Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 104-НС
Бургас, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП “Има такъв народ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 175/20.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП “Има такъв народ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП “Има такъв народ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Христина Стойкова Карчева

020400007

Член

ИТН

Иванка Петрова Тончева

Росен Иванов Карчев

020400008

Член

ИТН

Мартина Стойкова Стойкова

Стойка Михайлова Запрянова

020400010

Член

ИТН

Динко Георгиев Пенчев

Мая Тодорова Тодорова

020400011

Секретар

ИТН

Соня Александрова Григорова

Неделчо Иванов Неделчев

020400012

Член

ИТН

Пролет Тодорова Вълкова

Веселин Маринов Колев

020400018

Зам.председател

ИТН

Стойка Михайлова Запрянова

Георги Найденов Куртев

020400019

Член

ИТН

Пенка Иванова Пашова

Димитрина Иванова Чонева

020400020

Член

ИТН

Анастас Николов Муджуров

Димитър Михайлов Михайлов

020400023

Член

ИТН

Петя Атанасова Димова

Весела Георгиева Христова

020400024

Член

ИТН

Мартин Ангелов Димитров

Радостина Георгиева Бодурова

020400025

Член

ИТН

Стойко Иванов Стойков

Мария Димитрова Бошнакова

020400032

Член

ИТН

Мария Димитрова Бошнакова

Мартин Пенев Пенев

020400033

Член

ИТН

Кристина Димитрова Бошнакова

Стефанка Стелиянова Богданова

020400036

Член

ИТН

Никола Анастасов Муджуров

Наталия Димитрова Чиглайска

020400039

Председател

ИТН

Мария Неделчева Дойчева

Венцислав Станиславов Драчев

020400040

Член

ИТН

Наталия Димитрова Чиглайска

Жулиета Ненкова Ненкова

020400042

Член

ИТН

Албена Илиева Кирова

Радостина Веселинова Иванова

020400043

Член

ИТН

Петя Йорданова Петрова

Емил Пенчев Николов

020400044

Член

ИТН

Радина Радославова Николова

Йордан Колев Енчев

020400045

Член

ИТН

Теодора Димитрова Димитрова

Петьо Христов Пенев

020400049

Член

ИТН

Цветанка Любенова Нейчева

Габриела Янчева Петрова

020400050

Член

ИТН

Илияна Василева Петрова

Павел Георгиев Генчев

020400051

Член

ИТН

Емилия Димитрова Янева

Тинчо Спасов Брандиски

020400052

Зам.председател

ИТН

Златка Иванова Григорова

Мария Асенова Боюклиева

020400053

Член

ИТН

Диляна Янчева Янева

Керка Станева Стоянова

020400054

Член

ИТН

Георги Илиев Иванов

Красимир Тодоров Куцаров

020400056

Член

ИТН

Ирина Стоянова Софрониева

Гинка Бойчева Бъндева

020400057

Член

ИТН

Данаила Кръстева Костова

Михаела Станимирова Стефанова

020400059

Член

ИТН

Радослава Младенова Атанасова

Мария Тодорова Янчева

020400062

Зам.председател

ИТН

Драгомир Ганчев Минчев

Петър Томов Божинов

020400063

Член

ИТН

Пепа Николаева Бахова

Дарина Стефанова Янакиева

020400065

Член

ИТН

Александър Николов Николов

Яни Колев Казаков

020400066

Член

ИТН

Тодорка Колева Тодорова

Георги Вълчанов Добриков

020400068

Член

ИТН

Десислава Велчева Няголова

Мартин Галинов Николов

020400073

Член

ИТН

Галин Стоянов Кирязов

Стела Николаева Димова

020400077

Член

ИТН

Радостина Иванова Гочкова

Фелина Стаматова Георгиева

020400078

Член

ИТН

Йорданка Петрова Саватева

Галина Николова Георгиева

020400084

Председател

ИТН

Нели Руменова Тодорова

Таня Димова Панайотова

020400089

Член

ИТН

Стефка Николова Кармашикова

Ангелина Василева Георгиева

020400092

Член

ИТН

Марияна Недялкова Георгиева

Стефка Николова Кармашикова

020400093

Зам.председател

ИТН

Стойка Иванова Стаматова

Мария Неделчева Дойчева

020400100

Член

ИТН

Християна Неделчева Дойчева

Илиян Желязков Желязков

020400102

Член

ИТН

Димитър Христов Тузлуков

Атанас Янков Янков

020400103

Член

ИТН

Виолета Вълчева Желязкова

Катерина Кирова Кирова

020400104

Член

ИТН

Илиян Желязков Желязков

Милена Георгиева Стоянова

020400107

Председател

ИТН

Пролетина Стоянова Михова

Стилиян Пеев Меретов

020400108

Член

ИТН

Пламен Христов Христов

Рая Ангелова Димитрова

020400109

Член

ИТН

Минка Косева Нечева

Мариела Жекова Георгиева

020400113

Член

ИТН

Петкана Стойкова Георгиева

Антон Русев Станчев

020400114

Член

ИТН

Гергана Петрова Атанасова

Иван Филчев Янев

020400115

Член

ИТН

Светослава Димитрова Боева

Антон Цанков Вълов

020400118

Член

ИТН

Дияна Георгиева Колева

Златка Йорданова Добрева

020400121

Член

ИТН

Диян Милев Петков

Вела Иванова Кунева

020400122

Секретар

ИТН

Мирослава Георгиева Бахчеванова

Цветелина Богомилова Заркова

020400124

Член

ИТН

Вела Иванова Кунева

Полина Здравкова Йорданова

020400129

Член

ИТН

Калина Иванова Пенева

Красияна Петрова Кирезиева

020400134

Член

ИТН

Марин Йорданов Вътев

Тодор Димитров Шейтанов

020400143

Член

ИТН

Таня Иванова Дункова

Павел Колев Недев

020400148

Член

ИТН

Габриел Цветомиров Вълков

Петър Димитров Георгиев

020400149

Член

ИТН

Александър Николаев Дончев

Йоанна Русева Русева

020400152

Член

ИТН

Иван Романов Капелов

Десислава Димитрова Тодорова-Маринова

020400153

Член

ИТН

Габриела Романова Капелова

Петя Христова Иванова

020400155

Член

ИТН

Иринка Георгиева Капелова

Михаела Иванова Тодорова

020400161

Член

ИТН

Николай Георгиев Георгиев

Кирил Кирчев Киров

020400162

Член

ИТН

Анастасия Стоянова Колева

Анна Евгениева Генчева

020400163

Член

ИТН

Цветалина Симеонова Миланова

Красимира Борисова Дандаринова

020400167

Член

ИТН

Милка Димитрова Михалева

Милка Димитрова Михалева

020400169

Секретар

ИТН

Стоян Жеков Желев

Теодор Димитров Лапчев

020400170

Председател

ИТН

Евгени Николов Колев

Радка Методиева Симеонова

020400172

Член

ИТН

Анна Томова Костова

Ирина Великова Лимберова

020400173

Член

ИТН

Славина Младенова Костова

Илияна Петрова Димитрова

020400175

Член

ИТН

Георги Стефанов Дянков

Георги Стефанов Дянков

020400176

Член

ИТН

Лиляна Ангелова Петкова

Дарина Ралева Чанева

020400177

Член

ИТН

Дженка Драгомирова Неделчева

Христина Георгиева Попович

020400179

Зам.председател

ИТН

Ахмед Юсеин Гънгърлак

Мира Пламенова Мъртън

020400188

Член

ИТН

Магдалена Стоянова Попова

Соня Атанасова Дякова

020400191

Член

ИТН

Мирослав Валентинов Велев

Николай Александров Касеянов

020400193

Председател

ИТН

Мария Михаилова Стоянова

Габриела Калчева Райнова

020400194

Член

ИТН

Николай Александров Касеянов

Иванка Симеонова Симеонова

020400196

Член

ИТН

Десислава Минчева Калчева

Самуил Радославов Илиев

020400197

Член

ИТН

Динка Маркова Велева

Десислава Минчева Калчева

020400200

Член

ИТН

Мария Дончева Димитрова

Соня Рангелова Спасова-Кирова

020400207

Зам.председател

ИТН

Дженка Калчева Сидерова

Дженка Калчева Сидерова

020400209

Член

ИТН

Кремена Красимирова Стоянова

Ани Ангелова Данаилова-Костова

020400210

Член

ИТН

Таня Костадинова Ламбева

Кристиан Симеонов Кръстев

020400211

Член

ИТН

Таня Димова Бурева

Милена Василева Кирова

020400212

Член

ИТН

Калин Георгиев Ламбев

Павлинка Парушева Янева

020400220

Член

ИТН

Асен Насков Иванов

Стела Димитрова Атанасова

020400222

Член

ИТН

Ани Ангелова Данаилова

Емине Хюсеин Хюсеин

020400224

Член

ИТН

Борислава Ангелова Данаилова

Даниела Станиславова Нешева

020400225

Член

ИТН

Радостин Тодоров Кръстев

Гени Стойчев Башалов

020400226

Член

ИТН

Гени Стойчев Башалов

Стойчо Генчев Башалов

020400227

Член

ИТН

Стойчо Генчев Башалов

Милен Рачев Острев

020400228

Секретар

ИТН

Жана Крумова Крумова

Десислава Димитрова Колева

020400233

Член

ИТН

Милен Рачев Острев

Димитър Стефанов Банов

020400235

Член

ИТН

Виолета Георгиева Драчева

Ирина Димчева Стамболиева

020400238

Член

ИТН

Янка Войнова Дикова

Кристиана Янчева Гяурова

020400239

Член

ИТН

Станчо Стоянов Тренчев

Геновева Георгиева Николова-Андонова

020400240

Председател

ИТН

Гергана Ганчева Иванова

Сава Янчев Гавазов

020400243

Член

ИТН

Десислава Димитрова Колева

Мариана Николова Тодорова

020400247

секретар

ИТН

Румяна Петкова Бахчеванова

Христо Николов Пушков

020400250

Член

ИТН

Красимир Димитров Димитров

Господинка Апостолова Тяснова

020400251

Член

ИТН

Иван Ангелов Иванов

Мина Николова Маринова

020400252

Член

ИТН

Мартин Радославов Радушев

Валентина Видева Караджова

020400257

Член

ИТН

Мартин Гилев Аргиров

Габриел Цветомиров Вълков

020400259

Член

ИТН

Хамиде Сали Коларова

Александър Николаев Дончев

020400260

Член

ИТН

Златка Стоянова Шарапова

Жасмин Савова Ялъмова

020400268

Член

ИТН

Руска Димова Славова

Недка Димова Няголова

020400269

Член

ИТН

Христо Дошев Христов

Йордан Стефчев Милев

020400272

Член

ИТН

Пламена Димитрова Борисова-Пашова

Елена Георгиева Цонева

020400278

Председател

ИТН

Данаил Димитров Недялков

Латинка Александрова Петрова

020400279

секретар

ИТН

Недялка Атанасова Христова

Тодор Димитров Тодоров

020400280

Член

ИТН

Латинка Александрова Петрова

Краси Златинова Панайотова

020400283

Член

ИТН

Пламен Йорданов Петков

Донка Желязкова Мангърова

020400290

Член

ИТН

Валя Иванова Павлова

Ирина Начева Кръстевич

020400292

Член

ИТН

Сара Ангелова Анадолиева

Симона Миленова Кирякова

020400293

Член

ИТН

Радостина Димова Димова

Таня Иванова Иванова

020400296

Председател

ИТН

Маринка Иванова Василева

Цветанка Великова Кубадинска

020400311

Член

ИТН

Величко Бориславов Митрев

Дамянка Йорданова Петрова

020400312

Член

ИТН

Цветанка Великова Кубадинска

Георги Стефанов Кехайов

020400314

Зам.председател

ИТН

Елисавета Кръстева Петкова

Юлияна Стефанова Куцарова

020400332

Член

ИТН

Гергана Людмилова Георгиева

Милена Дончева Кирова

020400334

Член

ИТН

Еленка Панайотова Рашева

Катерина Димитрова Илчева

020400338

Член

ИТН

Лилия Костова Костова

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения