Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 119-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 195/21.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Анатолий Георгиев Георгиев

020400001

член

БСП

Анатолий Георгиев Георгиев

Атанаска Стойчева Гевренова

020400002

член

БСП

Кина Георгиева Георгиева

Тодор Костадинов Стоянов

020400003

секретар

БСП

Стефанка Василева Вълкова

Мариана Тенева Манолова

020400004

зам.председател

БСП

Станислава Кирилова Райнова

Върбина Стойнова Миткова

020400005

член

БСП

Станка Георгиева Колева

Станка Стойчева Митева

020400006

член

БСП

Надежда Валентинова Георгиева

Петя Христова Георгиева

020400007

зам.председател

БСП

Марияна Танева Манолова

Красимира Райкова Ходжева

020400008

председател

БСП

Радка Анастасова Пехливанова

Емил Коев Коев

020400009

зам.председател

БСП

Денислава Гочева Манолова

Руси Видев Дончев

020400010

член

БСП

Иван Иванов Томов

Кина Георгиева Георгиева

020400011

член

БСП

Радостина Петкова Коджабашева

Татяна Милкова Макмилан

020400012

член

БСП

Симона Пенева Пенева

Ина Стоянова Петрова

020400013

член

БСП

Павел Руменов Братанов

Кремена Величкова Кръстева

020400014

секретар

БСП

Емил Коев Коев

Сава Димитров Попов

020400015

член

БСП

Джена Атанасова Георгиева

Георги Стоянов Стоянов

020400016

член

БСП

Върбина Стойнова Миткова

Яна Георгиева Миталкова

020400017

председател

БСП

Йордан Илиев Еленков

Стоян Христов Камбуров

020400018

член

БСП

Галина Петева Панкова

Йордан Илиев Еленков

020400019

зам.председател

БСП

Десислава Христова Михайлова

Нели Светозарова Стоянова

020400020

член

БСП

Данчо Драганов Гигов

Алекси Василев Алексиев

020400021

член

БСП

Владимир Петров Петрушев

Нана Янакиева Кузмова

020400022

член

БСП

Божидар Стамов Мавров

Димитър Георгиев Димов

020400023

зам.председател

БСП

Галина Живкова Горанова

Димитър Иванов Стоянов

020400024

член

БСП

Ирина Желязкова Георгиева

Мила Ангелова Янакиева

020400025

зам.председател

БСП

Катерина Кирова Пределиева

Атанас Георгиев Минков

020400026

член

БСП

Валентин Пейчев Горанов

Теодора Минчева Минкова

020400027

секретар

БСП

Стефка Антонова Тонева

Петър Димитров Николов

020400028

член

БСП

Димитричка Куртева Иванова

Витка Кирилова Лицева

020400029

секретар

БСП

Иван Недялков Янакиев

Наташа Христова Костова

020400030

зам.председател

БСП

Катя Пенева Милева

Мирослав Димитров Тихолов

020400031

член

БСП

Вероника Любомирова Петрова Пройкова

Николина Пеева Георгиева

020400032

член

БСП

Иван Димитров Гочев

Оля Петрова Стефанова

020400033

секретар

БСП

Петър Димитров Николов

Христиан Василев Стойчев

020400034

член

БСП

Наташа Христова Костова Данчева

Даниела Драганова Коджабашева

020400035

председател

БСП

Мила Ангелова Янакиева

Каменка Иванова Михайлова

020400036

зам.председател

БСП

Тодорка Кирчева Иванова

Кремена Димитрова Димитрова

020400037

член

БСП

Недка Иванова Сталева

Павел Божидар Александров Коджабашев

020400038

член

БСП

Кремена Димитрова Димитрова

Радостина  Стоянова Маринова

020400039

секретар

БСП

Оля Петрова Стефанова

Вяра Николова Церова

020400040

председател

БСП

Даниела Драганова Коджабашева

Силвена Христова Станкова

020400041

член

БСП

Павел Божидар Александров Коджабашев

Радка Янкова Димова

020400042

зам.председател

БСП

Яна Кирилова Генчева

Монка Стоянова Борисова

020400043

член

БСП

Каменка Иванова Михайлова

Станимир Иванов Терзиев

020400044

член

БСП

Кристиян Павлов Иванов

Жени Минчева Карагеоргиева

020400045

секретар

БСП

Радостина Стоянова Маринова

Савире Сюлейман Мехмедали

020400046

член

БСП

Силвана Димитрова Кинова

Михаил Кирилов Никифоров

020400047

секретар

БСП

Иванка Стоянова Стаматова

Божана Ангелова Димитрова

020400048

член

БСП

Мария Байчева Ташева

Елена Методиева Терзиева

020400049

зам.председател

БСП

Радка Янкова Димова

Наска Григорова Бакалбашеева

020400050

член

БСП

Живко Дончев Генчев

Калинка Пеева Даскалова

020400051

председател

БСП

Любомир Янков Стаматов

Златка Василева Петкова   

020400052

член

БСП

Павлина Маринова Братанова

Албена Димитрова Абрашева

020400053

секретар

БСП

Таня Андреева Бодурова

Златина Желязкова Петкова

020400054

зам.председател

БСП

Златка Христова Колева

Деспин Иванов Маринов

020400055

председател

БСП

Катя Гочева Караманова

Иван Красимиров Танев

020400056

член

БСП

Емил Боянов Бонев

Тихомира Зафирова Димитрова

020400057

член

БСП

Тихомира Зафирова Димитрова

Радка Костадинова Димитрова

020400058

член

БСП

Дияна Златкова Минчева

Мартина Стоянова Гаврилова

020400059

секретар

БСП

Женя Желязкова Панайотова

Нели Димитрова Христова

020400060

зам.председател

БСП

Нела Дикова Гогова

Милена Николаева Денкова

020400061

член

БСП

Мариана Теодосиева Ралева

Мариана Теодосиева Ралева

020400062

член

БСП

Радостина Тодорова Бонева

Мргарита Янкова Димитрова

020400063

зам.председател

БСП

Маргарита Георгиева Табакова

Силвия Димова Стефанова

020400064

член

БСП

Теодора Петрова Данчева

Иван Тодоров Василев

020400065

председател

БСП

Георги Драгомиров Драгнев

Пламен Иванов Маринов

020400066

член

БСП

Елена Христова Автанска

Димитринка Тотева Василева

020400067

член

БСП

Борислав Евтимов Гигов

Станка Илиева Кръстанова

020400068

зам.председател

БСП

Даниел Ненков Гогов

Виктор Красимиров Апостолов

020400069

член

БСП

Радин Иванов Палов

Тонка Иванова Костадинова

020400070

секретар

БСП

Радка Нанева Друмева

Радка Нанева Друмева

020400071

член

БСП

Татяна Милкова Макмилан

Калин Николаев Праматаров

020400072

член

БСП

Виолета Димитрова Тодорова

Марийка Георгиева Бакарова

020400073

зам.председател

БСП

Марийка Георгиева Бакарова

Милко Илиев Атанасов

020400074

член

БСП

Светла Димова Пейчева

Ирина Георгиева Михайлова

020400075

член

БСП

Мехмед Нуриев Тюлев

Златка Стоянова Андонова

020400076

член

БСП

Мерсин Златков Андонов

Благой Мирянов Христов

020400077

член

БСП

Златка Стоянова Андонова

Анка Александрова Чакърова

020400078

член

БСП

Айше Али Мехмед

Адиле Исмаил Али

020400079

член

БСП

Ема Ганчева Джанкова

Станка Мишева Христова

020400080

член

БСП

Мехмед Раим Дормуш

Мехмед Смаил Асан

020400081

член

БСП

Хатче Шакир Юсеин

Зарко Качаров Миранов

020400082

секретар

БСП

Марко Господинов Марков

Цвета Кирова Адамова

020400083

зам.председател

БСП

Генчо Чанев Чанев

Таня Кирова Белиткова

020400084

член

БСП

Димитър Запрянов Ставрев

Атанас Александров Радев

020400085

секретар

БСП

Виктор Иванов Иванов

Димитър Запрянов Ставрев

020400086

член

БСП

Таня Кирова Белиткова

Станка Найденова Янева

020400087

член

БСП

Петър Павлов Желев

Илияна Иванова Параскова

020400088

член

БСП

Илияна Иванова Параскова

Ташка Жекова Ружева

020400089

член

БСП

Костадин Марков Костадинов

Ива Димчева Димитрова

020400090

секретар

БСП

Миглена Атанасова Казакова

Генади Димитров Иванов

020400091

член

БСП

Янка Малчева Киркова

Милка Петкова Куртева

020400092

член

БСП

Цвета Кирова Адамова

Елена Пенева Желева

020400093

член

БСП

Деница Иванова Димитрова

Стилиян Пеев Меретов

020400094

член

БСП

Мима Симеонова Иванова

Сократ Георгиев Арнаудов

020400095

член

БСП

Сийка Димитрова Николова

Яна Кирилова Генчева

020400096

председател

БСП

Атанас Александров Радев

Красимира Митева Хърсева

020400097

зам.председател

БСП

Петко Деянов Дачев

Димитър Иванов Стоянов

020400098

председател

БСП

Димитър Иванов Стоянов

Десислав Димитров Лечев

020400099

председател

БСП

Димитър Петков Димитров

Красимира Атанасова Димаскова

020400100

секретар

БСП

Калинка Дойнова Пулина

Васил Петков Петков

020400101

член

БСП

Зарои Хампарцунян Дженанян

Петя Димитрова Палова

020400102

зам.председател

БСП

Десислав Димитров Лечев

Найден Танев Йорданов

020400103

член

БСП

Дикранохи Хампарцунян Дженанян

Весела Грозева Янева

020400104

член

БСП

Стефка Павлова Павлова Димитрова

Емилия Пейчева Радева

020400105

член

БСП

Емилия Пейчева Радева

Галина Минчева Стойкова

020400106

секретар

БСП

Димка Петкова Димитрова

Станка Янева Йорданова

020400107

член

БСП

Валентина Димитрова Николова

Георги Чанков Войков

020400108

член

БСП

Иван Каменов Иванов

Даринка Тошева Бранкова

020400109

секретар

БСП

Елена Георгиева Николова

Златина Маврова Неделчева

020400110

член

БСП

Станислав Атанасов Гочков

Магдалена Иванова Илиева

020400111

председател

БСП

Йорданка Димитрова Евтимова

Хризантема Иванова Станкова

020400112

член

БСП

Виктория Лусиен Жунгурдиян

Желю Стойчев Добрев

020400113

зам.председател

БСП

Елизабет Степан Жунгурдиян

Даниела Янчева Янчева

020400114

секретар

БСП

Магдалена Иванова Илиева

Севдалина Тодорова Полименова

020400115

член

БСП

Тодорка Христова Христова Русева

Кристина Михайлова Русинова

020400116

председател

БСП

Севдалина Тодорова Полименова

Мила Николова Канджева

020400117

зам.председател

БСП

Хризантема Иванова Станкова

Петя Николова Илиева

020400118

секретар

БСП

Янчо Димитров Овчаров

Тонко Иванов Тончев

020400119

член

БСП

Деница Златкова Иванова

Атанаска Янева Димова

020400120

член

БСП

Евдокия Николова Илиева

Зорница Кирилова Нечева

020400121

председател

БСП

Зорница Кирилова Нечева

Елена Янева Мъглова

020400122

член

БСП

Пенка Енчева Гайдарова

Сийка Димитрова Николова

020400123

секретар

БСП

Димитър Стойков Кандилов

Мариета Атанасова Атанасова

020400124

зам.председател

БСП

Михаил Стоянов Кехайов

Йорданка Димитрова Ефтимова

020400125

зам.председател

БСП

Иванка Михалева Кехайова

Иван Атанасов Атанасов

020400126

член

БСП

Емилия Каспар Каспарян

Донка Цвяткова Вълканова-Бинева

020400127

председател

БСП

Елена Радева Мъглова

Атанас Димитров Мегдански

020400128

зам.председател

БСП

Атанас Димитров Мегдански

Слав Атанасов Славов

020400129

секретар

БСП

Иван Атанасов Атанасов

Стоян Георгиев Котев

020400130

член

БСП

Нанка Стоянова Мегданска

Елеонора Цветкова Ангелова

020400131

секретар

БСП

Янка Аргирова Христова

Гинка Йорданова Станчева

020400132

член

БСП

Никола Анков Атанасов

Ивелина Димитрова Илиева

020400133

член

БСП

Йордан Петров Йорданов

Елена Георгиева Николова

020400134

секретар

БСП

Катя Йорданова Йорданова

Румен Радков Костадинов

020400135

председател

БСП

Румен Радков Костадинов

Мариела Жекова Георгиева

020400136

член

БСП

Златка Дамянова Йорданова

Кристияна Иванова Стоянова

020400137

зам.председател

БСП

Николинка Стоянова Арнаудова

Румен Веселинов Петков

020400138

секретар

БСП

Румен Веселинов Петков

Владимира Петкова Петкова

020400139

зам.председател

БСП

Владимира Петкова Петкова

Детелина Петрова Коточева

020400140

член

БСП

Валентина Фотева Янева

Янка Златанова  Иванова

020400141

член

БСП

Яна Йорданова Стефанова

Доника Цанкова Иванова

020400142

член

БСП

Мария Димова Стоилова

Катя Йорданова Йорданова

020400143

член

БСП

Зорница Руменова Веселинова

Янка Петрова Русева

020400144

член

БСП

Капка Стоянова Христова

Теодора Иванова Атанасова

020400145

председател

БСП

Теодора Иванова Атанасова

Ваня Стойкова Ламбова

020400146

член

БСП

Радка Станчева Стоянова

Мара Станкова Костова

020400147

член

БСП

Лидия Георгиева Петкова

Неда Иванова Вангелова

020400148

секретар

БСП

Нели Иванова Вангелова

Николай Христов Драгов

020400149

член

БСП

Димитринка Христова Тенева

Василка Кирчева Стирянова

020400150

член

БСП

Василка Кирчева Стилянова

Радка Димова Стайкова

020400151

член

БСП

Желязко Бойков Трепечов

Желязко Бойков Трепечов

020400152

член

БСП

Иванка Иванова Гамакова

Богдана Димова Апостолова

020400153

член

БСП

Станислав Петков Бошнаков

Михаил Иванов Вълев

020400154

председател

БСП

Тонка Бойчева Боева

Иван Костадинов Мишев

020400155

член

БСП

Иван Костадинов Мишев

Петър Янакиев Стамов

020400156

член

БСП

Емил Соломонов Соломонов

Милена Колева Върбанова

020400157

секретар

БСП

Милена Колева Върбанова

Димана Пламенова Люцканова

020400158

зам.председател

БСП

Михаил Иванов Вълев

Петя Янева Мирчева

020400159

член

БСП

Таня Петрова Бошнакова

Калин Иванов Терзийски

020400160

член

БСП

Ганка Вълчева Николова

Антоанета Георгиева Кишишева

020400161

председател

БСП

Жельо Николов Бояджиев

Димитър Илиев Илиев

020400162

член

БСП

Маргарита Никифорова Цветкова

Кристина Антонова Стамова

020400163

секретар

БСП

Кристина Антонова Стамова

Ганка Вълчева Николова

020400164

член

БСП

Галина Тоткова Трепечова

Ваня Колева Никова

020400165

секретар

БСП

Красимира Миткова Димова

Росица Петрова Петрова

020400166

член

БСП

Радослава Христова Карагьозова

Розалия Тодорова Дякова

020400167

зам.председател

БСП

Стоянка Георгиева Пенчева

Даниел Ефтимов Панайотов

020400168

член

БСП

Михаил Георгиев Калев

Петранка Георгиева Керчева

020400169

член

БСП

Десислава Тодорова Ганчева

Станка Грозева Димитрова

020400170

член

БСП

Пенка Илиева Николова

Дафинка Ангелова Христова

020400171

член

БСП

Николина Стоянова Коларова

Мария Михайлова Стоянова

020400172

председател

БСП

Станимир Петров Петров

Марина Димова Димова

020400173

секретар

БСП

Виолета Емилова Тодорова

Марина Георгиева Станева

020400174

член

БСП

Иван Цветков Караянакиев

Милен Христов Ангелов

020400175

член

БСП

Гергана Стоянова Грудова

Пламен Димитров Димитров

020400176

член

БСП

Светлана Атанасова Малчева

Христина Желязкова Стоянова

020400177

член

БСП

Невенка Иванова Червенкова

Пенка Илиева Николова

020400178

член

БСП

Розалия Тодорова Дякова

Станка Ганева Станкова

020400179

председател

БСП

Петранка Георгиева Керчева

Николина Михайлова Желева

020400180

член

БСП

Марина Стоянова Димова

Каличка Димитрова Кръстева

020400181

член

БСП

Пламен Недялков Недялков

Недялка Христова Червенкова

020400182

член

БСП

Стоянка Димитрова Бъчварова

Красимира Петрова Николова

020400183

секретар

БСП

Светла Георгиева Тодорова

Таня Христова Събева

020400184

член

БСП

Радка Андонова Кръстева

Стоян Жеков Желев

020400185

зам.председател

БСП

Александър Петков Петков

Димитър Красимиров Димов

020400186

член

БСП

Аня Томнева Георгиева

Даниел Ненков Гогов

020400187

член

БСП

Димитър Илиев Илиев

Христо Бранимиров  Щерьонов

020400188

председател

БСП

Албена Иванова Илиева

Малина Христова Янчева

020400189

зам.председател

БСП

Цветелина Веселинова Николова

Антония Господинова Георгиева

020400190

член

БСП

Еленка Николова Гочева

Кристияна Стоянова Бодурова

020400191

член

БСП

Найден Иванов Христов

Метин Ахмед Хакъ

020400192

член

БСП

Маринка Димитрова Богданова

Галя Христова Костадинова

020400193

член

БСП

Ваня Колева Никова

Георги Тодоров Недев

020400194

зам.председател

БСП

Красимира Костадинова Августова

Виктор Иванов Иванов

020400195

член

БСП

Мария Костадинова Аргирова

Владимир Минков Димитров

020400196

член

БСП

Дафинка Ангелова Христова

Керка Станева Стоянова

020400197

член

БСП

Йовелина Минкова Димитрова

Стефан Константинов Андонов

020400198

член

БСП

Владимир Минков Димитров

Ваня Димитрова Дурчева

020400199

член

БСП

Недялка Иванова Димитрова

Костадинка Иванова Вангелова

020400200

член

БСП

Павлина Георгиева Стоянова

Георги Емилов Слаев

020400201

член

БСП

Соня Георгиева Бончева

Георги Стоянов Дапчев

020400206

зам.председател

БСП

Димчо Денев Денев

Ефросина Костадинова Дженкова

020400207

член

БСП

Марин Димитров Шопов

Димитър Руменов Иванов

020400208

член

БСП

Калинка Георгиева Андреева

Костадинка Панайотова Тодорова

020400209

член

БСП

Димитър Руменов Иванов

Марина Стоянова Димова

020400210

член

БСП

Мирослав Димов Петков

Венета Николова Николова

020400211

председател

БСП

Венета Николова Николова

Надежда Георгиева Николова

020400212

зам.председател

БСП

Яни Георгиев Кишерликов

Георги Колев Петров

020400213

член

БСП

Стефка Иванова Петкова

Галина Кьосева Петрова

020400214

член

БСП

Николай Илиев Андреев

Златина Генчева Юренска

020400215

член

БСП

Радка Градева Градева

Веселина Георгиева Григорова

020400216

член

БСП

Костадинка Панайотова Тодорова

Анна Дончева Митева

020400217

член

БСП

Светлана Стойчева Тодорова

Христина Стоянова Петкова

020400218

член

БСП

Димо Станимиров Димов

Антоанета Донева Гешева

020400219

член

БСП

Коста Атанасов Костов

Магдалена Йорданова Колева

020400220

член

БСП

Делчо Тодоров Робев

Яница Василева Костадинова

020400221

член

БСП

Яница Василева Костадинова

Женя Тодорова Станева

020400222

председател

БСП

Мария Христова Йорданова

Теодора Росенова Кожухарова

020400223

зам.председател

БСП

Сотир Панайотов Панайотов

Радка Андонова Кръстева

020400224

член

БСП

Гинка Иванова Томова

Десислава Стоянова Стоянова

020400225

член

БСП

Кристиян Димитров Димов

Невенка Николова Желязкова

020400226

секретар

БСП

Керанка Христова Георгиева

Керанка Христова Георгиева

020400227

член

БСП

Кольо Атанасов Стоянов

Костадин Стойчев Димитров

020400228

член

БСП

Антония Петкова Йорданова

Кирил Ал Еладин Джибули

020400229

член

БСП

Владислав Викторов Бонев

Нела Дикова Гогова

020400230

председател

БСП

Станислава Петрова Михалева

Донка Станулова Чаушева

020400231

член

БСП

Донка Станулова Чаушева

Анна Атанасова Генчева

020400232

член

БСП

Мара Недялкова Георгиева

Антония Петкова Йорданова

020400233

зам.председател

БСП

Недка Димитрова Иванова

Кольо Атанасов Стоянов

020400234

член

БСП

Веселин Стоянов Томов

Таня  Димитрова Фучеджиева

020400235

член

БСП

Ваня Вълчева Рачева

Бинка Георгиева Миглашева

020400236

член

БСП

Виктория Недкова Роева

Станислав Петров Василев

020400237

секретар

БСП

Силвана Кирилова Илиева

Боряна Георгиева Въргова

020400238

зам.председател

БСП

Боряна Георгиева Въргова

Даниела Драганова Коджабашева

020400239

председател

БСП

Милена Жечева Чипилова

Тонка Ангелова Димова

020400240

член

БСП

Красимира Янева Янева

Диян Любомиров Петров

020400241

член

БСП

Виолета Стоянова Асьова

Стойка Петрова Братоева

020400242

председател

БСП

Дора Николова Димова

Недялка Иванова Стойчева

020400243

член

БСП

Радка Богданова Минчева

Гергана Минчева Михалева

020400244

зам.председател

БСП

Женя Тодорова Станева

Любомира Димитрова Фалуцова

020400245

секретар

БСП

Любомира Димитрова Фалуцова

Мариела Иванова Танева

020400246

член

БСП

Атанас Иванов Сакалов

Памела Огнянова Линкова

020400247

член

БСП

Таня Димитрова Фучеджиева

Антония Сашева Генчева

020400248

член

БСП

Драгомир Иванов Тяснов

Драгомир Иванов Тяснов

020400249

зам.председател

БСП

Антонина Сашева Генчева

Кристиян Димитров Димов

020400250

председател

БСП

Иван Николов Георгиев

Евелина Михайлова Дянкова

020400251

член

БСП

Нина Сотирова Колева

Маргарита Иванова Стойкова

020400252

член

БСП

Маргарита Иванова Стайкова

Павлина Пенева Георгиева

020400253

секретар

БСП

Нели Иванова Михайлова

Ирена Красимирова Калинова

020400254

председател

БСП

Пламен Найденов Стоянов

Мартин Димитров Димитров

020400255

член

БСП

Величка Тодорова Кирова

Радостина Христова Стоянова

020400256

член

БСП

Мартин Димитров Димитров

Янка Димова Атанасова

020400257

член

БСП

Янка Димова Атанасова

Димка Стоилова Каталиева

020400258

член

БСП

Мима Георгиева Маджарова

Радостина Георгиева Лазарова

020400259

член

БСП

Радостина Георгиева Маджарова

Павлина Паскова Калоянова

020400260

член

БСП

Димана Георгиева Маджарова

Станка Кръстева Кирякова

020400261

член

БСП

Веселина Александрова Димова

Янаки Иванов Димитров

020400262

член

БСП

Славчо Новаков Лазаров

Мариана Атанасова Димчева

020400263

член

БСП

Мария Стоянова Караиванова

Мария Стоянова Караиванова

020400264

член

БСП

Наташа Ненчева Жекова

Янка Димитрова Андреева

020400265

член

БСП

Димитър Емилов Димитров

Тонка Стратиева Крантева

020400266

член

БСП

Каля Георгиева Кръстева

Николай Маринов Георгиев

020400267

председател

БСП

Елена Тодорова Крантева

Йорданка Гроздева Желева

020400268

член

БСП

Светла Колева Сивкова

Иван Коев Петров

020400269

член

БСП

Ивета Станимирова Сивкова

Радостина Борисова Палова

020400270

член

БСП

Милена Христова Тодорова

Димитър ГеоргиевДимов

020400271

член

БСП

Радка Костадинова Димитрова

Валери Валериев Лозаров

020400272

член

БСП

Тодор Йорданов Стоянов

Чубринка Стоянова Хазърбасанова

020400273

член

БСП

Елеонора Димитрова Калчева

Наташа Василева Гугушева

020400274

член

БСП

Тонка Стратиева Крантева

Митра Ангелова Георгиева

020400275

председател

БСП

Мара Вълчева Славова

Ивелина Делянова Рабаджиева

020400276

член

БСП

Иванка Станчева Тодорова

Георги Бориславов Братанов

020400277

член

БСП

Росица Георгиева Крушкова

Славейка Давидова Добрева

020400278

член

БСП

Мирослав Атанасов Атанасов

Бисерка Владева Икономова

020400279

член

БСП

Тянка Михова Азманова

Недялка Петкова Николова

020400280

член

БСП

Таня Николова Сарафова

Милен Георгиев Георгиев

020400281

член

БСП

Иванка Райкова Милушева

Еленка Николова Димитрова

020400282

член

БСП

Жасмина Петкова Дерменджиева

Катя Георгиева Овчарова

020400283

председател

БСП

Златка Георгиева Колева

Пролетина Митева Славова

020400284

член

БСП

Славейка Давидова Добрева

Берна Гюнайдън Сюлейман

020400285

член

БСП

Мима Кирилова Великова

Димитричка Куртова Иванова

020400286

член

БСП

Чубринка Стоянова Хазърбасанова

Пенка Николова Николова

020400287

член

БСП

Георги Здравков Дерменджиев

Тома Русев Русев

020400288

председател

БСП

Илияна Янева Вичева

Людмил Валентинов Панайотов

020400289

член

БСП

Георги Илиев Бакалов

Каля Георгиева Кръстева

020400290

член

БСП

Петя Иванчева Янкова

Марияна Петрова Михайлова

020400291

член

БСП

Елена Димитрова Райкова

Николай Стоев Ганчев

020400292

член

БСП

Георги Иванов Георгиев

Мара Николова Николова

020400293

член

БСП

Митра Ангелова Георгиева

Георги Здравков Дерменджиев

020400294

член

БСП

Пенка Георгиева Попова

Живко Рашков Стоянов

020400295

член

БСП

Катя Ефтимова Попова

Жасмина Петкова Дерменджиева

020400296

член

БСП

Златин Андреев Георгиев

Петър Георгиев Георгиев

020400297

член

БСП

Елена Андонова Костова

Паулина Стоянова Милчева

020400298

член

БСП

Ангел Диков Костов

Калинка Йорданова Кондева

020400299

член

БСП

Калинка Йорданова Кондева

Златин Андреев Георгиев

020400300

член

БСП

Петя Ненова Костова Петрова

Елена Янкова Димова

020400301

председател

БСП

Владимир Господинов Георгиев

Еленка Дойкова Колева

020400302

член

БСП

Щилянка Русева Щилянова

Светла Иванова Костова

020400303

член

БСП

Здравка Георгиева Стоилова

Саватин Димитров Иванов

020400304

член

БСП

Валентин Неделев Стойчев

Тодорка Вълканова Чолакова

020400305

член

БСП

Радостина Борисопва Палова

Динка Сталева Маджарова

020400306

член

БСП

Марияна Борисова Гюзелева

Таня Христова Христова

020400307

председател

БСП

Мария Георгиева Павлова

Вълчо Николов Вълчев

020400308

член

БСП

Ирина Николова Вангелова

Мария Илчева Делева

020400309

член

БСП

Стоянка Трифонова Стоянова

Боряна Христова Папанчева

020400310

член

БСП

Николай Петров Стоянов

Лиляна Иванова Георгиева

020400311

член

БСП

Желка Чанева Трифонова

Габриела Христова Папанчева

020400312

член

БСП

Трифон Михалев Трифонов

Емилия Емилова Костова

020400313

секретар

БСП

Койчо Георгиев Георгиев

Капина Спасова Сирачева

020400314

член

БСП

Лиляна Иванова Георгиева

Мария Илиева Тодорова

020400315

председател

БСП

Борислава Георгиева Димова

Станка Алексиева Кикова

020400316

член

БСП

Станка Алексиева Кикова

Кера Петкова Пепеляшева

020400317

член

БСП

Марийка Иванова Панайотова

Пепа Георгиева Радионова

020400318

член

БСП

Ивелина Стефанова Димитрова

Биляна Живкова Ангелова

020400319

член

БСП

Валентина Костова Кавалджиева

Галина Ангелова Дараданова

020400320

секретар

БСП

Форсина Иванова Стойчева

Маргарита Георгиева Димитрова

020400321

член

БСП

Пепа Георгиева Радионова

Фросина Иванова Стойчева

020400322

член

БСП

Гинка Гачева Чолакова

Станислав Станков Пиперов

020400324

член

БСП

Дияна Димитрова Парашкевова

Диана Димитрова Парашкевова

020400325

член

БСП

Мирослава Георгиева Добрева

Стоян Георгиев Дапчев

020400330

член

БСП

Антония Петрова Пенева

Владка Иванова Деянова

020400331

член

БСП

Михаил Георгиев Кутиев

Кристин Иванов Бурмов

020400336

зам.председател

БСП

Янко Димов Янков

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Бургас, съгласно приложения списък.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:02 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения