Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 112-НС
Бургас, 20.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1_1/20.09.2022г., в 12.30 ч. /Приложение № 43-НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 21 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19 Август 2022 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА  21 /двадесет и един/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на застъпника         

  (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

Сание Асан Косаджъ

2

Грозданка Асенова Акчай

3

Елена Асенова Калайджиева

4

Маргарита Росицова Стоянова

5

Юлия Ангелова Косаджъ

6

Сердар Тасимов Ахмедов

7

Ерол Тасимов Ахмедов

8

Милю Петков Иванов

9

Мишо Милев Иванов

10

Веселин Малинов Кърмаджиев

11

Денис Февзи Кърмаджиев

12

Калинка Тошкова Маринова

13

Еркан Лютвиев Мюмюнов

14

Неврие сабахтин мюмюнова

15

Шахине Адемова Севинч

16

Фатме Мехмедова Мюмюнова

17

Билназ Рамадан Мюмюнова

18

Мергин Мехмедова Мюмюнова

19

Емин Исмаил Дерели

20

Иван Анков Иванов

21

Мюмюн Мехмедов Халилов

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:39 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения