Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Бургас, 20.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на подвижна секционна избирателна комисия в община Сунгурларе за провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В РИК Бургас е постъпила заповед на кмета на община Сунгурларе № 452/ 12.09.2022, за образуване на ПСИК, както и предложение с  вх.№ 170/ 20.09.2022г. за назначаване на членовете на ПСИК на територията на общината.

 

Към предложението са приложени изискуемите от Изборния кодекс документи:

-протокол от 19.09.2022 г. за проведената консултация с представителите на партиите и коалициите от партии, подписан от участниците в консултацията, с приложено разпределение и приложение № 1 към него за разпределение на квотите на СИК в община Сунгурларе;

-писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;

-пълномощни от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии, за упълномощаване на лицата, участвали в консултациите;

-копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в Изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.;

-копие от съобщенията за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите.

Районна избирателна комисия Бургас съобрази, че на проведените по реда на чл.91 от ИК консултации се е постигнало съгласие за назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в община Сунгурларе.

 

 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 и чл. 91, ал.11 от ИК,  Районна избирателна комисия Бургас

Р Е Ш И:

 

 1. Утвърждава определената със заповед №452/12.09.2022 год. на кмета на община Сунгурларе, номерация на подвижна секционна избирателна комисия в община Сунгурларе, а именно пореден № 022300031.
 2. Назначава състава на подвижна секционна избирателна комисия в община Сунгурларе, по предложението на кмета на общината.

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:33 часа

Календар

Решения

 • № 409-НС / 01.10.2022

  относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 408-НС / 01.10.2022

  относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 407-НС / 01.10.2022

  относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от коалиция „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения