Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 269 – НС
Бургас, 25.03.2017

ОТНОСНО: Жалба от председателя на Областен съвет на ПП ДПС за констатирана неразрешена предизборна агитация за кандидати за народни представители от листата на ПП ГЕРБ, регистрирани под номер 11 в интегралната бюлетина за изборите на 26.03.2017 г.

В РИК Бургас е постъпила жалба от председателя на Областен съвет на ПП ДПС Ахмед Сюлейман Мехмед, заведена в регистъра за сигнали и жалби с вх. номер 8 от 25.03.2017 г. Жалбата е приета от дежурните членове на РИК Бургас – Магдалена Атанасова-Чакърова и Таня Рангелова в 16.19 часа на 25.03.2017 г. С жалбата се уведомява РИК относно констатирана на 25.03.2017г. неразрешена предизборна агитация изразяваща се в залепване на предизборни агитационни материали в ОУ „Отец Паисий“ в с. Пещерско, общ. Айтос, където се намира секция № 38.

Съгласно чл. 182, ал. 1 от ИК, не се допуска предизборна агитация в държавни или общински учрежедения. ОУ „Отец Паисий“ в с. Пещерско, общ. Айтос, съгласно българското законодателство е изключено от разрешените места за поставяне на агитационни материали, тъй като това представлява нарушение на Изборния кодекс. Към жалбата не е приложен снимков материал.

В съответствие с правомощията си по чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и с оглед разписаното в чл. 186 ал.1 от Изборния кодекс за премахване на агитационните материали, които са поставени в нарушение на Кодекса,

Районна избирателна комисия във Втори избирателен район- Бургаски,

Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на кмета на кметство с. Пещерско, община Айтос да извърши проверка по случая, както и ако установи нарушение на Изборния кодекс в тази насока, да премахне или изземе агитационните материали, поставени или разпространявани в нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс. По негова преценка ако е необходимо, при изпълнение на това си правомощие,  да иска съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

Препис от решението да се изпрати и на Областна дирекция на МВР – Бургас, на жалбоподателя ПП „ДПС“ за сведение, както и на ПП „ГЕРБ“ за сведение и съобразяване.

Решението е прието в ….. ч на заседание на РИК, проведено на 25.03.2017 година.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Севим Неджатиева Ахмедова

* Публикувано на 26.03.2017 в 12:14 часа

Календар

Решения

всички решения