Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 102-НС
Бургас, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Средец от квотата на Коалиция “Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 169/19.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Средец. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-007

Секретар

ПП

Здравка Атанасова Иванова

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-007

член

ПП

Доринка Атанасова Делева

Милка Иванова Мишинева

02-06-00-008

Председател

ПП

Мариела Богданова Богданова

Димитър Богданов Богданова

02-06-00-008

член

ПП

Симона Пенева Пенева

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-011

Председател

ПП

Добра Великова Проданова

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-012

Председател

ПП

Мария Димитрова Петрова

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-015

Секретар

ПП

Руска Стойкова Иванова

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-016

Секретар

ПП

Марийка Атанасова Близнакова

Веселина Петрова Бойчева

02-06-00-017

член

ПП

Димитрина Георгиева Трънкова

Димитрина Георгиева Трънкова

02-06-00-018

Председател

ПП

Величка Пламенова Пенчева

Георги Стоянов Камалиев

02-06-00-018

член

ПП

Стойка Жекова Плачкова

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-019

Председател

ПП

Никол Иванова Георгиева

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-020

Председател

ПП

Таня Йорданова Колева-Дикова

Стоян Георгиев Бойчев

02-06-00-022

Зам. Председател

ПП

Петя Христова Янкова

Стайко Жеков Стайков

02-06-00-025

член

ПП

Вълко Симеонов Вълков

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-028

Председател

ПП

Димитрина Петрова Маврова

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-029

Зам. Председател

ПП

Иванка Георргиева Шивачева

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-030

Зам. Председател

ПП

Христинка Георгиева Шопова

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-032

Секретар

ПП

Трендафил Стоилов Долев

Марица Стоянова Стайкова

02-06-00-034

Зам. Председател

ПП

Валентина Георгиева Шивачева

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-035

Секретар

ПП

Костадин Иванов Стоянов

Костадинка Стоянова Георгиева

02-06-00-037

Секретар

ПП

Емануил Йорданов Атанасов

Живко Иванов Дандаринов

02-06-00-038

Зам. Председател

ПП

Каля Михова Стоилова

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-039

член

ПП

Живко Иванов Дандаринов

Богдан Димитров Богданов

02-06-00-040

Председател

ПП

Петя Георгиева Янкова

Живко Димитров Жеков

02-06-00-040

член

ПП

Богдан Димитров Богданов

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-041

член

ПП

Димитър Богданов Богданов

Мариела Богданова Богданова

02-06-00-042

член

ПП

Милка Иванова Мишинева

Маргарита Иванова Петрова

02-06-00-043

член

ПП

Петранка Стоянова Петкова

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Средец съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Средец, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 409-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 408-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 407-НС / 01.10.2022

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от коалиция „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения