Архив избори:
16.11.2016

Съобщение

До членовете на СИК, относно изплащане на възнагражденията. Всички общини на територията на Бургаска област ще изплатят по различен график. Информация на сайтовете на общините.

РИК Бургас няма отношение към плащането.

15.11.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 15 ноември 2016 г от 17.30 ч

12.11.2016

образец на бюлетината за балотажа

11.11.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 11 ноември 2016 г от 18.00 ч

11.11.2016

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ

 

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ

 

ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

15,00 ЧАСА

 

ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

 

 

15,30 ЧАСА

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

СОУ „КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ“

 

 

 

16,00 ЧАСА

 

СОУ „ПЕТКО РОСЕН“

ПГД „ГЕОРГИ КОНДОЛОВ“

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА М.С.ВЪРЛИ БРЯГ

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ.“ЛЕНКО“

ПТГ КОРАБОСТРОЕНЕ

 

 

 

16:30 часа

ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

 

 

 

 

11.11.2016

график за раздаване на материали

Час на раздаване на материали

ЦАУ

 

15.00

 

ЗОРА

 

15. 00

 

ИЗГРЕВ

по училища

 

15.00

 

 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ

по училища

 

12:00

 

 

ЛОЗОВО

 

13:00

ДОЛНО ЕЗЕРОВО

 

     

11.11.2016

На 12.11.2016г., в сградата на ЦАУ „Приморие“ на ул. „Александровска“83 график за раздаване на материали

СИК ще получават необходимите материали за изборния ден по следния график:

 

 

Час на раздаване на материали

№  на СИК, училище

15.00-15.30

 

Етаж 1

24, 25, 26, 27

Професионална гимназия по транспорт

20, 21, 22, 23

ОУ „ П.Р.Славейков“

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

У-ще “Кирил и Методий”

335

Болница за белодробни заболявания

15. 00- 15.30

 

Етаж 2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16

У-ще “Княз Борис”

17, 18, 19

Търговска гимназия

15.30-16.00

 

Етаж 1

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

У-ще “Любен Каравелов”

329

Дом стари хора-Самуил 117

15.30-16.00

 

Етаж 2

36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

У-ще “Г.С. Раковски”

48, 49,50,51,52,53,54

У-ще “Иван Вазов”

 

 

10.11.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 10 ноември 2016 г от 18.00 ч

07.11.2016

Съобщение

Избирателна активност ПВР РИК Бургас, Избирателен район 02

 

Веселин Марешки – 12.93%

Пламен Орешарски – 7.62%

Трайчо Трайков – 4.15%

Татяна Дончева – 2,13%

Румен Радев – 21.81%

Цецка Цачева – 22,76%

Красимир Каракачанов – 15,81%

Ивайло Калфин – 3.22%

„Не подкрепям никого“ - 5.39%

 

Процент гласували избиртели: 59.46%

Процент действителни гласове: 97,02%

Окончателно приети протоколи: 100%

05.11.2016

Състави на секционните избирателни комисии в община Бургас с отразени промени към дата 5.11.2016 включително

Състави на секционните избирателни комисии в община Бургас с отразени промени към дата 5.11.2016 включително

 

БУРГАС

02.11.2016

Съобщение

На 3.11.2016 от 18 часа в залата в сградата на Областна Администрация ул. "Цар Петър" №1.

Ще се проведе обучение на членовете на СИК в които ще има машинно гласуване.

01.11.2016

Съобщение

На 3.11.2016 от 18 часа в залата в сградата на Областна Администрация ул. "Цар Петър" №1.

Ще се проведе обучение на членовете на СИК в които ще има машинно гласуване.

01.11.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 1 ноември 2016 г от 17.00 ч

31.10.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 31 октомври 2016 г от 17.30 ч.

31.10.2016

Съобщение

Бургас
 
31.10.   – 18,00 ч
зала НХК
т.д. Възраждане

 

Георги Михов и Кремена Табакова
 

 

Бургас
 
 
31.10. –   18,00 ч
 
 
зала „Младост“
 
 
т.д.Зора
 
 
Елка Стоянова и Севим Неджатиева

 

Бургас
 

01.11.  –  18,00 ч
 

зала НХК
 

т.д.Приморие , Долно Езерово и съставните селища
 
 
Пламена Апостолова и Наталия Минкова
 
Бургас
 
02.11.  -   18,00 ч
зала „Б.Брънзов“
т.д. Изгрев
Ръководството и Георги Георгиев

 

28.10.2016

СПИСЪК с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02- Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирател

28.10.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 28 октомври 2016 г от 17.30 ч.

26.10.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 26 октомври 2016 г от 18.00 ч.

24.10.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 24 октомври 2016 г от 18.00 ч.

 

1. Назначаване на ПСИК

2. Приемане на график за обучения на членовете на СИК

3. Други

20.10.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 21 октомври 2016 г от 18.00 ч.

18.10.2016

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ:
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

 

1. Кой има право да гласува в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?

Право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. имат всички български граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

2. Как се гласува извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?

В изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. извън страната могат да гласуват всички български граждани с избирателни права, включително и тези, които са в списъка с непотвърдени заявления от информационния масив на ЦИК, в открита избирателна секция извън страната при спазване на следните условия:

 1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта, паспорт или военна карта;
 2. да подадат декларация по образец (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.

3. Как се гласува, когато срокът на документа за самоличност е изтекъл?

 1. В страната

  Когато личната карта е с изтекъл срок на валидност, повредена, унищожена, изгубена, открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване при представяне на удостоверение от органите на МВР за издаване на лични документи.

 2. Извън страната

  Когато срокът на валидността на личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

4. Кои избиратели се допускат да гласуват в изборния ден?

За гласуване се допускат избирателите, които:

I. са били включени в избирателните списъци до изборния ден или в деня на изборите са дописани в съответните избирателни списъци от председателя на секционната избирателна комисия по постоянен адрес, при условие, че:

 • имат право да гласуват;
 • не фигурират в списъка на заличените лица (ако фигурират в списъка на заличените лица, то те трябва да представят - удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс (Приложение № 17-ПВР/НР от изборните книжа), че основанието за вписването им в списъка е отпаднало или не е налице);
 • ако в изборния ден се явят в избирателната секция по постоянен адрес, независимо от факта, че имат издадено удостоверение за гласуване на друго място или са вписани в списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната;

II. представят пред СИК валиден документ за самоличност:

 • българските граждани е необходимо да представят валидна лична карта или личен (зелен) паспорт (за гражданите, родени до 31.12.1931г.), ако не им е издадена лична карта;
 • избирателите, гласуващи извън страната, е необходимо да представят паспорт, лична или военна карта; в случай че документите за самоличност са с изтекъл срок, трябва да се представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подадено заявление за издаването на нови.

5. Може ли да се гласува в избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя?

В избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя, може да се гласува при следните условия:

 1. лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването като попълнят декларация по образец(Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа);
 2. с удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите (Приложение № 19-ПВР/НР от изборните книжа);
 3. при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електронен път или писмено - Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа) до общинската администрация по настоящия му адрес;
 4. ученици или студенти, редовно обучение (виж въпрос 16);
 5. лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден (виж въпрос 17).

Подаването на заявление за гласуване на друго място и издаването на удостоверение за гласуване на друго място трябва да бъде до 22 октомври 2016 г.

След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

За вписване по настоящ адрес избирателят може да подаде не по-късно от 22 октомври 2016 г. заявление до кмета на общината/района/кметството по настоящия си адрес.

6. Може ли ученици и студенти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици и студенти - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят :

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
 • декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 16-ПВР/НР) от изборните книжа.

7. Могат ли членовете на секционните избирателни комисии и ангажираните с охраната на секцията лица в изборния ден да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?

Лицата, заети в произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. като членове на секционна избирателна комисия или охрана на същата, могат да гласуват в съответната секция, като попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа).

8. Какви са вашите права в изборния ден?

Гласуването се извършва в секцията по постоянния адрес на избирателя

 • Ако не сте вписан в избирателния списък за гласуване, но имате право да гласувате, можете да поискате да бъдете вписан в допълнителната страница на списъка;
 • Да оспорвате отказа на СИК да Ви допише в избирателния списък в изборния ден, ако имате право да гласувате. Отказът на СИК е писмен. Длъжни са да ви го връчат и можете да го оспорвате пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно;
 • При установяване в изборния ден, че сте вписан в списъка на заличените лица, имате право да гласувате, ако:
  • представите удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването Ви в списъка;
  • се явите в избирателната секция по постоянен адрес, когато е издадено удостоверение за гласуване на друго място или сте вписан в списъците на лицата заявили, че ще гласуват извън страната;
 • да искате от член на СИК точното вписване на данните от документа Ви за самоличност в избирателния списък.

В случай че сгрешите бюлетината, следва да проследите дали сгрешената бюлетина се унищожава, без да се разгъва, с надпис „СГРЕШЕНА"; сгрешената бюлетина се подпечатва с печата на СИК и се подписва от председателя, секретаря и друг член на СИК. Сгрешените бюлетини се описват в протокол на комисията.

9. Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?

Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секционната избирателна комисия се произнася с решение.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не може да бъде придружител:

 • член на СИК;
 • представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • застъпник;
 • наблюдател;
 • лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

10. Кои лица присъстват при отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията?

При отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за президент и/или вицепрезидент;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция, която се легитимира с удостоверение;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.

11. Как да проверя в кой избирателен списък е името ми и къде мога да гласувам?

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

12. Може ли лице, което е назначено в общинска администрация като главен специалист и има достъп до картоните с лични данни, да бъде назначен в СИК като секретар, член или друго?

Законодателят в чл. 66 във връзка с чл. 96 от Изборния кодекс подробно е изброил несъвместимостите за заемане на длъжността член или секретар на СИК. Длъжността „главен специалист“ в общинска администрация не е сред тях.

13. Ще ме глобят ли, ако не гласувам? 

Не. Няма никакво наказание. 

18.10.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 19 октомври 2016 г от 18.00 ч.

 

При следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпили предложения за извършване на промени в СИК.
 2. Разглеждане на постъпили предложения за регистриране на застъпници на партии, коалиции и инициативни комитети на кандидати за Президент и Вицепрезидент.
 3. Вземане на Решение за определяне състава на ПСИК на територията на Община Бургас.
 4. Други.
17.10.2016

Регистрацията на застъпници и заместващи застъпници

РИК  Бургас уведомява партиите,коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент вицепрезидент и национален референдум на 06 ноември 2016 г.,че могат да ползват следната таблица във връзка с подаването до РИК Бургас на Заявление за регистриране на застъпници /Приложение 39-ПВР/,както и декларация/Приложение 41 ПВР/ от изборните книжа.

17.10.2016

Списък на упълномощените представители

РИК  Бургас уведомява партиите,коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент вицепрезидент и национален референдум на 06 ноември 2016 г.,че могат да ползват приложената към настоящото съобщение таблица във връзка с подаването до РИК Бургас на списък на упълномощени представители.

Списъкът се изготвя по посоченият образец на хартиен носител и на технически носител в excel формат и се предава в РИК до 4 ноември 2016 г. включително.

След тази дата партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК/ЦИК, само допълнителен (втори или следващ) списък.  Първоначално подаване на списък с упълномощени представители след 4 ноември не може да бъде извършвано. На всеки списък се поставя пореден номер от подателя и входящ номер на РИК Бургас.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид или във формат, различен от приложената таблица в ексел.

14.10.2016

Съобщение

През ПОЧИВНИ ДНИ за контакт:

Елка Стоянова - 0889 590 050

Георги Михов - 0888 507 054

Севим Мехмедова - 0887 352 588

13.10.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 13 октомври 2016 г от 18.00 ч.

 

Дневен ред


1. Одобряване предпечатен образец на бюлетината


2. Одобряване тиража на бюлетините на избирателен район 02 Бургас

3. Други

11.10.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 11 октомври 2016 г от 18.00 ч.

11.10.2016

Съобщение

информационен лист

 

национален Референдум – 2016 г.

 

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следните въпроси:

 
 

1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

 

 

 

 МОТИВИ:

Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен се произнася по въпроси с национално значение, поставени в дневния ред на обществото. Настоящият референдум поставя на вниманието на българските граждани три въпроса, свързани с промени в правила, засягащи обществено значими теми.

Мотивът за провеждане на референдум за въвеждането на мажоритарната избирателна система с абсолютно мнозинство, в два тура предполага реална възможност за оценка на качествата и достойнствата на кандидатите и за избор на личности. Избраният кандидат би могъл да придобие по-голяма представителност, защото над 50% от избирателите, гласували в съответния едномандатен избирателен район, ще стоят зад неговото избиране. Очакването е това да мотивира ангажираност на всеки народен представител към неговите избиратели и регионалните актуални проблеми и особености.

Въвеждането на задължителното гласуване е следващият въпрос от референдума. Мотивът е, че по-големият брой избиратели, упражняващи конституционното си право на глас, ще засили демократичната легитимност на референдумите и изборните резултати, а оттам и авторитета на решенията и институциите. Задължителното гласуване би могло да бъде едно от ефективните средства за неутрализиране, намаляване и елиминиране на негативните и порочни практики на корпоративния, контролирания, манипулирания и купения вот.

Третият въпрос се отнася до намаляването на годишната държавна субсидия на един лев за един получен глас. В резултат на намаляването на държавните субсидии за партиите се дава възможност да бъдат спестени бюджетни ресурси, които впоследствие биха могли да бъдат насочени към други сфери, като здравеопазване, образование1 както и за решаването на други социални въпроси.

 

 

 

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

 

Време и място за произвеждане на референдума:

 

 • Референдумът ще се проведе 6 ноември 2016 г. (неделя) заедно с изборите за президент и вицепрезидент на Република България.
 • Денят за гласуване в страната започва в 7,00 ч. и приключва в 20,00 ч., а извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.
 • Когато в 20,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията и се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч.
 • Гласуването се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за президент и вицепрезидент на Република България.

 

Ред за произвеждане на референдума:

 

 • Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 8 август 2016 г.
 • Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители.
 • Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината за произвеждане на референдума съдържа трите въпроса и възможните отговори – "Да" и "Не", изписани с еднакъв шрифт срещу всеки един от въпросите.
 • Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, включени в бюлетината за референдума.
 • Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не" за съответния въпрос.
 • Вотът с "Да" означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
 • Вотът с „Не“ означава, че гласуващият не подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
 • Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор "Да" или "Не", излиза от кабината и пуска плика в избирателната кутия.

 

10.10.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 10 октомври 2016 г от 18.00 ч.

07.10.2016

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Документи необходими на учениците и студентите - редовно обучение, желаещи да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес

В изборния ден на 6 ноември учениците и студентите - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, ако са навършили пълнолетие или навършват такова в деня на изборите и след като представят :

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
 • декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 16-ПВР/НР) от изборните книжа. Бланка на декларацията може да се получи от съответната СИК и се попълва на място, в секционната избирателна комисия, в изборния ден.

 

 

06.10.2016

Съобщение

Информация за избирателите: Срокове и възможности за справка

 

До 22 октомври 2016 г.

На 22 октомври изтича крайният срок, в който избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес където да упражнят правото си на глас. Заявленията за гласуване по настоящ адрес се подават до общинската администрация по настоящ адрес. В същия срок избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, имат възможност да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините в област Бургас.

До 29 октомври 2016 г.

В случай, че избирател установи непълноти и грешки в избирателния        списък, отнасящи се до него самия (сгрешено име, ЕГН, адрес), може да поиска отстраняване на същите, като подаде заявление до кмета на общината, кмета или кметския наместник до 29.10.2016г.  

 

ВНИМАНИЕ!

Съветваме гражданите да извършат свовременно справка за това, в коя СИК ще гласуват, за да могат да се възползват от сроковете по-горе. Справката може да извършите по някой от следните начини:

-  През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

- Чрез SMS на единен номер 18429

- Чрез тел. 0800 1 4726, безплатен за цялата страна, избира се директно от стационарен или мобилен.

 

Можете да гласувате САМО в секцията, която ще ви изпише справката.

           

В СИК, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя, могат да гласуват само лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването; ученици или студенти, редовно обучение; лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден или лица с издадено  удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите. Никой друг. Изброените тук попълват декларация пред СИК, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

05.10.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 05 октомври 2016 г от 18.00 ч.

27.09.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 28 септември 2016 г от 18.00 ч.

27.09.2016

Съобщение

ЗА ГРАЖДАНИТЕ:
   ?В КОЯ СИК ЩЕ ГЛАСУВАМ?

РИК - Бургас напомня на избирателите, че могат да извършват справка за номера 
на избирателната секция и мястото на гласуване  по ЕГН чрез този сайт : 

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция и по някой от следните начини:

 • Чрез SMS : Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
27.09.2016

Съобщение

На вниманието на кметове на общини във Втори избирателен район – Бургас

и парламентарно представени партии и коалиции

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Разпределение на места за членове и ръководства на СИК, при получени номинално ЕДНАКВИ остатъци на две и повече партии и коалиции, след изчисления на квоти съобразно Методика на Централната избирателна комисия, обявена с Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 г. на ЦИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На свое заседание от 20 септември 2016 г., РИК 02 Бургас, при изчисляване на квотите за членове и ръководства за съставите на СИК по общини съгласно Решение № 3524/ПВР/НР/16.09.2016 г на ЦИК и по Методиката към същото, установи, че за общините Айтос, Камено, Руен, Созопол и Сунгурларе  се получава еднакъв „най-голям остатък“ за две или повече политически формации. Тъй като политическите сили с равни остатъци са повече от  броят на останалите за разпределение места, ЦИК със свое писмо № ПВР -15-44/23.09.2016г. е дала указания на РИК 02-Бургас, че за разпределението на тези места следва да проведе жребий.

В тази връзка Ви уведомяваме, че на 29 септември 2016 г. От 18.00 ч., в сградата на ОБластна администрация Бургас, ет.1, заседателна зала, ще бъде проведен жребий за разпределение на останалите неразпределени места, подлежащи на разпределение по метода «най-голям остатък», между партиите и коалициите от партии, получили еднакви остатъци при първоначалното разпределение на местата в СИК.

Жребият ще се провежда между следните политически формации по общини:

Община Руен

Община Созопол

Община Сунгурларе

Община Айтос

Община Камено

2 места - член

2 места - член

2места ръководни

1място ръководно

1 място член

КП БСП ЛБ;

ПП ДПС

ПП ББЦ

КП БСП ЛБ;

ПП ДПС

ПП ББЦ

ПП АТАКА

КП АБВ

КП РБ

ПП АТАКА

КП АБВ

ПП АТАКА

КП АБВ

Настоящото да се счита и за покана - уведомление към следните парламентарно представени партии и коалиции:

-  коалиция БСП лява България

-  партия ДПС

-  коалиция Реформаторски блок (РБ)

-  коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО

-  коалиция България без цензура (ББЦ)

-  партия Атака

-  коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

26.09.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе заседание на 26 септември 2016 г от 18.00 ч.

21.09.2016

Съобщение

За периода 22.09 - 25.09.2016 за контакт:

Елка Стоянова - 0889 590 050

Георги Михов - 0888 507 054

Иванка Кирязова - 0887 218 634

21.09.2016

Съобщение

Относно: Отразяване на предизборната кампания от медии- срокове

 

Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, може да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати. Условията, редът и тарифите се изпращат на Сметната палата и се предоставят на Централната избирателна комисия – за електронна медия с национален обхват, и на Районните избирателни комисии – за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от откриване на предизборната кампания- 7.10.2016 г. (Чл. 198, ал. 6 ИК)

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК (Чл. 187 ИК), не по-късно от 40 дни преди изборния ден- 26.09.2016г.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си (Чл. 198, ал. 5 ИК), не по-късно от 40 дни преди изборния ден- 26.09.2016г.

Доставчиците на медийни услуги публикуват на интернет страницата информация за договорите в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, вкл., ако договорът е сключен чрез посредник- - в тридневен срок от подписване на съответния договор - информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

19.09.2016

Съобщение

РИК Бургас ще проведе на 20 септември 2016 г от 18.00 ч заседание при следния дневен ред:

1.  Приемане на Инструкция на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за защита на личните данни за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистри на Районна избирателна комисия Бургас
2. Приемане на решение за формиране и утвърждаване на единни номера на СИК  
3. Приемане на решение за  определяне съставите на СИК на територията на изборен район 02-Бургас и  общините в него, в изборите за президент и вицепрезидент и  националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.  (без съставите на ПСИК).
3. Организационни и други

 
още съобщения

Календар

Решения

 • № 339 – ПВР/НР / 12.11.2016

  относно: промени в състави на СИК – община Карнобат

 • № 338 – ПВР/НР / 12.11.2016

  относно: Определяне на членове на РИК за предаването на протоколите и другите изборните книжа от преведеният на 13 ноември 2016 г. избор за ПВР.

 • № 337 – ПВР/НР / 12.11.2016

  относно: промени в състави на СИК – община Несебър

всички решения