Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Средец от квотата на Коалиция „ГЕРБ- СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 202/21.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ- СДС“  за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Средец. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „ГЕРБ- СДС“ .

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Гинка Згурова Божилова

020600022

председател

ГЕРБ-СДС

Зоя Илиева Чочорова

Зоя Илиева Чочорова

020600035

зам пр.

ГЕРБ-СДС

Янко Василев Вълков

Руска Костадинова Кирязова

020600012

секретар

ГЕРБ-СДС

Денка Райкова Тодорова

Иван Димитров Чолаков

020600038

председател

ГЕРБ-СДС

Станислава Иванова Николова

Зюмбюла Стоянова Маринова

020600040

член

ГЕРБ-СДС

Цветелина Стоянова Трифонова

Теодора Димитрова Чапразлиева

020600039

зам. предс.

ГЕРБ-СДС

Ангелина Славова Иванова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Средец, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Средец, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения