Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
Бургас, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 181/20.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на

заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Енгин Хабил Осман

020400203

Член

ДПС

Зийнеб Мухарем Мехмед

Христо Найденов Новоселски

020400291

Председател

ДПС

Ирина Григорова Градева

Aйшегюл Шабан Исмаил

020400031

Председател

ДПС

Кирил Николов Стоянов

Фериде Ремзи Мющеба

020400005

Член

ДПС

Нефие Феим Хюсеин

Дарина Радева Петрова

020400306

Член

ДПС

Юсеин Ахмед Шефкет

Ирфан Алиосман Ахмед

020400187

секретар

ДПС

Хатче Бехчет Якуб

Желязко Стоянов Николов

020400307

Член

ДПС

Фатме Мехмед Халил 

Хамза Хюсеин Коюмджиев

020400074

Зам.председател

ДПС

Здравко Христов Атанасов

Али Хюсеин Шълдър

020400075

Председател

ДПС

Хамза Хюсеин Коюмджиев

Себиле Нерми Хюсеин

020400015

Член

ДПС

Росица Петрова Колева

Фатме Хюсеин Шълдър

020400048

Зам.председател

ДПС

Небие Юмер Исмаил

Стоян Христов Камбуров

020400152

член

ДПС

Умут Фикрет Моллаюсеин

Марияна Иванова Стоянова

020400073

Секретар

ДПС

Марийка Георгиева Христова

Елена Ставрева Личева

020400165

член

ДПС

Сюлейман Ахмед Ахмед

Стоян Желязков Николов

020400170

Член

ДПС

Елена Ставрева Личева

Исми Мюрсел

020400340

Секретар

ДПС

Жана Стоянова Дотова

Анри Салих Метраш

020400153

Зам.председател

ДПС

Нефисе Халилова Вълчева

Петя Василева Колева

020400009

член

ДПС

Селвие Мехмед Календжи

Назмия Байрям Уста

020400114

Член

ДПС

Живка Георгиева Недева

Минка Илиева Танева

020400332

Зам.председател

ДПС

Селин Илкин Тащан

Албена Ангелова Гоганова

020400030

Член

ДПС

Шурай Феимова Алиева

Габриела Маринова Илчева

020400030

Член

ДПС

Хабибе Мустафа Сами

Гюлхан Хамид Муса

020400253

Член

ДПС

Толга Мехмед Мустафа

Сейфи Нуриев Бекиров

020400039

Член

ДПС

Диана Тодорова Томова

Петър Георгиев Жеков

020400044

Член

ДПС

Таничка Петрова Кирова

Айтен Алиева Карталова

020400318

Зам.председател

ДПС

Ренета Мартинова Вефа

Селиме Нихат Мустафа

020400013

Председател

ДПС

Мехмед Хюсеин Мехмед

Мелек Баайрамалиева Мустафова

020400179

Член

ДПС

Мехмед Салим Календжи

Радка Димитрова Кунева

020400038

Председател

ДПС

Метин Ердуан Билял

Айше Мустафа Мехмед

020400134

Член

ДПС

Манда Ескинова Иванова

Връдка Василева Мезова

020400255

Зам.председател

ДПС

Минка Ясенова Хаджиева

Aйшегюл Шабан Исмаил

020400257

Зам.председател

ДПС

Сара Емилова Стефанова

Събина Иванова Рузманова-Великова

020400202

Член

ДПС

Анита Захариева Борисова

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:38 часа

Календар

Решения

  • № 409-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 408-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 407-НС / 01.10.2022

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от коалиция „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения