Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Бургас, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Средец от квотата на ПП “Има такъв народ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 176/20.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП “Има такъв народ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Средец. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП “Има такъв народ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

 

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Ивайло Димитров Динев

020600001

член

ИТН

Александър Йорданов Червенков

Веселина Атанасова Недева

020600003

член

ИТН

Стоянка Великова Лимберова

Мария Йорданова Добрева

020600004

член

ИТН

Петко Желев Минчев

Мария Димитрова Динева

020600005

Зам.председател

ИТН

Ивайло Димитров Динев

Станислав Иванов Бакалов

020600006

член

ИТН

Гинка Желязкова Петрова

Николай Живков Желязков

020600008

член

ИТН

Десислава Димитрова Лимберова

Теодор Костадинов Йонев

020600010

член

ИТН

Мариана Стоилова Златарова

Добра Великова Проданова

020600011

член

ИТН

Веселина Петрова Бойчева

Мария Димитрова Петрова

020600012

член

ИТН

Радка Стойкова Димитрова

Веселин Енчев Станков

020600016

член

ИТН

Султанка Дачева Милкова

Галина Христова Минчева

020600018

член

ИТН

Недялка Пейчева Пеева

Пламена Анева Илиева

020600022

член

ИТН

Иванка Петрова Балабанлиева

Петър Андреев Андреев

020600024

член

ИТН

Ана Тодорова Стойкова

Катя Иванова Георгиева

020600029

член

ИТН

Яна Стоянова Алексиева

Евгени Николов Колев

020600030

член

ИТН

Иван Костов Желев

Станчо Стоянов Тренчев

020600031

член

ИТН

Теодора Николова Желева

Трендафил Стоилов Долев

020600032

член

ИТН

Керка Аргирова Демерджиева

Галина Иванова Пейчева

020600033

Председател

ИТН

Пламена Анева Илиева

Недка Наскова Алексиева

020600034

член

ИТН

Цанка Николова Вълкова

Станка Пенева Камбурова

020600039

член

ИТН

Митко Иванов Михалев

Калинка Тодорова Йонева

020600041

Зам.председател

ИТН

Иван Модестев Модестев

Александър Йорданов Червенков

020600042

член

ИТН

Таня Димитрова Кирязова

Адриана Иванова Йозова

020600043

Секретар

ИТН

Валентин Вълканов Димитров

 

 

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Средец съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Средец, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 409-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 408-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 407-НС / 01.10.2022

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от коалиция „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения