Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 130-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Сунгурларе от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 211/21.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Сунгурларе. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Йордан Димитров Козаров

02230004

Член

ИТН

Катя Ганева Няголова

Димитринка Иванова Стоянова

02230008

Член

ИТН

Венета Кирилова Григорова

Владислава Желязкова Божкова

02230012

Секретар

ИТН

Иванка Пенкова Димитрова

Вася Георгиева Чавдарова

02230013

Член

ИТН

Венелина Живкова Катърджиева

Мариян Иванов Бакалов

02230021

Член

ИТН

Красимира Наскова Милева

Емилия Димова Драгнева

02230024

Член

ИТН

Петинка Йонева Караиванова

Теодора Маринова Драгнева

02230026

Член

ИТН

Янка Димитрова Марева

Тошка Иванова Стоянова

02230027

Член

ИТН

Иванка Генчева Чанева

Нели Йорданова Козарова

02230029

Член

ИТН

Диляна Желязкова Чанкова-Янева

Иванка Пенкова Димитрова

02230030

Секретар

ИТН

Радина Савова Иванова

Диляна Желязкова Чанкова-Янева

02230030

Член

ИТН

Живко Асенов Илиев

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Сунгурларе съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Сунгурларе, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения