Архив избори:
02.10.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 11:00 Ч

Данни за изберателната активност към 11:00 ч в област Бургас:

ОБЛАСТ БУРГАС -  ИНФОРМАЦИЯ В 11.00 ЧАСА
Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели Брой  гласували  %        гласували
Айтос 27553 27 553 2 007 7,28
Бургас 183150 183 150 13 595 7,42
Камено 9845 9 845 1 041 10,57
Карнобат 20946 20 946 1 787 8,53
Малко Търново 2485 2 485 272 10,95
Несебър 20475 20 475 2 182 10,66
Поморие 23 175 23 175 2 187 9,44
Приморско 5266 5 266 817 15,51
Руен 28038 28 038 2 431 8,67
Созопол 10859 10 859 1 397 12,86
Средец 10940 10 940 991 9,06
Сунгурларе 10206 10 206 858 8,41
Царево 7456 7 456 1 082 14,51
Общо 362984 360 394 30 647 8,50

 

 

24.09.2022

Обучения за членовете на СИК в община Бургас

РИК - Бургас ще проведе обучения за членовете на СИК в община Бургас за провеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г. График на обученията можете да изтеглите от ТУК.

24.09.2022

Гласуване на болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Районна избирателна комисия, Изборен район 02 – Бургаски, СЪОБЩАВА, че избиратели, болни от COVID-19 или контактни,  поставени под задължителна карантина или задължителна изолация , могат да гласуват с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., в общините Бургас, Поморие, Карнобат и Сунгурларе.

Тези избирателите гласуват в населеното място, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, ако в това населено място има образувана подвижна секционна избирателна комисия.   

Гласуването е при спазване на всички противоепидемични мерки.  

Ако избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания и е поставен под задължителна карантина или изолация, избирателят гласува в периода за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината, в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер, предоставен от всяка една от посочените общини.

Общинска администрация уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

20.09.2022

СПИСЪК с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02 - Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирате

10.09.2022

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ НА 02.10.2022 Г

04.09.2022

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

РИК Бургас информира участниците в изборите за народни представители, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17, 00ч. на 01.10.2022г. Документи се приемат всеки календарен ден в сградата на Областна администрация Бургас както следва:  

-     Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа - изтегли ТУК). заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-     Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартиен носител

-     Списък с имената и ЕГН на застъпниците в електронен вид -EXCEL

-     Форма за представяне на списъка на застъпниците в електронен вид, може да изтеглете от ТУК

-     декларация от лицата от списъка  (Приложение № 45-НС от изборните книжа).

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 1318-НС/19.08.2022 на ЦИК, в което са посочени условията ,на които лицата следва да отговарят.

27.08.2022

Вписване на избиратели в избирателен списък по настоящ адрес

Районна избирателна комисия Бургас уведомява избирателите, че до 17.09.2022 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. 
Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:
- писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;
- чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ - https://regna.grao.bg/
19.08.2022

Електронна форма, част от необходимите документи пред РИК за регистрация на кандидатските листи

Във връзка с Решение 1230-НС/11.08.2022 г. на ЦИК и за по-голяма оперативност, електронната форма за представяне на кандидатските листи при регистрацията им в РИК може да изтеглите от ТУК.

Утвърденият образец се представя във вид на текстови файл – Еxcel.

16.08.2022

Заявления за регистрация на инициативен комитет

РИК БУРГАС информира, че  заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г. се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00. в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1.

Крайният срок за регистрация на инициативни комитети в РИК г. е 22.08.2022г. до 17.00 часа.

16.08.2022

Образец за състав и резервни членове на секционните избирателни комисии

На вниманието на политическите субекти с право на участие в съставите на СИК

На вниманието на общинските администрации

Във връзка с предстоящите консултации за състави на секционни избирателни комисии, с цел унифициране на работата на всички участници в процеса по предлагане и назначаване съставите на СИК, РИК - Бургас, утвърди образец, в който да бъде оформено писменото предложение на кметовете на общини за състав и резервни членове на секционните избирателни комисии. Образецът може да бъде изтеглен ТУК.

16.08.2022

Заявления за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети

РИК БУРГАС уведомява, че заявления за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите на 02.10.2022 се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч., в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 30.08.2022 г.

Изискванията към кандидатите и подробности за процедурата са разписани в решение 1229-НС/11.08.2022 г. https://www.cik.bg/bg/decisions/1229/2022-08-11

02.10.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16:00 ч

Данни за изберателната активност към 16:00 ч в област Бургас: 

ОБЛАСТ БУРГАС -  ИНФОРМАЦИЯ В 16.00 ЧАСА
Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели Брой  гласували  %        гласували
Айтос 27553 27,553 6,234 22.63
Бургас 183150 183,150 48,211 26.32
Камено 9845 9,845 2,049 20.81
Карнобат 20946 20,946 4,523 21.59
Малко Търново 2485 2,485 703 28.29
Несебър 20475 20,475 5,336 26.06
Поморие 23,175 23,175 5,633 24.31
Приморско 5266 5,266 1,648 31.30
Руен 28038 28,038 8,624 30.76
Созопол 10859 10,859 3,252 29.95
Средец 10940 10,940 2,570 23.49
Сунгурларе 10206 10,206 2,167 21.23
Царево 7456 7,456 2,230 29.91
Общо 360394 360,394 93,180 25.86
02.10.2022

Избирателна активност към 20:00 ч

ОБЛАСТ БУРГАС -  ИНФОРМАЦИЯ В 20.00 ЧАСА
Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели Брой  гласували  %        гласували
Айтос 27553 27,553 8,380 30.41
Бургас 183150 183,150 70,822 38.67
Камено 9845 9,845 2,680 27.22
Карнобат 20946 20,946 6,147 29.35
Малко Търново 2485 2,485 903 36.34
Несебър 20475 20,475 7,180 35.07
Поморие 23,175 23,175 8,127 35.07
Приморско 5266 5,266 2,215 42.06
Руен 28038 28,038 13,719 48.93
Созопол 10859 10,859 4,602 42.38
Средец 10940 10,940 3,459 31.62
Сунгурларе 10206 10,206 3,394 33.25
Царево 7456 7,456 3,096 41.52
Общо 360394 360,394 134,724 37.38
още съобщения

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения