Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 093 – НС
Бургас, 11.03.2017

ОТНОСНО: гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.14 от ИК,  във връзка с Решение № 4302-НС от 13.02.2017г. на ЦИК и протоколно решение от 09.03.2017г. на РИК – Бургас, Районна избирателна комисия – Бургас

 

Р Е Ш И :

 1. ОПРЕДЕЛЯ списък с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02- Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК.
 2. ЗАДЪЛЖАВА общинските администрации да обозначат с указателни табели всички изборни секции, находящи се на първите етажи, като секции, в които може да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
 3. Обявява телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден на територията на избирателен район 02- Бургас, съгласно приложен списък по общини.

 

 1. Определя мерки за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.
 2. Списъка по т.1, 3 и 4 да се оповести на интернет - страницата на РИК .

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

Решението е прието в …….. ч на заседание на РИК, проведено на 11.03.2017 година.

 

 

Председател:

Елка Стоянова

 

Секретар:

Севим Неджатиева 

 

Решението обявено в …… ч. на …….. 2017г

1…………………………………. 2…………………………………………….

Решението свалено в ……. ч. на …….. 2017г.

1…………………………………………….. 2…………………………………

МА/ЗП

 

СПИСЪК

 

с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02- Бургас, определени за гласуване  на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК, както и обявяване на  телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден на територията на избирателен район 02- Бургас

 

 

община БУРГАС:

 

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

№  НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ  “КНЯЗ БОРИС I”

временна рампа

02-04-00-004

I/ 5

ОУ „КНЯС БОРИС I”

временна рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

рампа

02-04-00-021

I / 106

ОУ  “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ  “СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ”

парапет

временна рампа

 

02-04-00-036

I, партер/

физкултурен салон/

 

ПГРЕ  “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-048

I / 7

СУ  “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ  “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

асансьор

           

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ЗОРА”

№  НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-266

           I  /1

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

рампа

2-04-00-293

I /11

ОУ  “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

рампа

02-04-00-271

   I / 107

ОУ  “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

временна рампа

02-04-00-282

   I /101

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

входът е на ниво терен

02-04-00-303

I / 5

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

няма рампа

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/12

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ”

временна рампа

02-04-00-084

I / 3

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

временна рампа

02-04-00-105

I / 105

ОУ  “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ  “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-122

I / 112

ОУ  “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-137

I /14

СУ  “К. ПЕТКАНОВ”

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –

кв. Горно Езерово

на ниво терен

                                                 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-166

I / 10

ОУ  “АНТОН

СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

временна рампа – северен вход

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ИЗГРЕВ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /1

ОУ  “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-217

I /101

ПГПНЕ  “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-234

I /2

СУ  “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-245

I /1

СУ  “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

временна рампа

 

02-04-00-330

 

I

 

“МБАЛ - БУРГАС” АД

 

рампа

 

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-309

 

I / 101

 

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

            Община Бургас осигурява транспорт при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 24.03.2017 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  “Запад”/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0888 910 739;

 

- на 25.03.2017 г.  и 26.03.2017 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 9430888 910 739.

 

 Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт. 

 

 

община АЙТОС:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването:

 

СИК   № 10; 11; 12; 23 и 24 , находящи се в  СОУ “Хр. Ботев”

СИК  № 14 - заседателна зала на Общината

СИК  №№ 15 - бивш ЦУИГ

СИК  №№ 16 -ул. “Гурко” 3 ОЦСЗУ

Заявки за помощ /превоз/ предварително, както и в деня на Изборите ще се приемат от общинска администрация в часовете от 8.00 до 17.00 часа /в работните дни/ на телефон 2-35-42 / и в изборния ден от 07.00 ч.до 19.00 ч. / и ще бъде изготвен съответен график .

 

 

 община КАМЕНО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването:

 

СИК №  02-08-00-001 е местонахождение зала „Гражданска защита”

СИК №  02-08-00-002 е местонахождение СОУ”Христо Ботев”нова сграда

 

 Заявки, за помощ в изборния ден  могат  да се правят в ЦУИГ на общината, гише 1. или на тел. 05515/20-03, 0897099839, всеки работен ден от 8.00- до17.00 часа, на 25.03.2017 г. от 9.00  до 16.00ч, а в изборния ден - от 07.00 до 18.00 ч.

 

 

 

община МАЛКО ТЪРНОВО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

Секция № 02 12 00 001, намираща се в Читалище „Просвета”  първи етаж.

Секция № 02 2 00 004, намираща се в клуба на пенсионера на ул. „Илия Бояджиев”.

Заявки за предвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Малко Търново  се приемат на телефон 0879601456 – Гергана Димитрова.

 


 община КАРНОБАТ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

СИК №: 02 09 00 004,- находяща се на първия етаж в сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – голяма сграда,

СИК № 02 09 00 09 - находяща се на ул. „Алекси Нейчев“ № 14, Център за обществена подкрепа,

СИК № 02 09 00 013 и № 02 09 00 014 - находящи се в сградата на ОУ „Христо Смирненски” - основна сграда, 02 09 00 015, 02 09 00 017, 02 09 00 018, 02 09 00 019 и 02 09 00 026, находящи се в сградата на СОУ „Христо Ботев”

 

В деня на произвеждане на изборите за Народно събрание на 26.03.2017г. на разположение на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Карнобат ще бъде специално пригодено транспортно средство - марка „Хюндай”, с per. № СА 9912 НМ.

 

Дежурни телефони в изборния ден: 29 151, 29 124, 29156; 0882 003104 – Кремена Красимирова - Секретар на община Карнобат.

 

Заявки се приемат от 13.03.2017г. на телефон 0559/29 126 – Руси Атанасов;
Петя Вътева.

Информацията е публикувана на интернет – страницата на общината.

 

 

 

община НЕСЕБЪР:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

СИК №  02-15-00-007, с адрес: гр. Несебър - нова част, ул.’’Еделвайс” №10;

секция № 02-15-00-022, с адрес: гр.Обзор ул.”Иван Вазов” №1

секция № 02-15-00-015, с адрес: гр.Свети Влас ул.Св.Св.Кирил и Методий” №1.

Заявки в изборния ден се приемат на тел. 0554/29310 и 0554/29313, както и на място в сградата на общинската администрация на ул. „Еделвайс” № 10.

Информацията е публикувана на интернет – страницата на общината.

 

 

 

община ПОМОРИЕ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

СИК № 003 със седалище гр. Ахелой ОУ "Христо Ботев"

СИК № 011 със седалище е. Гълъбец ОУ "Георги Сава Раковски"

СИК № 026 със седалище гр. Поморие ОУ "Иван Вазов"

СИК № 027 със седалище гр. Поморие ПГТ "Алеко Константинов"

СИК № 036 със седалище гр. Поморие ОУ "Христо Ботев"

СИК № 042 със седалище с. Горица- ДВФУ

Гражданите желаещи да гласуват в изборния ден могат да правят заявки за помощ на тел. 0596/ 2-21-36; 0596/ 2-63-16 за всички населени места в Община Поморие, както и на телефон 05969/24-12 за с. Горица.

 

 

 

 община ПРИМОРСКО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

СИК № 00 27 00 001, находища се в Читалище „Самообразование”, гр.Приморско, ул, „Кирил и Методий” 10

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат в общинска администрация на тел. 0550/3 36 42

 

 

 

 община РУЕН:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

Всички секции на територията на община Руен са на първи етаж  на сгради или с възможност за гласуване на първи етаж в секция, където са в повече от една в населеното място.       

Заявки за помощ в изборния ден могат да се подават в общинския център в
с.Руен на тел. 05944/6233 - Шенол Хасан.

В района на сградите, където се помещават изборните помещения във всички населени места на общината има възможност за паркиране на автомобили.

 

 

 

 

 община СОЗОПОЛ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

 

СИК № 02 21 00 003 в гр. СОЗОПОЛ,със седалище и място на гласуване - училище „Св. Св. Кирил и Методий“

Заявки за помощ в изборния ден могат да се направят на телефони 0550/2 57 03 и 0550/2 57 23, както и на място в „Център за административно и информационно обслужване“ при община Созопол-адрес пл. „Хан Крум“ №2.

 

 

 

 

община СРЕДЕЦ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

СИК № 02-06-00-001, находяща се на ул. Васил Коларов 28

 

Заявки за помощ се приемат на телефон 0898/443641 – Радка Христова

 

 

 

 община СУНГУРЛАРЕ:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

Секции 02-23-00-003 и 02-23-00-004 в гр.Сунгурларе СОУ „Хр.Ботев” са определени за гласуване на лица с увреждания .

 

Телефони в община Сунгурларе, на които могат да се правят заявки за ползване на транспорт в изборния ден: 05571/50 96; 05571/5112 и 05571/5111

Заявки се приемат в изборния ден 26.03.2017 г. от 10.00 часа до 19.00 часа на посочените телефони.

 

 

 община ЦАРЕВО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

СИК №  004 в гр.Царево-читалище”Георги Кондолов

 

Адрес за заявки за помощ в изборния ден - Община Царево, ул.”Хан Аспарух” 36, отдел” АПО”, телефони за връзка - 0590/5-50-14 и 0590/5-50-23. Заявките се приемат всеки работен ден от 20.03.2017 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. и до 19.00 ч. в изборния ден (26.03.2017)

 

Посочената секция е оборудвана с необходимата рампа за достъп.За паркиране на автомобилите, превозващи избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са осигурени места на общинския паркинг,разположен непосредствено до избирателна секция 004 / читалище „Георги Кондолов”/.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Севим Неджатиева Ахмедова

* Публикувано на 14.03.2017 в 09:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения