Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 120-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Средец от квотата на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 198/21.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Средец. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Николета Костадинова Йонева

02-06-00-003

член

БСП

Величка Кирова Гергиева

Маргарита Атанасова Чолакова

02-06-00-004

Председател

БСП

Маргарита Иванова Петрова

Здравка Атанасова Иванова

02-06-00-007

член

БСП

Султана Илиева Георгиева

Пролетина Кирова Чобнова-Михалева

02-06-00-012

член

БСП

Стайко Жеков Стайков

Пролетина Кирова Чобнова-Михалева

02-06-00-014

член

БСП

Нивяна Тодорова Петрова

Пролетина Кирова Чобнова-Михалева

02-06-00-015

член

БСП

Стойка Димитрова Коджейкова

Пролетина Кирова Чобнова-Михалева

02-06-00-016

Зам. Председател

БСП

Милка Тодорова Урдова

Никола Киров Каръков

02-06-00-019

Зам. Председател

БСП

Николета Костадинова Йонева

Златка Костова Костова

02-06-00-025

член

БСП

Янко Стоянов Црънков

Стоянка Манолова Иванова

02-06-00-028

Зам. Председател

БСП

Станка Димитрова Маврова

Димо Митев Златаров

02-06-00-029

член

БСП

Красимир Стоянов Станков

Пролетина Кирова Чобнова-Михалева

02-06-00-031

Секретар

БСП

Донка Русева Чолакова

Трендафил Стоилов Долев

02-06-00-032

член

БСП

Керанка Стоилова Караиванова

Валентин Вълканов Димитров

02-06-00-033

Секретар

БСП

Енислава Матева Енева

Валентина Георгиева Шивачева

02-06-00-034

член

БСП

Марица Стоянова Стайкова

Пролетина Кирова Чобнова-Михалева

02-06-00-035

член

БСП

Йордан Костадинов Гайдов

Пролетина Кирова Чобнова-Михалева

02-06-00-037

Председател

БСП

Минка Стоянова Овалова

Мариана Стоилова Златарова

02-06-00-038

член

БСП

Янка Статева Димитрова

Пролетина Кирова Чобнова-Михалева

02-06-00-040

член

БСП

Дафина Мишева Димитрова

Величка Кирова Георгиева

02-06-00-041

член

БСП

Сула Вълкова Статева

Пролетина Кирова Чобнова-Михалева

02-06-00-042

Зам. Председател

БСП

Стоян Тодоров Кошничаров

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Средец, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Средец, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:04 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения