Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
Бургас, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Поморие от квотата на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 185/20.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Поморие. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Трите имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Златина Георгиева Георгиева

021700006

председател

ГЕРБ

Памела Атанасова Стаматова

Надя Красимирова Димитрова

021700013

председател

ГЕРБ

Христина Христова Препеченлиева

Величка Димова Роева

021700014

член

ГЕРБ

Гергана Любчева Стоянова

Христина Василева Домузчиева

021700016

член

ГЕРБ

Ванеса Танева Домузчиева

Кристалина Василева Янакиева

021700018

член

ГЕРБ

Петя Желева Желева

Taня Стамова Милева

021700021

председател

ГЕРБ

Петранка Желева
 Иванова

Зиля Шемши Мустафа

021700023

член

ГЕРБ

Благомир Атанасов Рупанов

Марияна Петрова Колева

021700024

секретар

ГЕРБ

Светлана Димитрова Паскалева

Явор Стилианов Вражев

021700025

член

ГЕРБ

Зиля Шемши Мустафа

Ева Димитрова Кафадарова

021700026

член

ГЕРБ

Пролетина Янчева Димитрова - Недялкова

Йовка Георгиева Стрезова

021700028

председател

ГЕРБ

Кристалина Василева Янакиева

Милена Трифонова Милева

021700029

зам.председател

ГЕРБ

Йовка Георгиева Стрезова

Аделина Стефанова Зарарева

021700029

член

ГЕРБ

Стойна Георгиева Сандева

Петя Иванова Атанасова

021700031

член

ГЕРБ

Милен Стойков Костадинов

Стефка Ангелова Баласова

021700038

член

ГЕРБ

Галина Александрова Сандева

Аднян Алиосман Мустафа

021700039

член

ГЕРБ

Марина Тодорова Газдова

Веселин Стойков Пенчовски

021700039

член

ГЕРБ

Галя Стоянова Димова

Калиопа Николова Стефанова

021700040

зам.председател

ГЕРБ

Петя Иванова Атанасова

Пролетинка Христова Иванова

021700041

зам.председател

ГЕРБ

Денка Кирова Николова

Атче Али Караюзеир Адамова

021700043

зам.председател

ГЕРБ

Недялка Георгиева Георгиева

Маринка Апостолова Иванова

021700043

член

ГЕРБ

Мими Георгиева Димитрова

Снежана Ангелова Герджикова

021700044

член

ГЕРБ

Маргарита Стоянова Алексиева

Йовка Георгиева Георгиева

021700045

зам.председател

ГЕРБ

Виолета Иванова Белова

Златина Георгиева Георгиева

021700006

председател

ГЕРБ

Памела Атанасова Стаматова

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Поморие съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Поморие, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения