Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 062 – НС
Бургас, 27.02.2017

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Руен за произвеждане на Изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в избирателен район 02– Бургас.

В законно установения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, с вх.№76/23.02.2017г. в РИК-Бургас е постъпило  предложение от Кмета на община Руен за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните членове. Предложението не съдържа пълен поименен състав за всяка едно от секциите на територията на общината, като в самото предложение е описано, че това се дължи на изразеното от представителите на КП“Реформаторски блок“ несъгласие с допълнителното преразпределение на свободните места в СИК, за които не са направени предложения от политически партии и коалиции.

След извършена проверка на представените с предложението документи, РИК-Бургас констатира следното:

 Протоколът от проведените на 15.02.2017г. консултации с представителите на политическите сили в община Руен не е подписан от представител на КП“РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“. На преговорите, като представители на посочената политическа сила са се заявили лицата Юмет Зиядил Юмер, с приложено пълномощно и Неджиб Мехмед Акиф, с нередовно от външна страна пълномощно. Двете лица, представили се като пълномощници на  КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, са били допуснати до преговорите.

Протоколът от извършените консултации е подписан от всички представители на политическите партии, с изключение на двете лица, претендиращи представителство на КП“РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“. Същите са отразили върху протокола възражения относно разпределението на останалите незаети в резултат на неявила се политическа сила места  в СИК.

Рик-Бургас счита, че към момента на консултациите кметът на общината  е следвало да обсъди  редовността на представените пълномощни. Видно от приложеното към преписката представено пълномощно от Неджиб Мехмед Акиф, същото не отговаря на изискванията за валидно упълномощаване от външна страна, поради което за това лице  липсва представителна власт, а на консултациите е следвало за представител и участващ в консултациите да бъде допуснат само Юмет Зиядил Юмер.

Освен горното, предвид неявяването на ПП ББЦ на консултации, както и обстоятелството, че съгласно представените в преписката предложения някои от политическите субекти, участвали на консултации,  са представили предложения с поименен състав в по-малък брой от полагащият им се след прилагане на методиката за квотите.

      Въпреки това, присъствалите валидно упълномощени представители на политически субекти са постигнали предварително съгласие, макар и това да не е валидирано с протокола от консултациите.

Районна избирателна комисия съобрази, че освен липсата на постигнато съгласие между представителите на политическите сили при консултациите на кмета на община Руен, предложението по реда на чл.91, ал.8 от ИК  на кмета на общината не съдържа поименно предложение за цялостно попълване на състава на СИК, както и съдържа в няколко секции дублиране на членския състав поради посочване на едно и също лице два пъти за член, от различни квоти. Това мотивира прилагането на чл. 91 ал.5 от ИК, като останалите незапълнени членски места РИК попълни от списък ан арезевните членове, представен на консултациите.

Ето защо, на основание чл.91 ал.5 и ал. 12 от ИК във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  чл. 89, ал. 1 от ИК и чл. 91, ал. 11 от ИК, Решение № 4182- НС/ 01.02.2017г. и Решение № 4184-С/ 01.02.2017г. на ЦИК и Решения № 008- НС и № 010- НС/ 07.02.2017г. и № 024-НС и № 026- НС/ 09.02.2017г. на РИК– Бургас, Районна избирателна комисия- Бургас,

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на община Руен, съгласно предложенията за поименен състав и резерви, направени от политическите сили.
 2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Руен.
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Руен.

Неразделна част от това решение е приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните данни на членовете на СИК.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК- Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

Решението е прието в …….. ч на заседание на РИК, проведено на ….02.2017 година.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Севим Неджатиева Ахмедова

* Публикувано на 27.02.2017 в 18:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения