Архив избори:
11.07.2021

Съобщение

Всички секции на територията на МИР02 Бургас, са затворени.

07.07.2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

            Във връзка с предстоящите Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Община Бургас осигурява транспорт при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 09.07.2021 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  “Запад”/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0887 754 305;

- на 10.07. и 11.07.2021 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 9430888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.    

         Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване  на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции можете да видите ТУК .

01.07.2021

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ИЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

Районна избирателна комисия Бургас уведомява, че във връзка с предстоящите избори за народни представители  на 11 юли 2021 г., в общините на територията на област Бургас са определени следните мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

 

Община Бургас – изтегли от ТУК;

Община Айтос – изтегли от ТУК;

Община Карнобат – изтегли от ТУК;

Община Камено – изтегли от ТУК;

Община Малко Търново – изтегли от ТУК;

Община Несебър – изтегли от ТУК;

Община Поморие – изтегли от ТУК;

Община Приморско – изтегли от ТУК;

Община Руен – изтегли от ТУК;

Община Созопол – изтегли от ТУК;

Община Средец – изтегли от ТУК;

Община Сунгурларе – изтегли от ТУК;

Община Царево – изтегли от ТУК;

30.06.2021

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС ОРГАНИЗИРА ДЕМОНСТРАЦИОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

За целта в периода от 30.06.2021 г. до 04.07.2021 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 16:00 до 18:00 часа в гр. Бургас на бул. Алеко Богориди (до часовника) и в ж.к. Меден Рудник (до Лакомата спирка) ще бъдат поставени две специализирани устройства за машинно гласуване с инсталирана демо версия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., на които всички лица, които желаят ще имат възможност да гласуват пробно с машина преди изборите. На посочените места ще има членове на РИК, които ще могат да отговарят на възникнали въпроси.

26.06.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021

25.06.2021

ВАЖНО!

Във връзка с насрочените избори за народни представители на изборите на  11 юли 2021 г., напомняме, че на 26 юни 2021г. включително, изтича срокът за :

 

 •       -подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право  в изборното помещение:
 •      -подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
 •      -подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

     

Предвид изложеното, Ви информираме, че във всички общини, находящи се на територията на втори избирателен район-Бургас са организирани дежурства  до 17:30 часа на   26 юни 2021 г.

20.06.2021

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. са приети с Решение № 184/07.06.2021г на ЦИК ( https://www.cik.bg/bg/decisions/184/2021-06-07).

            Необходими документи:

 1. Приложение № 1 към Решение № 184-НС от 7 юни 2021 г. – изтегли ТУК и се представя на хартия.
 2. Форма в Excel за предоставяне на списък с упълномощени представители –изтегли ТУК Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид!

            Срок: до 17.00 ч. на 10 юли 2021 г., включително

20.06.2021

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа - изтегли ТУК), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г. - заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

- Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр (образец на списъка се съдържа в Приложение 39-НС от изборните книжа, стр.2) - Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация

- Списък с имена и ЕГН на застъпници в Еxcel формат – изтегли от ТУК

- Декларация от лицата от списъка, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3, чл. 120, ал. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК - Приложение № 41-НС от изборните книжа -  изтегли от ТУК

Броят на застъпници не може да надхвърля броя на избирателните секции в изборния район

 

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 165-НС/31.05.2021 на ЦИК.

09.06.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Бургас уведомява, че издадените удостоверения за регистрирани кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. могат да бъдат получени лично от кандидатите или чрез изрично упълномощен от тях представител, всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на следния административен адрес: гр. Бургас, ул."Цар Петър" № 1,  сграда на Областна администрация Бургас.

09.06.2021

ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, РЕГИСТРИРАНИ КАТО КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

 

Централната избирателна комисия /ЦИК/ предоставя разяснение на поставения въпрос, както следва:

„Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс задължително ползват по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите само кандидатите, които са държавен или местен орган или заемат служба в администрацията на държавен или местен орган. Предвид съдържанието на посочената разпоредба не съществува пречка общинският съветник да участва в сесиите на Общинския съвет за времето от регистрацията му като кандидат до обявяване на резултатите от изборите. Председателят на Общинския съвет задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания, по аргумент от разпоредбата на чл. 161, ал. 2 от Изборния кодекс.“

Разяснението е налично тук: https://www.cik.bg/bg/ns2017/faq .

Предвид липсата на промени в нормативната база по цитираната материя, (чл. 161 от Изборния кодекс) до настоящият момент, отговорът на поставения въпрос пред ЦИК е приложим и по предстоящите избори за народни представители, които ще се проведат на 11.07.2021 г.

08.06.2021

Oпределяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

Жребият за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ за Избирателен район 02-Бургас,  ще се проведе на 9 юни 2021 г, в открито заседание на РИК, насрочено за 17.00 ч. Заседанието ще се излъчва в реално време в секция „видео“ на интернет страницата на РИК Бургас: https://rik02.cik.bg/ns202107/video

Жребият ще се проведе при спазване на Изборния кодекс.

05.06.2021

Съобщение

Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). Информация как да подадете заявлението може да намерите от съответната общинска администрация съгласно адресната регистрация. На много места това е възможно по електронен път, факс и др.

ВАЖНО!!! Mоже да се подава и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
27.05.2021

ВАЖНО :

С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ  ОТ 27.05.2021Г РИК – БУРГАС  УТВЪРДИ ЕДИНЕН ОБРАЗЕЦ НА ТАБЛИЦА (Изтегли от ТУК ПРИЛОЖЕНИЕ 1), В КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОФОРМЕНО ПИСМЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТОВЕТЕ  НА ОБЩИНИ ЗА СЪСТАВ И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЪДЪРЖА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ПАРТИЯТА ИЛИ КОАЛИЦИЯТА, ДЛЪЖНОСТ  В КОМИСИЯТА, ИМЕНАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЛИЦА, ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР (ЕГН), ТЕЛЕФОН НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ЛИЦЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА СЪОТВЕТНАТА СИК

26.05.2021

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Приемането на документите за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 11 юли 2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч., в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1.

Кандидатите за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, се регистрират от РИК в срок до 08.06.2021 г. включително.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 08.06.2021 г. (32 дни преди изборния ден).

ПРОЦЕДУРА:

Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

- да няма друго гражданство;

- да е навършил 21 години към изборния ден включително (11 юли 2021 г.);

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) Таблица в електронен формат с имената на кандидатите – Приложение 1 от Решение 35-НС/19.05.2021г. на ЦИК ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

 

Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва  след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 65-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 67-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 32-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

 б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).

 

 

26.05.2021

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Приемането на документите за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се извършва, в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 31 май 2021 г.

 

ПРОЦЕДУРА:

Инициативният комитет се регистрира в Районна избирателна комисия Бургас, като представя заявление за регистрация (Приложение № 58-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 31 май 2021 г. (40 дни преди изборния ден).   Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

 

Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 60-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

г) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

Банкова сметка на Централна избирателна комисия, по която се внасят депозити за регистрация на инициативни комитети, съгласно чл.129, ал. 1 от Изборния кодекс:

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 346-НС / 11.07.2021

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

 • № 345 – НС / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

 • № 344 – НС / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения