Архив избори:
21.11.2021

Избирателна активност към 20:00 часа в област Бургас

Брой избиратели в избирателен списък: 361031

Брой гласували: 122731

Избирателна активност: 33,99%

21.11.2021

Край на изборният ден в МИР02 Бургас

Всички секции на територията на МИР02 Бургас, са затворени.

14.11.2021

Междинни резултати към 23:04 часа

Междинни резултати 23:04 - свали от тук

14.11.2021

Избрателна активност в област Бургас към 20:00 часа

Брой секционни избирателни комисии: 761;

Брой регистрирани избиратели: 361497;

Брой гласували ПВР: 143992 - 39,81 %.

Брой гласували НС: 140610- 38,88 %.

14.11.2021

Избирателна активност в област Бургас към 16:00 ч.

Брой секционни избирателни комисии: 761;

Брой регистрирани избиратели: 361497;

Брой гласували ПВР: 98578 - 27,26 %.

Брой гласували НС: 95246 - 26,34 %.

 

14.11.2021

Избирателна активност в област Бургас към 11 часа

Брой секционни избирателни комисии: 761;

Брой регистрирани избиратели: 361497;

Брой гласували: 32163 - 8,9 %.

 

06.11.2021

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

РИК - Бургас ще проведе обучения за членовете на СИК за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г., по график, приложен по- долу.

 

Информираме участниците в тези обучения, че предвид Заповед № РД-01-890/03.11.2021 на Министъра на здравеопазването, ще се допускат само лица, които:

 

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване

 

или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване, по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ.

 

За лицата, които не са успели да се включат в обученията, на интернет страницата на РИК и на страниците на общините, ще бъдат публикувани обучителни клипове за членовете на СИК.

 

Обръщаме внимание, че за работата им в секционните избирателни комисии в, за членовете на СИК не се изискват описаните в буква „а“ и „б“ документи.

 

дата

място

начален час

СИК от - до

1

2

3

4

08.11.2021 г.спортна зала "Бойчо Брънзов"

ж.к. „Зорница“

 

17:3018:30

ЦАУ „Зора

СИК от № 266 до № 308

съставни селища

СИК от № 316 до № 328

09.11.2021 г.

спортна зала "Бойчо Брънзов"

ж.к. „Зорница“

 17:30

18:30ЦАУ "Изгрев" ,

вкл. кв. Сарафово, кв. Рудник, кв. Черно море

СИК от № 206 до № 233

СИК от № 234 до № 265

допълнителни секции 330,331,338,339,340,341

 

10.11.2021 г.зала

Опера

 

17:30

18:30

ЦАУ „Възраждане“,

вкл. кв. Горно Езерово

СИК от № 74 до № 109

СИК от № 110 до № 150

допълнителни секции: 334, 336, 342

10.11.2021 г.

спортна зала „Младост“

ж.к. „Славейков“

 

18:00ЦАУ "Освобождение"

вкл.: кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Лозово

СИК от № 151 до № 205

Допълнителни секции +332+333+337

ЦАУ „Долно Езерово“

СИК от № 309 до № 315

10.11.2021 г.

Зала „Тончо Русев“

Културен дом

НХК

17:30

18:30

ЦАУ „Приморие“

вкл. кв Крайморие

СИК от № 1 до № 35

СИК от № 36 до № 73

допълнителни секции +329+335

 

 

 

05.11.2021

Обучителни материали за работа с машина за гласуване

Линк с обучително видео за работа с машина за гласуване, предназначено за членове на СИК и избиратели, е достъпен на следния адрес:

Гласуване с машина - обучителни видеа - YouTube

Ръководство във файл с PDF-формат, за работа с машина за гласуване, предназначено за членове на СИК, можете да изтеглите от ТУК.

04.11.2021

СПИСЪК с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02 - Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирате

СПИСЪКЪТ  с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02 - Бургас, определени за гласуване  на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК, както и обявяване на  телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден на територията на избирателен район 02 - Бургас, можете да изтеглите от ТУК.

03.11.2021

Съобщение

РИК- Бургас, информира гражданите, че на 08.11.2021г. /понеделник/ от 10.00ч. до 14.00ч. в комплекс „Меден Рудник“ на автобусен терминал на „Бургас Бус“ ЕООД и на 08, 09 и 10.11.2021г. в клоновете на „Български пощи“ ЕАД – клон Централен/ Старата поща/ и Клон 1 /Новата поща/ще се проведе разяснителна кампания за гласуване с машина за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14.11.2021г.

 

03.11.2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

График за провеждане на разяснителна кампания за гласуване с машина на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14.11.2021г.

ГРАФИК РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

03.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА

РИК БУРГАС съобщава, че избиратели , поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето,могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г.

Избирателите, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки, на адреса, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството или кметският наместник, в периода от 1 ноември до изборния ден включително.

Заявлението-Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация- Изтегли заявление, се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до общинският център/кметство или Център за административни услуги, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено на е-мейл на съответната община.

- на интернет страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/documents

Важно!!!

Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, и отговарят едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само във секцията за гласуване на избиратели под карантина или изолация.

Във всяко заявление следва да има вписан телефон и е-мейл за обратна връзка.

На страницата на всяко от общините в Област Бургас ще намерите информация за телефоните и е-мейли, на които може да изпращате заявленията.

 

01.11.2021

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 ноември 2021г. са приети с Решение №832-ПВР/НС/29.10.2021г на ЦИК
https://www.cik.bg/bg/decisions/832/2021-10-29 ).

            Необходими документи пред РИК:

 1. Приложение № 1 към Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021г на ЦИК – изтегли ТУК- представя на хартия.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1 към Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021г) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

 1. Форма в Excel за предоставяне на списък с упълномощени представители –изтегли ТУКНе се приемат списъци на технически носител в сканиран вид!

Срок: до 17.00 ч. на 13 ноември 2021 г.

 Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК/ЦИК допълнителен втори или следващ списък. На всеки списък се поставя пореден номер.

             Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Пълномощните се подписват от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

31.10.2021

Съобщение

РИК Бургас информира гражданите, че в случай че срокът на валидност на личната карта е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. включително до датата на изборите, избирателят се допуска до гласуване, като не се изисква да представи удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 ИК от районното управление на МВР.

Може да гласуват с лична карта и ученическа книжка/студентска книжка, заверена за съответната учебна година/семестър или документ, удостоверяващ редовното обучение, явилите се в секция по избор в населеното място, където се обучават ученици и студенти (редовно обучение), включително курсанти, дипломанти, докторанти, специализанти, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес.

НЕ СЕ ДОПУСКА гласуване със свидетелство за правоуправление на МПС или задграничен паспорт.

Ако личната карта е повредена или е изгубена, унищожена, открадната или в процес на издаване,  трябва да представите при гласуване оригинално удостоверение за издаване на лични документи със снимка, издадено от съответното районно управление на МВР.  

 

31.10.2021

Съобщение

Съобщение

 

РИК Бургас уведомява политическите партии, коалиции и  инициативни комитети, участващи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14.11.2021 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници или заместващи застъпници:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител – файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация.  Преписки без приложен електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият/представляващите или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия/представляващите партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да представи в РИК- Бургас следните документи:

2.1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 54- ПВР/НС от изборните книжа, подадено до 17.00 ч. на 13 ноември 2021 г.

2.2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2.3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител – файл във формат Excel ).

2.4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 56-ПВР/НС  от изборните книжа.

 1. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия, коалиция или инициативния комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Бургас, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК- Бургас. Представляващият/представляващите или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия/представляващите партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Бургас следните документи:

3.1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 55-ПВР/НС от изборните книжа.

3.2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3.3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител – файл във форматExcel).

3.4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници  Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. са описани в Решение № 707- ПВР/НС/11.10.2021 на ЦИК.

 1. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа, освен в случаите, когато е предложено от партия или коалиция, регистрирала кандидатски листи и в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и в изборите за народни представители. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. Кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на една и съща партия/коалиция може да бъдат представлявани едновременно от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

4.1. Списък на партиите и коалициите с опция за комбинирана регистрация на застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за народни представители:

ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“

ПП „АТАКА“

ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ПП „ПРАВОТО“

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

ПП „ВОЛЯ“

 

29.10.2021

Съобщение

Във връзка с РЕШЕНИЕ № 765-ПВР/НС от 20 октомври 2021 г. на ЦИК, Ви уведомяваме, че избирателите, чиито срок на валидност на документите за самоличност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден включително,  имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

12.10.2021

OПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ В ДИСПУТИТЕ ПО РЕГИОНАЛНИТЕ РАДИО - И ТЕЛЕВИЗИОННИ ЦЕНТРОВЕ НА БНР И БНТ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НО

Жребият за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ за Избирателен район 02-Бургас,  ще се проведе на 13 октомври 2021 г, в открито заседание на РИК- Бургас, насрочено за 17.00 ч. Заседанието ще се излъчва в реално време в секция „видео“ на интернет страницата на РИК Бургас: https://rik02.cik.bg/pvrns2021/video .

Жребият ще се проведе при спазване на Изборния кодекс.

05.10.2021

Съобщение

РИК – Бургас напомня на избирателите, чиито постоянни и настоящи адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г включително.

 • искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис

или

 • чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

05.10.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия – Бургас, напомня че избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 30.10.2021 г включително, в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страниците на общинските администрации по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока (до 30 октомври 2021 г включително), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 08.11.2021 г включително и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

05.10.2021

Съобщение

РИК- Бургас съобщава на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които предстоят да регистрират кандидатските си листи до 12.10.2021 г, че в залата на РИК ще се допускат до двама представители от партия или коалиция, при спазване на съответните противоепидемични мерки. 

29.09.2021

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г

Приемането на документите за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 14.11.2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч., в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 12.10.2021 г.

          Необходими документи:

I. Регистриране на кандидатските листи на партии и коалиции

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след:

 1. представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:
 2. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

(Приложение № 78-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК);

 1. Пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.
 2. Таблица в електронен формат с имената на кандидатите – Приложение 1 от Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

II. Регистриране на независими кандидати, предложени от инициативни комитети

Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на:

 1. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 74-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:
 2. Списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 80-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 553-НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител. https://www.cik.bg/bg/decisions/553/2021-09-17

 1. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 78-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).

          Изискванията към кандидатите и подробности за процедурата са разписани в решение 579-НС/23.09.2021 г. https://www.cik.bg/bg/decisions/579/2021-09-23

28.09.2021

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

На 28.09.2021г. от 10.00ч. започва приемането на документите за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 14 Ноември  2021 г.

Документите се подават в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1.

 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 04 Октомври 2021 г.

 

ПРОЦЕДУРА:

Инициативният комитет се регистрира в Районна избирателна комисия Бургас, като представя заявление за регистрация (Приложение № 66-НС от изборните книжа изтегли от тук), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 04 Октомври 2021 г. (40 дни преди изборния ден). 

Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител;

в) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

г) декларация по образец (Приложение № 69-НС от изборните книжа изтегли от тук), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

д) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

е) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Банкова сметка на Централна избирателна комисия, по която се внасят депозити за регистрация на инициативни комитети, съгласно чл.129, ал. 1 от Изборния кодекс:

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

още съобщения

Календар

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения