Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Сунгурларе от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 194/21.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Сунгурларе. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Ганка Лазарова Сандева

22300001

Член

ДПС

Живко Цветанов Желязков

Анка Атанасова Димитрова

22300002

Член

ДПС

Атанаска Димитрова Славова

Маргарита Христова Маринова

22300003

Член

ДПС

Анка Атанасова Димитрова

Маргарита Сашева Маринова

22300004

Член

ДПС

Мариян Иванов Бакалов

Йовита Игнатова Вичева

22300007

Член

ДПС

Александра Петрова Рачева

Алдин Алдинов Калайджиев

22300008

Член

ДПС

Славка Линкова Овчарова

Рамадан Руфат Кадиш

22300009

Член

ДПС

Кадрие Неджиб Ходжа

Сеид Ахмед Ахмед

22300011

Секретар

ДПС

Ердал Али Юсуф

Живко Цветанов Желязков

22300012

Председател

ДПС

Даниела Иванова Маринова

Ирина Троева Миткова

22300014

Член

ДПС

Емине Хилми Кехайова

Гюлшен Рамадан Емин

22300016

Председател

ДПС

Емине Хюсеин Сали

Красимира Сашева Маринова-Куриева

22300020

Председател

ДПС

Хасибе Хасан Рашид

Бедрие Али Асанходжа

22300020

Член

ДПС

Семиха Ърфан Ибиш

Феризе Мехмед Фетова

22300021

Член

ДПС

Бедрие Али Асанходжа

Стефка Христова Петрова

22300025

Секретар

ДПС

Фанка Ангелова Йорданова

Емине Хилми Кехайова

22300028

Секретар

ДПС

Филип Иванов Бакалов

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Сунгурларе съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Сунгурларе, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 18:33 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения