Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 275 – НС
Бургас, 25.03.2017

ОТНОСНО: Жалба от областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за констатирана неразрешена предизборна агитация, с агитационни материали различни от утвърдената визия на ПП „ГЕРБ“ и изписаният номер на бюлетината е различен от този на ПП „ГЕРБ“

В РИК Бургас е постъпила жалба от областния координатор на ГЕРБ Димитър Бойчев, заведена в регистъра за сигнали и жалби с вх. номер 6 от 25.03.2017 г. Жалбата е приета от дежурните членове на РИК Бургас – Магдалена Атанасова-Чакърова и Таня Рангелова в 14.00 часа на 25.03.2017 г. С жалбата се уведомява РИК относно констатирана на 25.03.2017г. неразрешена предизборна агитация изразяваща се в залепване на предизборни агитационни материали с логото на ПП „ГЕРБ“ и с лика на председателя на партията Бойко Борисов на ул. „Станционна“ в гр. Айтос. Агитационните материали са различни от утвърдената визия на ПП „ГЕРБ“, изписаният номер на бюлетината е различен от този на ПП „ГЕРБ“, съгласно изтегления от ЦИК жребий.  Съгласно чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на агитационни материали, които накърняват доброто име на кандидатите. Също така се забранява използването на знамето на Република България в агитационните материали, тъй като това представлява нарушение на Изборния кодекс. Към жалбата е приложен и снимков материал.

В съответствие с правомощията си по чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и с оглед разписаното в чл. 186 ал.1 от Изборния кодекс за премахване на агитационните материали, които са поставени в нарушение на Кодекса,

Районна избирателна комисия във Втори избирателен район- Бургаски,

Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на кмета на община Айтос да извърши проверка по случая, както и ако установи нарушение на Изборния кодекс в тази насока, да премахне или изземе агитационните материали, поставени или разпространявани в нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. По негова преценка ако е необходимо, при изпълнение на това си правомощие,  да иска съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

Препис от решението да се изпрати и на Областна дирекция на МВР – Бургас, на жалбоподателя ПП „ГЕРБ“ за сведение.

Решението е прието в ….. ч на заседание на РИК, проведено на 25.03.2017 година.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Севим Неджатиева Ахмедова

* Публикувано на 26.03.2017 в 12:18 часа

Календар

Решения

всички решения