Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
Бургас, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх. № 180/ 20.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ .

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Диян Иванов Иванов

02-18-00-006

Член

ИТН

Пенка Тодорова Караганчева

Димитринка Вълкова Вачева

02-18-00-018

Член

ИТН

Станислав Костов Костов

Хатче Мустафа Мустафа

02-18-00-052

Член

ИТН

Живко Митков Дамянов

Севдие Хюсеин Мехмед

02-18-00-048

Член

ИТН

Вергил Валентинов Обретенов

Селиме Адем Якуб

02-18-00-037

Член

ИТН

Валентин Вергилов Обретенов

Добринка Дончева Димитрова

02-18-00-027

Член

ИТН

Николинка Апостолова Стайкова

Нина Кирова Неделчева

02-18-00-028

Член

ИТН

Анастасия Красенова Стайкова

Еметула Ахмед Лятиф

02-18-00-035

Член

ИТН

Никола Георгиев Калпаков

Мехмед Иляз Мехмед

02-18-00-047

Член

ИТН

Айше Кадир Емин

Гюлтен Керим Шахин

02-18-00-020

Член

ИТН

Силвия Миткова Димитрова

Ахмед Осман Мутула

02-18-00-020

Член

ИТН

Николай Тодоров Тодоров

Рефик Вели Халил

02-18-00-048

Член

ИТН

Севилджан Акиф Мюмюнова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Руен съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:37 часа

Календар

Решения

  • № 409-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 408-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 407-НС / 01.10.2022

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от коалиция „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения