Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 114 – НС
Бургас, 16.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал от председателя на УС на Регионалната фармацевтична колегия на БФС, гр. Бургас за нарушение на т.15.13 на Решение №4171/01.02.2017 на ЦИК , относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

В РИК Бургас е постъпил сигнал от председателя на УС на Регионалната фармацевтична колегия на БФС, заведен в регистъра за жалби и сигнали при РИК Бургас, с вх. №5/15.03.2017г., в 11.40ч.,  в който се твърди, че в търговски обекти – аптеки, с търговска марка „Марешки“, по приложен списък, се извършва нарушение на Изборния кодекс и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Твърди се, че в посочените обекти са изложени агитационни материали-плакати, извършва се предизборна агитация в полза на ПП“Воля“ и чрез поставяне на агитационни материали в рецептурните книжки на пациентите.

В съответствие с правомощията си, след надлежното сезиране, РИК Бургас извърши проверка на аптеки, подробно описани в констативен протокол от  15.03.2017г., като при проверката се установи:

В обект-аптека, находяща се в гр.Бургас, бул.„Демокрация“ № 92, се установи наличие на агитационни материали – плакат на кандидата за народен представител Веселин Марешки и ПП „Воля“. До всяка каса има поставени брошури на ПП„Воля“, представляващи по своята същност агитационни материали по смисъла на чл.183 от ИК.  При извършена контролна покупка на касовата бележка липсва каквото и да е изписване на логото “Воля“.

В обект-аптека, находяща се в гр.Бургас, ул.„Копривщица“ № 9 се установи, че обектът не работи и по витрините отвън няма агитационни материали, както се твърди в сигнала.

В обект-аптека, находяща се в гр.Бургас, ул.„Фердинандова“ № 31 се установи наличие на агитационни материали – плакат на кандидата за народен представител Веселин Марешки и ПП„Воля“. До всяка каса има поставени брошури на ПП„Воля“, представляващи по своята същност агитационни материали по смисъла на чл.183 от ИК.  При извършена контролна покупка на касовата бележка липсва каквото и да е изписване на логото “Воля“. Закупените продукти се опаковат в найлонови пликове с надпис: „VM PETROLEUM“,  „МАРЕШКИ АПТЕКИ“, и „Аптеки „Марешки“ работят за вас!“

В обект-аптека, находяща  се в гр.Бургас, ж.к.„Меден рудник“, бл.436 не се установи разполагане на агитационни материали-плакати. Издаваните касови бележки не съдържат лога. Ползваните опаковъчни продукти не съдържат надписи.

В обект, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.1, вх.1, ет.1, се установи, че има агитационни материали – плакат на кандидата за народен представител Веселин Марешки и ПП „Воля“. До всяка каса има поставени брошури на ПП„Воля“, представляващи по своята същност агитационни материали, по смисъла на чл.183 от ИК. При извършена контролна покупка на гърба на касовата бележка е изписано „ВОЛЯ“ - Проект на Веселин Марешки, „VM PETROLEUM“ И „МАРЕШКИ АПТЕКИ“.  Шрифтът, цветът и начина на изписването им  е идентичен и напълно съвпада с положения върху агитационните материали. Найлоновите торбички, в които се поставят покупките след закупуването им от аптеките съдържат едностранно надпис „ВОЛЯ“ - Проект на Веселин Марешки, като шрифта, цвета и начина на изписването им  е идентичен и напълно съвпада с положения върху агитационните материали. На найлоновите торбички, в които се поставят закупените продукти се съдържат надписи: „ВОЛЯ“, „VM PETROLEUM“, „МАРЕШКИ АПТЕКИ“ и „Аптеки „Марешки работят за вас!“ , като това са имена на търговски вериги за продажба на петролни продукти и лекарства.

При извършена справка в онлайн регистъра на Патентното ведомство се установи, че изброените по-горе „VM PETROLEUM“ И „МАРЕШКИ АПТЕКИ“ представляват лога на регистрирани търговски марки, като Заявител/ Притежател/ Ползвател  на тези марки са посочени търговски дружества, в които Веселин Найденов Марешки е съдружник. Същото лице е подало заявление за регистриране на марката „ВОЛЯ“ – с графично и словно изображение по начин, идентичен с отпечатания върху всички рекламни материали и идентичен с агитационните материали на ПП“ВОЛЯ“.

В проверените обекти не се установи поставяне на агитационни материали в рецептурните книжки на пациентите.

При така установената фактическа обстановка, РИК Бургас съобрази разпоредбата на чл.183, ал.3 от ИК, съобразно която агитационните материали могат да се разполагат на места извън посочените със заповед на кмета на общината, със съгласие на собственика или управителя на имота. Разполагането на агитационни материали във вътрешността на помещенията в които се упражнява търговска дейност, безусловно навежда на извод за съгласие на собственика /управителя/ на имота. Ето защо не е налице нарушение на чл.183 от ИК.

Изписването на VM PETROLEUM“, „МАРЕШКИ АПТЕКИ“ и „Аптеки „Марешки работят за вас!“ върху найлоновите торбички, в които се поставят закупените продукти и на гърба на касови бележки, по съществото си съставлява търговска реклама. Разполагането на наименованията на политически субекти, участващи в изборите върху опаковки, найлоновите торбички, в които се поставят закупените продукти и касови бележки, наред с търговската реклама съдържаща се в тях, е нарушение на разпоредбата на чл.191 от ИК.

В сигнала се съдържат данни за извършване на същото нарушение, за което е сезирана  и друга районна избирателна комисия. При служебна проверка се установи, че с решение на №76/10.03.2017 год., РИК Варна е констатирала наличие на установените с настоящото решение обстоятелства, а от сайта на аптеки „Марешки“, разположен на следния адрес http://mareshki.com/contacts.html, е видно, че търговски обекти на веригата са разположени на територията на 141 населени места.

Последното налага съобразяване с разпоредбата на чл.57, ал.1, т.45  и чл.186, ал.2 от ИК, съгласно които установяване на нарушението и премахване и изземване на агитационните материали е в компетентността на ЦИК.

 Относно наведените в жалбата нарушения на  разпоредбите на чл.219, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл.19, ал.2 от Наредба №28/09.12.08 г. на МЗ за устройството, реда и организацията на работа в аптеките и номенклатурата за лекарствените продукти, РИК – Бургас намира, че не е компетентен орган да се произнесе по тях , а сигнала в тази му част следва да бъде препратен на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Предвид на изложеното Районна избирателна комисия във Втори избирателен район- Бургаски

Р Е Ш И :

На основание чл.57, ал.1, т.45 и  чл.186, ал.2 и във вр. с чл.495 и чл.496, ал.2, т.1 от ИК, препраща преписката образувана по Сигнал от председателя на УС на Регионалната фармацевтична колегия на БФС, гр. Бургас с вх. № 5/ 15.03.2017г., на Централна избирателна комисия, за произнасяне по компетентност.

 

Копие от сигнала, ведно с констативния протокол да се изпрати и на Изпълнителна агенция по лекарствата.

 

Решението е прието в ….. ч на заседание на РИК, проведено на 16.03.2017 година.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Севим Неджатиева Ахмедова

* Публикувано на 17.03.2017 в 08:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения