ

Веселина Стамова Франгопулова

 

Ива Иванова Дралчева

20400037

Секретар

ДБ

Елена Пламенова Стамболиева

 

Ваня Николова Димитрова

20400038

Член

ДБ

Пламен Чанков Петков

 

Иван Стоянов Доколянков

20400039

Член

ДБ

Милен Красимиров Златев

 

Виктория Пламенова Владева

20400040

Член

ДБ

Мариана Бориславова Георгиева

 

Марияна Пеева Петкова

20400041

Член

ДБ

Роза Росенова Божинова

 

Наталия Стефанова Бакалова  

20400042

Член

ДБ

Нели Павлова Маринова

 

Марияна Димитрова Стоянова

20400044

Зам.председател

ДБ

Радостина Кирова Илиева

 

Мартин Александров Орешков

20400045

Член

ДБ

Марияна Димитрова Стоянова

 

Божидар Иванов Стоянов

20400046

Член

ДБ

Веселина Росенова Божинова

 

Александър Вълков Георгиев

20400047

Член

ДБ

Марияна Пеева Петкова

 

Даниела Стоянова Йорданова

20400048

Член

ДБ

Драгомир Тодоров Бакларов

 

Румяна Георгиева Петкова

20400049

Секретар

ДБ

Весела Василева Василева

 

Мария Костадинова Назърова

20400050

 

ДБ

Димитър Деянов Георгиев

 

Радостина Атанасова Ташева

20400051

Член

ДБ

Христо Димитров Митев

 

Пенка Димитрова Андреева

20400053

Председател

ДБ

Деяна Радостинова Чернаева

 

Емил Александров Шишков

20400056

Член

ДБ

Ирен Деянова Янева

 

Радостина Николаева Иванова

20400057

Зам.Председател

ДБ

Даниела Стоянова Йорданова

 

Пенка Димитрова Андонова

20400058

Председател

ДБ

Мариета Георгиева Коева

 

Мартина Величкова Динчева

20400059

Член

ДБ

Иванка Костова Димитрова

 

Емил Иванов Паунов

20400060

Член

ДБ

Лидия Велинова Димитрова

 

Ганка Златева Бедрова

20400061

Член

ДБ

Мария Николова Янева

 

Иванка Йорданова Миндова

20400062

Член

ДБ

Милен Сяров Сяров

 

Соня Кирилова Ачанова

20400063

Член

ДБ

Тодорка Иванова Цонева

 

Дария Ставрева Пантелеева

20400064

Секретар

ДБ

Мария Петрова Нохчева

 

Христо Георгиев  Кусев

20400065

Член

ДБ

Галина Георгиева Павлова

 

Симона Неделчева Харизанова

20400066

Член

ДБ

Гергана Сашева Стоянова

 

Мария Николова Янева

20400067

Член

ДБ

Йорданка Димитрова Колева

 

Милен Сяров Сяров

20400068

Член

ДБ

Добрин Иванов Пенчев

 

Илия Русев Русев

20400069

Член

ДБ

Иво Божанов Орозов

 

Ваня Георгиева Талепова

20400070

Член

ДБ

Стефка Великова Шишкова

 

Емилия Йосифова Николова

20400071

Секретар

ДБ

Русанка Иванова Костова

 

Валентин Димитров Иванов

20400075

Член

ДБ

Тодор Йорданов Драгнев

 

Георги Иванов Иванов

20400076

Зам.-председател

ДБ

Данка Илиева Илчева

 

Златина Георгиева Иванова

20400077

Председател

ДБ

Златина Георгиева Иванова

 

Руска Димитрова Петрова

20400078

Член

ДБ

Тодорка Георгиева  Милева

 

Господинка Милкова Симеонова

20400079

Член

ДБ

Гергина Николова Димитрова

 

Евдокия Проданова Симеонова

20400080

Член

ДБ

Янна Георгиева Стоянова

 

Данка Илиева Илчева

20400081

Член

ДБ

Жечка Василева Жекова

 

Тодорка Георгиева Милева

20400082

Член

ДБ

Георги Кирилов Тодоров

 

Георги Кирилов Тодоров

20400083

Член

ДБ

Георги Иванов Иванов

 

Иван Пламенов Петров

20400084

Член

ДБ

Нелина Альошева Мечева

 

Иванка Стоянова Иванова

20400085

Член

ДБ

Димитър Койков Янев

 

Гергана Миткова Митова

20400086

Секретар

ДБ

Антония Бинкова Жекова

 

Николай Атанасов Вардев

20400087

Зам.Председател

ДБ

Радостина Иванова Иванова

 

Димитър Георгиев Георгиев

20400088

Член

ДБ

Мариян Дианов Георгиев

 

Таня Димитрова Панайотова

20400089

Зам.-председател

ДБ

Димитър Георгиев Георгиев

 

Мариян Дианов Георгиев

20400090

Член

ДБ

Велико Николов Георгиев

 

Донимир Георгиев Георгиев

20400091

Член

ДБ

Криси Боянова Кънева

 

Илия Монев Георгиев

20400092

Член

ДБ

Елена Николова Иванова

 

Илияна Нанева Христова

20400093

Член

ДБ

Елена Гочева Димитрова

 

Илияна Нанева Христова

20400094

Председател

ДБ

Дияна Климентова Василева

 

Събина Радева Спасова

20400095

Член

ДБ

Илия Монев Георгиев

 

Мария Димитрова Георгиева

20400096

Секретар

ДБ

Илияна Нанева Христова

 

Марияна Васкова Налбантова

20400097

Член

ДБ

Руска Димитрова Петрова

 

Димитрина Иванова Николова

20400098

Член

ДБ

Георги Христов Даскалов

 

Теодора Дианова Кисьова

20400099

Член

ДБ

Иван Красимиров Генчев

 

Росица Иванова Минкова

20400100

Член

ДБ

Дончо Димитров Георгиев

 

Янка Василева Рашева

20400101

Зам.Председател

ДБ

Събина Радева Спасова

 

Диша Иванова Ганева

20400102

Член

ДБ

Елена Здравкова Недялкова

 

Дончо Димитров Георгиев

20400104

Член

ДБ

Айше Мустафа Aли

 

Анна Иванова Радева-Антонова

20400105

Член

ДБ

Мария Димова Рашева

 

Атанас Йорданов Димон

20400106

Член

ДБ

Иванка Желева Пешева

 

Соня Димитрова Георгиева

20400107

Член

ДБ

Жечка Русева Карагьозова

 

Иван Анастасов Карагьозов

20400108

Член

ДБ

Янка Василева Рашева

 

Красимир Иванов Генчев

20400109

Член

ДБ

Соня Димитрова Георгиева

 

Диана Недялкова Стоянова

20400110

Председател

ДБ

Радостина Николова Славова

 

Кристина Петрова Станкова

20400111

Член

ДБ

Калинка Райкова Динева

 

Иван Красимиров Генчев

20400112

Член

ДБ

Иван Димов Желязков

 

Евелина Веселинова Добрева

20400113

Член

ДБ

Цветомир Димчев Петров

 

Атанас Христов Димитров

20400114

Член

ДБ

Катя Георгиева Колева

 

Жан Руменов Карагьозов

20400115

Член

ДБ

Георги Антонов Георгиев

 

Милена Христова Атанасова

20400116

Член

ДБ

Иванка Стоянова Иванова

 

Христо Владимиров Върбанов

20400117

Секретар

ДБ

Невена Иванова Иванова

 

Яна Момчилова Динева

20400119

Член

ДБ

Ирина Неделчева Дренска

 

Милена Николаева Дянкова

20400120

Член

ДБ

Валентин Димитров Иванов

 

Слави Стоянов Стоянов

20400121

Член

ДБ

Стоянка Николова Мирчева

 

Маргарита Иванова Дункова

20400122

Председател

ДБ

Иван Динков Карадобрев

 

Желязко Златков Динев

20400123

Зам.-председател

ДБ

Александра Красимирова Петкова

 

Радостина Николова Славова

20400125

Член

ДБ

Евелина Веселинова Добрева

 

Меглена Добрева Димитрова

20400126

Секретар

ДБ

Евгения Димова Петкова

 

Евгения Димова Петкова

20400127

Член

ДБ

Желязка Христова Костадинова

 

Желязко Златков Динев

20400130

Член

ДБ

Пламен Стефанов Петров

 

Мария Иванова Белчева

20400131

Член

ДБ

Иван Иванов Иванов

 

Галина Анатолиевна Кирнишева - Кенанова

20400132

Председател

ДБ

Ирена Михайлова Михайлова

 

Йордан Тодоров Русев

20400133

Член

ДБ

Галина Анатолиевна Кирнишева - Кенанова

 

Андрей Иванов Алтънов

20400134

Член

ДБ

Крум Великов Петров

 

Силвия Златева Димитрова

20400135

Член

ДБ

Мария Тодорова Дамаскова

 

Никола Николов Церович

20400137

Член

ДБ

Радостина Димитрова Тодорова

 

Златка Дамянова Йорданова

20400138

Член

ДБ

Дарина Миткова Тодорова

 

Диана Стоянова Николова

20400139

Секретар

ДБ

Гергана Миткова Митова

 

Николай Димитров Димитров

20400140

Член

ДБ

Даниел Александрров Дамасков

 

Невена Иванова Иванова

20400141

Член

ДБ

Руси Иванов Милев

 

Благовест Благовестов Благоев

20400142

Член

ДБ

Ирена Георгиева Вълканова

 

Димка Христова Колева

20400143

Член

ДБ

Анка Христова Николова

 

Галина Любенова Стоева

20400144

Зам.-председател

ДБ

Галина Любенова Стоева

 

Йордан Петров Йорданов

20400145

Член

ДБ

Стефка Никулова Иванова

 

Христо Владимиров Върбанов

20400146

Член

ДБ

Костадин Велков Велков

 

Костадин Велков Велков

20400147

Председател

ДБ

Диляна Василева Вълчева

 

Дияна Андонова Стаева

20400148

Член

ДБ

Ирина Фоткова Алексиева

 

Мария Петрова Белчева

20400149

Член

ДБ

Пенка Кунчева Димитрова

 

Полина Генова Солакова

20400150

Член

ДБ

Васил Георгиев Тодоров

 

Сандра Ненчева Първанова

20400151

Член

ДБ

Димитринка Тодорова Ламбринова

 

Бойка Маринова Динкова

20400152

Член

ДБ

Маргарита Иванова Дункова

 

Яна Иванова Ставрева

20400154

Член

ДБ

Михаела Тодорова Михалева

 

Велян Найденов Савов

20400155

Председател

ДБ

Яна Иванова Ставрева

 

Надя Иванова Дамянова

20400156

Член

ДБ

Въла Димитрова Цонева

 

Ирина Василева Стоянова

20400157

Член

ДБ

Ирина Михалева Михалева

 

Рослава Станчева Цонева

20400158

Член

ДБ

Надя Иванова Дамянова

 

Василена Генчева Димитрова

20400159

Член

ДБ

Ирина Василева Стоянова

 

Владимир Красимиров Терзиев

20400160

Член

ДБ

Рослава Станчева Цонева

 

Живка Георгиева Котанова

20400161

Член

ДБ

Красимира Николаева Йорданова

 

Магдалена Георгиева Георгиева

20400162

Секретар

ДБ

Станимир Добромиров Чолаков

 

Христина Иванова Кендова

20400163

Член

ДБ

Неделчо Атанасов Атанасов

 

Виктория Стоянова Стоянова

20400164

Член

ДБ

Росица Стойчева Станкова

 

Пламен Николаев Милев

20400165

Зам.председател

ДБ

Златка Стоянова Качакова

 

Ирина Павлова Рашкова

20400167

Член

ДБ

Стоянка Цветанова Манова

 

Диана Стоянова Николова

20400168

Член

ДБ

Пенка Константинова Вълкова

 

Константин Пенков Вълков

20400169

Зам.председател

ДБ

Даниела Йорданова Павлова

 

Даниела Йорданова Павлова

20400170

Член

ДБ

Мехмед Гюлджиханов Илязов

 

Милена Златева Андреева

20400171

Член

ДБ

Димитър Дончев Танев

 

Калинка Русчева Звездова

20400172

Член

ДБ

Теодора Радостинова Иванова

 

Даниела Илиева Вергова

20400173

Член

ДБ

Цветелина Йорданова Зеленкова

 

Георги Русев Димитров

20400174

Член

ДБ

Койна Петрова Ванишева

 

Александър Стефанов Люцканчев

20400175

Член

ДБ

Мариана Евтимова Евтимова

 

Атанас Вълчев Мишинев

20400176

Председател

ДБ

Мариета Тихомирова Балева

 

Теодоси Емилов Димов

20400177

Член

ДБ

Димитринка Тодорова Георгиева

 

Калинка Иванова Ставрева

20400178

Зам.-председател

ДБ

Стоян Георгиев Василев

 

Пенка Константинова Вълкова

20400179

Член

ДБ

Калинка Янчева Славова

 

Мария Славкова Тодорова

20400181

Член

ДБ

Диана Василева Янакиева

 

Димитринка Тодорова Георгиева

20400182

Член

ДБ

Антоанета Янчева Христова

 

Росен Савов Грудев

20400183

Член

ДБ

Ирина Христова Иванова

 

Деница Георгиева Тамнева

20400184

Председател

ДБ

Величка Николова Стоянова

 

Радостина Динкова Димитрова

20400185

Член

ДБ

Станка Кирова Николова

 

Диян Славов Димов

20400186

Член

ДБ

Силвия Александрова Василева - Сярова

 

Силвия Александрова Василева - Сярова

20400187

Член

ДБ

Диян Славов Димов

 

Андон Паскалев Шопов

20400188

Секретар

ДБ

Гергана Георгиева Георгиева

 

Гергана Радостинова Андреева

20400189

Член

ДБ

Диян Василев Колев

 

Величка Николова Стоянова

20400192

Председател

ДБ

Виктория Стоянова Петкова

 

Гергана Георгиева Георгиева

20400193

Член

ДБ

Манол Георгиев Петров

 

Десислава Цветанова Петрова

20400195

Член

ДБ

Даринка Василева Милева

 

Любомир Димитров Василев

20400197

Член

ДБ

Марияна Кръстева Терзиева

 

Костадин Драганов Парушев

20400199

Член

ДБ

Дора Неделчева Александрова

 

Атанас Вълчев Мишинев

20400200

Член

ДБ

Моника Михайлова Ангелова

 

Давид Райнов Асенов

20400201

Член

ДБ

Костадин Драганов Парушев

 

Илиян Мариянов Павлов

20400202

Член

ДБ

Мирела Иванова Ангелова

 

Мирела Иванова Ангелова

20400203

Член

ДБ

Деян Светлозаров Димчев

 

Кристина Иванова Янакиева

20400204

Член

ДБ

Галина Янчева Димчева

 

Емилиян Красимиров Генчев

20400205

Секретар

ДБ

Георги Русев Димитров

 

Деян Маринов Янев

20400207

Член

ДБ

Теодора Байчева Кулева

 

Атанас Вълчев Мишинев

20400208

Член

ДБ

Милена Николова Миндова

 

Мария Байчева Кулева

20400209

Член

ДБ

Мария Георгиева Бедрова

 

Гергана Георгиева Паскалева

20400210

Член

ДБ

Данчо Димитров Грозев

 

Панайот Славов Димитров

20400211

Член

ДБ

Теодора Кръстева Славова

 

Теодора Кръстева Славова

20400212

Председател

ДБ

Илиян Евгениев Димитров

 

Петя Маврова Кирязова

20400213

Член

ДБ

Саня Наскова Ванкова

 

Красимира Пеева Караевренска

20400214

Член

ДБ

Изабела Свиленова Вълкова

 

Илия Иванов Иванов

20400215

Член

ДБ

Илиян Ивелинов Иванов

 

Райна Тодорова Арнаудова   

20400216

Член

ДБ

Милена Христова Атанасова

 

Ирина Михалева Михалева

20400217

Зам.председател

ДБ

Илия Димитров Бабаджанов

 

Кристина Пламенова  Цекова

20400218

Член

ДБ

Светла Георгиева Димитрова

 

Йордан Тончев Томанов

20400219

Член

ДБ

Михаела Миткова Вълкова

 

Стоянка Цветанова Манева

20400220

Член

ДБ

Надя Христова Янева

 

Десислава Димова Димчева

20400221

Член

ДБ

Горо Димитров Петков

 

Десислава Димова Димчева

20400222

Член

ДБ

Емилия Миткова Ненова

 

Петър Русков Паунов

20400223

Член

ДБ

Димитър Димов Димитров

 

Павел Русков Паунов

20400224

Член

ДБ

Надя Миткова Кучумбова

 

Михаела Тодорова Тодорова

20400225

Член

ДБ

Йордан Тодоров Русев

 

Таня Иванова Тодорова

20400226

Член

ДБ

Марияна Динева Матеева

 

Марияна Динева Матеева

20400227

Зам.председател

ДБ

Таня Иванова Тодорова

 

Стойчо Андреев Арсенов

20400230

Член

ДБ

Райна Тодорова Арнаудова   

 

Галина Георгиева Павлова

020400233

Член

ДБ

Младен Недялков Чавдаров

 

Иван Георгиев Парушев   

20400234

Член

ДБ

Румен  Любомиров Йончев

 

Ивайло Иванов Стойчев  

20400235

Секретар

ДБ

Добринка Илиева Василева

 

Величка Николова Стоянова

20400236

Член

ДБ

Данна Станчева Георгиева

 

Стойка Димитрова Димитрова

20400237

Член

ДБ

Ирина Георгиева Михайлова

 

Жоана Димитрова Тодорова

20400238

Член

ДБ

Ирина Йорданова Дерменджиева

 

Дотка Ненова Калъчева

20400239

Член

ДБ

Йорданка Михова Йончева

 

Недялка Йорданова Антонова

20400240

Член

ДБ

Калинка Русчева Звездова

 

Жулиета Петрова Христова

20400241

Зам.председател

ДБ

Таня Тотева Петкова

 

Стойка Димитрова Димитрова

20400242

Член

ДБ

Жека Славова Желева

 

Марияна Динева Матеева

20400243

Председател

ДБ

Нели Събева Кокушарева

 

Теодора Байчева Кулева

20400244

Член

ДБ

Димитринка Кулева Събева

 

Грета Бориславова Попова

20400245

Член

ДБ

Мирослава Николаева Тодорова

 

Мария Николаева Танчева 

20400246

Член

ДБ

Симеонка Ценова Язаджова

 

Йорданка Михова Йончева

20400247

Член

ДБ

Иван Петров Карагьозов

 

Преслава Галинова Манцарова

20400248

Член

ДБ

Янчо Петров Парушев

 

Янчо Петров Парушев

20400249

Секретар

ДБ

Велислава Ганчева Кирова

 

Александър Стоянов Стайков

20400250

Член

ДБ

Виктория Павлова Панкова

 

Георги Димитров Кротнев

20400251

Член

ДБ

Кирилка Иванова Кирилова

 

Нели Събева Кокушарева

20400253

Член

ДБ

Кирил Дросев Стайков

 

Даниела Димитрова Иванова

20400254

Член

ДБ

Даниел Каменов Кръстев

 

Таня Стойкова Желязкова

20400255

Секретар

ДБ

Йовка Неделчева Стоянова

 

Божидар Тонев Тонев

20400256

Член

ДБ

Павел Георгиев Сокуров

 

Добринка Кирилова Тодорова

20400258

Секретар

ДБ

Анета Георгиева Петрова

 

Атанаска Сярова Георгиева

20400259

Член

ДБ

Иванка Сярова Димитрова

 

Алекс Мариянов Гигов

20400260

Член

ДБ

Дияна Андонова Стаева

 

Димитър Дончев Станев

20400261

Член

ДБ

Атанаска Сярова Георгиева

 

Данаил Петров Генчев

20400265

Член

ДБ

Таня Константинова Ерусалимова

 

Данаил Петров Генчев

20400266

Член

ДБ

Маринела Павлова Пехливанова

 

Ирина Панайотова Петрова

20400268

Член

ДБ

Светлана Кирчева Маврова - Димитрова

 

Бояна Стоянова Сандъкчиева

20400267

Член

ДБ

Климентина Тодорова Карагьозова

 

Събина Георгиева Карагюлева

20400269

Член

ДБ

Габриела Ивайлова Димитрова

 

Даниела Анатолиева Станкова

20400271

Член

ДБ

Диана Стаменова Стамова

 

Руслан Николов Димитров

20400274

Член

ДБ

Евдокия Янкова Димитрова

 

Филип Тодоров Филипов

20400275

Секретар

ДБ

Теодора Стоянова Тонева

 

Иванка Иванова Койчева

20400276

Член

ДБ

Стефан Димитров Колев

 

Филип Тодоров Филипов

20400277

Председател

ДБ

Владимир Красимиров Терзиев

 

Ивайло Любомиров Ненков

20400278

Член

ДБ

Диана Димитрова Стоянова

 

Александър Стефанов Люцканчев

20400279

Член

ДБ

Ваня Янакиева Янакиева

 

Диана Димитрова Стоянова

20400280

Член

ДБ

Величка Анастасова Теохарова

 

Гочо Кръстев Гочев

20400281

Член

ДБ

Kина Желязкова Камбурова

 

Росица Руменова Макрова

20400282

Член

ДБ

Стойчо Тодоров Макров

 

Стойчо Тодоров Макров

20400284

Член

ДБ

Гочо Кръстев Гочев

 

Теодора Славчева Добрева

20400286

Председател

ДБ

Ирина Панайотова Петрова

 

Стефка Атанасова Димитрова

20400287

Член

ДБ

Христо Димитров Димитров

 

Христо Димитров Димитров

20400288

Член

ДБ

Антоанета Георгиева Маринова

 

Румен Евгениев Маринов

20400289

Член

ДБ

Цветомира Димитрова Георгиева

 

Симеон Димитров Димитров

20400290

Зам.-председател

ДБ

Рени Станиславова Стодлева

 

Галина Иванова Иванова

20400291

Член

ДБ

Стефка Атанасова Димитрова

 

Антоанета Георгиева Маринова

20400292

Член

ДБ

Ксения Станиславова Бакалова

 

Мария Василева Минкова

20400293

Член

ДБ

Йонко Недялков Авджиев

 

Джулиана Димитрова Димитрова

20400294

Председател

ДБ

Апостол Стойчев Стойчев

 

Соня Атанасова Петканова

20400295

Член

ДБ

Джулиана Димитрова Димитрова

 

Пенка Димитрова Андреева

20400296

Член

ДБ

Мартин Галинов Кръстев

 

Руска Костадинова Папазян

20400297

Зам.-председател

ДБ

Руска Костадинова Папазян

 

Яница Валентинова Кирякова

20400299

Член

ДБ

Софка Димитрова Ковачева

 

Марияна Атанасова Атанасова

20400300

Член

ДБ

Диана Димова Вътева-Иванова

 

Катя Иванова Атанасова

20400301

Член

ДБ

Ганка Желязкова Атанасова

 

Мариана Евтимова Евтимова

20400302

Член

ДБ

Пенка Димитрова Андреева

 

Силвия Вълчева Вълчева

20400304

Зам.-председател

ДБ

Цвета Петрова Бончева

 

Ана Тодорова Батанова-Недева

20400306

Член

ДБ

Весела Василева Василева

 

Мартин Галинов Кръстев

20400307

Член

ДБ

Христо Георгиев  Кусев

 

Ивайло Любенов Рачин

20400308

Член

ДБ

Божана Георгиева Николова

 

Иринка Фоткова Алексиева

20400309

Член

ДБ

Илияна Ангелова Илиева-Христова

 

Илияна Ангелова Илиева-Христова

20400310

Член

ДБ

Иван Стоянов Стоянов

 

Гергана Димитрова Гинева

20400311

Зам.-председател

ДБ

Стоян Георгиев Сребров

 

Десислава Манушева Илчева

20400312

Член

ДБ

Диана Севдалинова Благанова

 

Румен Стойчев Анадолиев

20400313

Член

ДБ

Румен Ангелов Динев

 

Пенка Кунчева Димитрова

20400314

Член

ДБ

Живко Тодоров Славов

 

Стоян Георгиев Сребров

20400315

Член

ДБ

Георги Николаев Тодоров

 

Стоянка Веселинова Тодорова

20400316

Член

ДБ

Стоянка Веселинова Тодорова

 

Кирил Паскалев Георгиев

20400317

Член

ДБ

Величка Захариева Димитрова

 

Нели Събева Кокушарева

20400318

Член

ДБ

Валентин Алексиев Жеков

 

Младен Недялков Чавдаров

20400319

Зам.-председател

ДБ

Нада Матева Юренска

 

Цанка Миленкова Илиева

20400320

Член

ДБ

Диана Боянова Димитрова

 

Диана Севдалинова Благанова

20400321

Член

ДБ

Светлозар Николов Димитров

 

Мария Димитрова Севриева

20400322

Зам.-председател

ДБ

Дарина Желева Севриева

 

Димитър Илиев Илиев

20400323

Член

ДБ

Юнзиле Илияз Узун

 

Ангелина Иванова Дункова

20400324

Член

ДБ

Калояна Петрова Иванова

 

Йоанна Антоанетова Лекова

20400325

Член

ДБ

Георги Александров Димитров

 

Христо Димитров Стоянов

20400326

Зам.-председател

ДБ

Румяна Йорданова Пенкова

 

Стоян Христов Стоянов

20400327

Член

ДБ

Христо Димитров Стоянов

 

Тодор Веселинов Терзиев

20400328

Член

ДБ

Галина Стоянова Дечева

 

Гинка Кирилова Кирова

20400329

Член

ДБ

Теодора Красимирова Атанасова

 

Иван Красимиров Генчев

20400330

Член

ДБ

Илина Тодорова Момчилова

 

Александър Димитров Брънков

20400331

Член

ДБ

Пламен Димитров Димитров

 

Иван Красимиров Генчев

20400332

Член

ДБ

Даниела Великова Стайкова

 

Пламен Веселинов Бранков

20400334

Секретар

ДБ

Андрей Иванов Алтънов

 

Росица Стойчева Станкова

20400335

Зам.-председател

ДБ

Руслан Петров Шейков

 

Станислава Тодорова Кибарова

20400337

Член

ДБ

Силвия Костова Новакова-Вълкова

 

Иван Красимиров Генчев

20400339

Член

ДБ

Стефанка Николова Гунева

 

           

  

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:21 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения