26.05.2019

Избирателна активност към 10:00 часа.

Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой гласували  %        гласували
Айтос 26005   26 005 1 389 5,34
Бургас 185275 336 185 611 9 046 4,87
Камено 9672 5 9 677 820 8,47
Карнобат 21565   21 565 1 620 7,51
Малко Търново 2679   2 679 424 15,83
Несебър 19769   19 769 1 684 8,52
Поморие 22557   22 557 1 500 6,65
Приморско 5382   5 382 658 12,23
Руен 24643 12 24 655 2 596 10,53
Созопол 10538   10 538 1 044 9,91
Средец 11420   11 420 1 215 10,64
Сунгурларе 10019   10 019 784 7,83
Царево 7572   7 572 1 007 13,30
Общо 357096 353 357 449 23 787 6,65
Област Район №   Бр. секции До 8,00 ч.   Избирателна активност ЕП-2019
  постоянни служебни подвижни общо Инф. за бр. секции:   Избиратели (по списък) Час 10.00
  открити *неоткрити   бр. гласували
1 2   3 4 5 6=3+4+5 7 8   9 10
Бургас 2   722 12 3 737 737 0   357 449 23 787

 

26.05.2019

Избирателна активност към 12:00 часа.

Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой гласували  %        гласували
Айтос 26005   26 005 4 390 16,88
Бургас 185275 902 186 177 25 676 13,79
Камено 9672   9 672 1 519 15,71
Карнобат 21565   21 565 3 166 14,68
Малко Търново 2679   2 679 677 25,27
Несебър 19769   19 769 3 028 15,32
Поморие 22557   22 557 3 393 15,04
Приморско 5382   5 382 1 262 23,45
Руен 24643 12 24 655 6 283 25,48
Созопол 10538   10 538 1 767 16,77
Средец 11420   11 420 2 263 19,82
Сунгурларе 10019   10 019 1 806 18,03
Царево 7572   7 572 1 698 22,42
Общо 357096 914 358 010 56 928 15,90
Област Район №   Бр. секции До 8,00 ч.   Избирателна активност ЕП-2019
  постоянни служебни подвижни общо Инф. за бр. секции:   Избиратели (по списък) Час 12.00
  открити *неоткрити   бр. гласували
1 2   3 4 5 6=3+4+5 7 8   9 10
Бургас 2   722 12 3 737 737 0   358 010 56 928

 

18.05.2019

Съобщение

СПИСЪК

 

с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02- Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК, както и обявяване на телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден на територията на избирателен район 02- Бургас

 

 

община БУРГАС:

 

 

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ “КНЯЗ БОРИС I”

временна рампа

02-04-00-004

I/ 5

ОУ „КНЯС БОРИС I”

временна рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

рампа

02-04-00-021

I / 106

ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

парапет

временна рампа

 

02-04-00-036

I, партер/

физкултурен салон/

 

ПГРЕ “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-048

I / 7

СУ “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

асансьор

           

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ЗОРА”

№  НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-266

           I  /1

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

рампа

2-04-00-293

I /11

ОУ  “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

рампа

02-04-00-271

   I / 107

ОУ  “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

временна рампа

02-04-00-282

   I /101

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

входът е на ниво терен

02-04-00-303

I / 5

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

няма рампа

 

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/12

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

временна рампа

02-04-00-084

I / 3

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

временна рампа

02-04-00-105

I / 105

ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-122

I / 112

ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-137

I /14

СУ “К. ПЕТКАНОВ”

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –

кв. Горно Езерово

на ниво терен

                                                 

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-166

I / 10

ОУ  “АНТОН

СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

временна рампа – северен вход

 

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ИЗГРЕВ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /1

ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-217

I /101

ПГПНЕ “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-234

I /2

СУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-245

I /1

СУ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

временна рампа

 

02-04-00-330

 

I

 

“МБАЛ - БУРГАС” АД

 

рампа

 

 

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-309

 

I / 101

 

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

            Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони:

- до 24.05.2019 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431, 0887754305;

 

- на 25.05.2019 г. и 26.05.2019 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 943, 0888 910 739.

 

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.

 

 

община АЙТОС:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването:

 

СИК   № 10; 11; 12; 23 и 24 , находящи се в СОУ “Хр. Ботев”

СИК № 14 - заседателна зала на Общината

СИК №№ 15 - бивш ЦУИГ

СИК №№ 16 -ул. “Гурко” 3 ОЦСЗУ

Заявки за помощ /превоз/ предварително, както и в деня на Изборите ще се приемат от общинска администрация в часовете от 8.00 до 17.00 часа /в работните дни/ на телефон 2-35-42 / и в изборния ден от 07.00 ч.до 19.00 ч. / и ще бъде изготвен съответен график .

 

 

община КАМЕНО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването:

 

СИК № 02-08-00-001 е местонахождение зала „Гражданска защита”

СИК № 02-08-00-002 е местонахождение СОУ”Христо Ботев”нова сграда

 

Заявки, за помощ в изборния ден могат да се правят в ЦУИГ на общината, гише 1. или на тел. 05515/20-03, 0897099839, всеки работен ден от 8.00- до17.00 часа, на 25.05.2019 г. от 9.00 до 16.00ч, а в изборния ден - от 07.00 до 18.00 ч.

 

 

 

община МАЛКО ТЪРНОВО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

Секция № 02 12 00 001, намираща се в Читалище „Просвета” първи етаж.

Секция № 02 2 00 004, намираща се в клуба на пенсионера на ул. „Илия Бояджиев”.

Заявки за предвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Малко Търново се приемат на телефон 0879601456 – Гергана Димитрова.

 

 община КАРНОБАТ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

СИК №: 02 09 00 004,- находяща се на първия етаж в сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – голяма сграда,

СИК № 02 09 00 09 - находяща се на ул. „Алекси Нейчев“ № 14, Център за обществена подкрепа,

СИК № 02 09 00 013 и № 02 09 00 014 - находящи се в сградата на ОУ „Христо Смирненски” - основна сграда, 02 09 00 015, 02 09 00 017, 02 09 00 018, 02 09 00 019 и 02 09 00 026, находящи се в сградата на СОУ „Христо Ботев”

 

В деня на произвеждане на изборите на разположение на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Карнобат ще бъде специално пригодено транспортно средство - марка „Хюндай”, с per. № А 1675 МР.

 

Дежурни телефони в изборния ден: 29 151, 29 124, 29 156; 0882 003104 – Кремена Красимирова - Секретар на община Карнобат.

 

Заявки се приемат от 07.05.2019г. на телефон 0559/29 126 – Яна Петкова.

Информацията е публикувана на интернет – страницата на общината.

 

 

 

община НЕСЕБЪР:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 02-15-00-007, с адрес: гр. Несебър - нова част, ул.’’Еделвайс” №10;

секция № 02-15-00-023, с адрес: гр.Обзор ул.”Иван Вазов” №1

секция № 02-15-00-016, с адрес: гр.Свети Влас ул.Св.Св.Кирил и Методий” №1.

Заявки в изборния ден се приемат на тел. 0554/29310 и 0554/29313, както и на място в сградата на общинската администрация на ул. „Еделвайс” № 10.

Информацията е публикувана на интернет – страницата на общината.

 

 

 

община ПОМОРИЕ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 003 със седалище гр. Ахелой ОУ "Христо Ботев"

СИК № 011 със седалище е. Гълъбец ОУ "Георги Сава Раковски"

СИК № 026 със седалище гр. Поморие ОУ "Иван Вазов"

СИК № 027 със седалище гр. Поморие ПГТ "Алеко Константинов"

СИК № 036 със седалище гр. Поморие ОУ "Христо Ботев"

СИК № 042 със седалище с. Горица- ДВФУ

Гражданите желаещи да гласуват в изборния ден могат да правят заявки за помощ на тел. 0596/ 2-21-36; 0596/ 2-63-16 за всички населени места в Община Поморие, както и на телефон 05969/ 24-12 за с.Горица.

 

 

 

община ПРИМОРСКО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 00 27 00 001, находища се в Читалище „Самообразование”, гр.Приморско, ул, „Кирил и Методий” 10

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат в общинска администрация на тел. 0550/3 36 42

 

 

 

община РУЕН:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

Всички секции на територията на община Руен са на първи етаж на сгради или с възможност за гласуване на първи етаж в секция, където са в повече от една в населеното място.           

Заявки за помощ в изборния ден могат да се подават в общинския център в с.Руен на тел. 05944/6233 - Шенол Хасан.

В района на сградите, където се помещават изборните помещения във всички населени места на общината има възможност за паркиране на автомобили.

 

 

 

 

 община СОЗОПОЛ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

 

СИК № 02 21 00 003 в гр. СОЗОПОЛ,със седалище и място на гласуване - училище „Св. Св. Кирил и Методий“

Заявки за помощ в изборния ден могат да се направят на телефони

0550/2 57 03 и 0550/2 57 23, 0550/2 57 60 .

 

 

 

 

община СРЕДЕЦ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 02-06-00-001, находяща се на ул. Васил Коларов 28

 

Заявки за помощ се приемат на телефон 0898/443641 – Радка Христова

 

 

 

община СУНГУРЛАРЕ:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

Секции 02-23-00-003 и 02-23-00-004 в гр.Сунгурларе СОУ „Хр.Ботев” са определени за гласуване на лица с увреждания .

 

Телефони в община Сунгурларе, на които могат да се правят заявки за ползване на транспорт в изборния ден: 05571/50 96; 05571/5112

Заявки се приемат в изборния ден от 10.00 часа до 19.00 часа на посочените телефони.

 

 

община ЦАРЕВО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 003 в гр.Царево-ул.“Нептун“ №1

 

Адрес за заявки за помощ в изборния ден - Община Царево, ул.”Хан Аспарух” 36, отдел” АПО”, телефони за връзка - 0590/5-50-14 и 0590/5-50-25. Заявките се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. и до 19.00 ч. в изборния ден

Посочената секция е оборудвана с необходимата рампа за достъп.За паркиране на автомобилите, превозващи избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са осигурени места на общинския паркинг,разположен непосредствено до избирателна секция.

14.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия - Бургас уведомява,че с Решение № 192-ЕП от 22.04.2019 год. на ЦИК е извършена поправка на техническа грешка в Решение № 59-ЕП от 4 април 2019 г. относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.В т. 5, изречение 2 вместо „не по-късно от три дни преди изборния ден - 17,00 часа на 25 май 2019 г.“ да се чете „не по-късно от три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 май 2019 г.“, т.е. регистрацията на застъпниците в страната се извършва от РИК до 17,00 часа на 22 май 2019 г.

08.05.2019

Съобщение

СПИСЪК

НА

СЕКЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН 02 БУРГАС ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО

НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ Р БЪЛГАРИЯ

/26 МАЙ 2019 Г./

https://cik.is-bg.net/upload/85410/r230-%D0%95%D0%9F-+CIK+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.docx

03.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия(РИК) Бургас уведомява, че в почивните дни за контакти на разположение са следните телефони:
0889 590 050   Елка Стоянова – председател;
0887 152 802   Антон Стоянов  - заместник председател;
0888 507 054   Георги Михов  -   секретар.
При необходимост в залата, в която се помещава РИК(гр.Бургас, ул.Цар Петър“ № 1) ще бъде осигурено присъствието на членове на комисията.

25.04.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия(РИК) Бургас уведомява, че в почивните дни 26, 27, 28 и 29 април т.г. за контакти на разположение са следните телефони:

0889 590 050   Елка Стоянова – председател;

0887 152 802   Антон Стоянов - заместник председател;

0888 507 054   Георги Михов -   секретар.

При необходимост в залата, в която се помещава РИК(гр.Бургас, ул.Цар Петър“ № 1) ще бъде осигурено присъствието на членове на комисията.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 295- ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 294- ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Димитър Бойчев – областен координатор на ПП ГЕРБ Бургас

  • № 293- ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Шерафет Асан Мехмед, в качеството му на общински председател на ДПС Бургас.

всички решения