Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 070– НС
Бургас, 06.03.2017

ОТНОСНО: сигнал от сдружение ГИСДИ, в който се твърди нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, извършено от Доставчик на онлайн новинарска услуга „БГ медиа“ ООД.

В РИК 02 Бургас е постъпил сигнал от Михаил Стоянов Мирчев, в качеството му на председател на ГИСДИ и Катя Живкова Михайлова, в качеството й на ръководител на ГИСДИ „Медиен мониторинг",  регистриран в Регистъра на жалбите и сигналите с входящ номер 3 от 06.03.2017г., 15,30 ч.. В сигнала се твърди, че „БГ медиа“ ООД, ЕИК – 147030752, представлявана от управителя Стефан Рашков Бобойчев, като доставчик на онлайн новинарска услуга https:// namoreto.bg, в публикация:“ЕСТАТ: Почти всички политици са с отрицателен рейтинг на доверие“, публикувана на адрес: https://namoreto.bg/estat-pochti-vsichki-polititsi-sa-s-otritsatelen-rejting-na-doverie, не е съобщен възложителят на съответното проучване. Към сигнала е приложен пикчър  скрийн на публикацията, направен на 06.03.2017г. в 14.00ч.

РИК 02 Бургас, в заседание на 06 март 2017 г., се запозна с приложения материал и установи, че действително в приложената разпечатка има материал, в който се излагат данни на изследователска агенция „ЕСТАТ“ за извършено проучване на рейтинга на доверие на българските политици, както и проучване за процентната подкрепа за различни политически партии.  В приложеният материал, действително не се съдържа информация за възложителя на допитването, но е посочено, че проучването е направено „със собствени средства“.

Съгласно чл.205, ал.1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в "Държавен вестник" на решение от 29.07.2016 г. на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., (обн., ДВ, бр. 60 от 02.08.2016г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл.205, ал.2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

РИК 02 Бургас приема, че следва да се извършат допълнителни действия по изясняване на фактическата обстановка относно наличие на неизпълнение на изискванията на чл.205, ал.1 и 2 от ИК, като от доставчика на медийната услуга следва да бъде изискано в двудневен срок писмено становище за изложеното в сигнала на ГИСДИ .

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.1, т.17 и т.20, във връзка с чл. 205, ал.1 и 2, от Изборния кодекс РИК 02 Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ЗАДЪЛЖАВА доставчикът на онлайн новинарска услуга „БГ медиа“ ООД, ЕИК – 147030752,  със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. “Славейков“, бл. 58, вх. 4, ет. 9, ап. 160, представлявано от управителя Стефан Рашков Бобойчев, в срок до 2(два) дни от връчване на настоящото решение да представи писмени  обяснения по изложеното в сигнала.

Отлага преценката си за наличие на нарушение на чл.205, ал.1 и ал.2 от ИК, извършено от доставчика на онлайн новинарска  услуга БГ медиа“ ООД,  изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване в периода по чл.205, ал.1 от Изборния кодекс, без да е съобщен възложителя на проучването.

 

            Решението е прието в ………. на заседание на РИК, проведено на 06.03.2017 година. 

            Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Севим Неджатиева Ахмедова

* Публикувано на 08.03.2017 в 08:34 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения