Архив избори:
27.05.2019

Междинни резултати 2:30 ч

Междинни резултати 02:30 ч

27.05.2019

Междинни резултати 3:30 ч

Избирателна активност в 03:30

27.05.2019

Междинни резултати 4:30 ч

Междинни резултати 4:30ч

27.05.2019

Междинни резултати 5:30 ч

Междинни резултати 5

27.05.2019

Междинни резултати 6:30 ч

Междинни резултати 6:30 ч

26.05.2019

Избирателна активност към 10:00 часа.

Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой гласували  %        гласували
Айтос 26005   26 005 1 389 5,34
Бургас 185275 336 185 611 9 046 4,87
Камено 9672 5 9 677 820 8,47
Карнобат 21565   21 565 1 620 7,51
Малко Търново 2679   2 679 424 15,83
Несебър 19769   19 769 1 684 8,52
Поморие 22557   22 557 1 500 6,65
Приморско 5382   5 382 658 12,23
Руен 24643 12 24 655 2 596 10,53
Созопол 10538   10 538 1 044 9,91
Средец 11420   11 420 1 215 10,64
Сунгурларе 10019   10 019 784 7,83
Царево 7572   7 572 1 007 13,30
Общо 357096 353 357 449 23 787 6,65
Област Район №   Бр. секции До 8,00 ч.   Избирателна активност ЕП-2019
  постоянни служебни подвижни общо Инф. за бр. секции:   Избиратели (по списък) Час 10.00
  открити *неоткрити   бр. гласували
1 2   3 4 5 6=3+4+5 7 8   9 10
Бургас 2   722 12 3 737 737 0   357 449 23 787

 

26.05.2019

Избирателна активност към 12:00 часа.

Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой гласували  %        гласували
Айтос 26005   26 005 4 390 16,88
Бургас 185275 902 186 177 25 676 13,79
Камено 9672   9 672 1 519 15,71
Карнобат 21565   21 565 3 166 14,68
Малко Търново 2679   2 679 677 25,27
Несебър 19769   19 769 3 028 15,32
Поморие 22557   22 557 3 393 15,04
Приморско 5382   5 382 1 262 23,45
Руен 24643 12 24 655 6 283 25,48
Созопол 10538   10 538 1 767 16,77
Средец 11420   11 420 2 263 19,82
Сунгурларе 10019   10 019 1 806 18,03
Царево 7572   7 572 1 698 22,42
Общо 357096 914 358 010 56 928 15,90
Област Район №   Бр. секции До 8,00 ч.   Избирателна активност ЕП-2019
  постоянни служебни подвижни общо Инф. за бр. секции:   Избиратели (по списък) Час 12.00
  открити *неоткрити   бр. гласували
1 2   3 4 5 6=3+4+5 7 8   9 10
Бургас 2   722 12 3 737 737 0   358 010 56 928

 

26.05.2019

Избирателна активност в област Бургас към 17:30ч

ОБЛАСТ БУРГАС                           ЕП ИНФОРМАЦИЯ В 17.30 ЧАСА    
Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой гласували %         гласували
Айтос 26005   26,005 6,950 26.73
Бургас 185275 1,363 186,638 42,751 22.91
Камено 9672   9,672 2,215 22.90
Карнобат 21565   21,565 4,900 22.72
Малко Търново 2679   2,679 903 33.71
Несебър 19769   19,769 4,890 24.74
Поморие 22557   22,557 5,986 26.54
Приморско 5382   5,382 1,953 36.29
Руен 24643 47 24,690 10,421 42.21
Созопол 10538   10,538 2,793 26.50
Средец 11420   11,420 3,191 27.94
Сунгурларе 10019   10,019 3,119 31.13
Царево 7572   7,572 2,615 34.54
Общо 357096 1,410 358,506 92,687 25.85
Област Район №   Бр. секции До 8,00 ч.   Избирателна активност ЕП-2019   До 20,30 ч. - инф. за бр. секции:  
  постоянни служебни подвижни общо Инф. за бр. секции:   Избиратели (по списък) Час 17.30    
  открити *неоткрити   бр. гласували   приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.  
1 2   3 4 5 6=3+4+5 7 8   9 10   11 12  
Бургас 2   722 12 3 737 737 0   358,506 92,687        
                               
     
                               
                               

 

26.05.2019

Избирателна активност област Бургас към 20:00

ОБЛАСТ БУРГАС                           ЕП ИНФОРМАЦИЯ В 20.00 ЧАСА    
Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой гласували %         гласували
Айтос 26005   26,005 8,200 31.53
Бургас 185275 1,568 186,843 53,196 28.47
Камено 9672   9,672 2,493 25.78
Карнобат 21565   21,565 5,790 26.85
Малко Търново 2679   2,679 1,008 37.63
Несебър 19769   19,769 6,132 31.02
Поморие 22557   22,557 7,477 33.15
Приморско 5382   5,382 2,264 42.07
Руен 24643 64 24,707 13,835 56.00
Созопол 10538   10,538 3,474 32.97
Средец 11420   11,420 3,853 33.74
Сунгурларе 10019   10,019 3,667 36.60
Царево 7572   7,572 3,160 41.73
Общо 357096 1,632 358,506 114,549 31.95
Област Район №   Бр. секции До 8,00 ч.   Избирателна активност ЕП-2019   До 20,30 ч. - инф. за бр. секции:
  постоянни служебни подвижни общо Инф. за бр. секции:   Избиратели (по списък) Час 17.30  
  открити *неоткрити   бр. гласували   приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
1 2   3 4 5 6=3+4+5 7 8   9 10   11 12
Бургас 2   722 12 3 737 737 0   358,506 92,687   737 0

 

18.05.2019

Съобщение

СПИСЪК

 

с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02- Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК, както и обявяване на телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден на територията на избирателен район 02- Бургас

 

 

община БУРГАС:

 

 

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ “КНЯЗ БОРИС I”

временна рампа

02-04-00-004

I/ 5

ОУ „КНЯС БОРИС I”

временна рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

рампа

02-04-00-021

I / 106

ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

парапет

временна рампа

 

02-04-00-036

I, партер/

физкултурен салон/

 

ПГРЕ “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-048

I / 7

СУ “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

асансьор

           

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ЗОРА”

№  НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-266

           I  /1

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

рампа

2-04-00-293

I /11

ОУ  “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

рампа

02-04-00-271

   I / 107

ОУ  “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

временна рампа

02-04-00-282

   I /101

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

входът е на ниво терен

02-04-00-303

I / 5

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

няма рампа

 

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/12

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

временна рампа

02-04-00-084

I / 3

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

временна рампа

02-04-00-105

I / 105

ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-122

I / 112

ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-137

I /14

СУ “К. ПЕТКАНОВ”

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –

кв. Горно Езерово

на ниво терен

                                                 

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-166

I / 10

ОУ  “АНТОН

СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

временна рампа – северен вход

 

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ИЗГРЕВ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /1

ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-217

I /101

ПГПНЕ “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-234

I /2

СУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-245

I /1

СУ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

временна рампа

 

02-04-00-330

 

I

 

“МБАЛ - БУРГАС” АД

 

рампа

 

 

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-309

 

I / 101

 

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

            Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони:

- до 24.05.2019 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431, 0887754305;

 

- на 25.05.2019 г. и 26.05.2019 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 943, 0888 910 739.

 

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.

 

 

община АЙТОС:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването:

 

СИК   № 10; 11; 12; 23 и 24 , находящи се в СОУ “Хр. Ботев”

СИК № 14 - заседателна зала на Общината

СИК №№ 15 - бивш ЦУИГ

СИК №№ 16 -ул. “Гурко” 3 ОЦСЗУ

Заявки за помощ /превоз/ предварително, както и в деня на Изборите ще се приемат от общинска администрация в часовете от 8.00 до 17.00 часа /в работните дни/ на телефон 2-35-42 / и в изборния ден от 07.00 ч.до 19.00 ч. / и ще бъде изготвен съответен график .

 

 

община КАМЕНО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването:

 

СИК № 02-08-00-001 е местонахождение зала „Гражданска защита”

СИК № 02-08-00-002 е местонахождение СОУ”Христо Ботев”нова сграда

 

Заявки, за помощ в изборния ден могат да се правят в ЦУИГ на общината, гише 1. или на тел. 05515/20-03, 0897099839, всеки работен ден от 8.00- до17.00 часа, на 25.05.2019 г. от 9.00 до 16.00ч, а в изборния ден - от 07.00 до 18.00 ч.

 

 

 

община МАЛКО ТЪРНОВО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

Секция № 02 12 00 001, намираща се в Читалище „Просвета” първи етаж.

Секция № 02 2 00 004, намираща се в клуба на пенсионера на ул. „Илия Бояджиев”.

Заявки за предвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Малко Търново се приемат на телефон 0879601456 – Гергана Димитрова.

 

 община КАРНОБАТ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

СИК №: 02 09 00 004,- находяща се на първия етаж в сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – голяма сграда,

СИК № 02 09 00 09 - находяща се на ул. „Алекси Нейчев“ № 14, Център за обществена подкрепа,

СИК № 02 09 00 013 и № 02 09 00 014 - находящи се в сградата на ОУ „Христо Смирненски” - основна сграда, 02 09 00 015, 02 09 00 017, 02 09 00 018, 02 09 00 019 и 02 09 00 026, находящи се в сградата на СОУ „Христо Ботев”

 

В деня на произвеждане на изборите на разположение на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Карнобат ще бъде специално пригодено транспортно средство - марка „Хюндай”, с per. № А 1675 МР.

 

Дежурни телефони в изборния ден: 29 151, 29 124, 29 156; 0882 003104 – Кремена Красимирова - Секретар на община Карнобат.

 

Заявки се приемат от 07.05.2019г. на телефон 0559/29 126 – Яна Петкова.

Информацията е публикувана на интернет – страницата на общината.

 

 

 

община НЕСЕБЪР:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 02-15-00-007, с адрес: гр. Несебър - нова част, ул.’’Еделвайс” №10;

секция № 02-15-00-023, с адрес: гр.Обзор ул.”Иван Вазов” №1

секция № 02-15-00-016, с адрес: гр.Свети Влас ул.Св.Св.Кирил и Методий” №1.

Заявки в изборния ден се приемат на тел. 0554/29310 и 0554/29313, както и на място в сградата на общинската администрация на ул. „Еделвайс” № 10.

Информацията е публикувана на интернет – страницата на общината.

 

 

 

община ПОМОРИЕ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 003 със седалище гр. Ахелой ОУ "Христо Ботев"

СИК № 011 със седалище е. Гълъбец ОУ "Георги Сава Раковски"

СИК № 026 със седалище гр. Поморие ОУ "Иван Вазов"

СИК № 027 със седалище гр. Поморие ПГТ "Алеко Константинов"

СИК № 036 със седалище гр. Поморие ОУ "Христо Ботев"

СИК № 042 със седалище с. Горица- ДВФУ

Гражданите желаещи да гласуват в изборния ден могат да правят заявки за помощ на тел. 0596/ 2-21-36; 0596/ 2-63-16 за всички населени места в Община Поморие, както и на телефон 05969/ 24-12 за с.Горица.

 

 

 

община ПРИМОРСКО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 00 27 00 001, находища се в Читалище „Самообразование”, гр.Приморско, ул, „Кирил и Методий” 10

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат в общинска администрация на тел. 0550/3 36 42

 

 

 

община РУЕН:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

Всички секции на територията на община Руен са на първи етаж на сгради или с възможност за гласуване на първи етаж в секция, където са в повече от една в населеното място.           

Заявки за помощ в изборния ден могат да се подават в общинския център в с.Руен на тел. 05944/6233 - Шенол Хасан.

В района на сградите, където се помещават изборните помещения във всички населени места на общината има възможност за паркиране на автомобили.

 

 

 

 

 община СОЗОПОЛ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

 

СИК № 02 21 00 003 в гр. СОЗОПОЛ,със седалище и място на гласуване - училище „Св. Св. Кирил и Методий“

Заявки за помощ в изборния ден могат да се направят на телефони

0550/2 57 03 и 0550/2 57 23, 0550/2 57 60 .

 

 

 

 

община СРЕДЕЦ:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 02-06-00-001, находяща се на ул. Васил Коларов 28

 

Заявки за помощ се приемат на телефон 0898/443641 – Радка Христова

 

 

 

община СУНГУРЛАРЕ:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

Секции 02-23-00-003 и 02-23-00-004 в гр.Сунгурларе СОУ „Хр.Ботев” са определени за гласуване на лица с увреждания .

 

Телефони в община Сунгурларе, на които могат да се правят заявки за ползване на транспорт в изборния ден: 05571/50 96; 05571/5112

Заявки се приемат в изборния ден от 10.00 часа до 19.00 часа на посочените телефони.

 

 

община ЦАРЕВО:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 003 в гр.Царево-ул.“Нептун“ №1

 

Адрес за заявки за помощ в изборния ден - Община Царево, ул.”Хан Аспарух” 36, отдел” АПО”, телефони за връзка - 0590/5-50-14 и 0590/5-50-25. Заявките се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. и до 19.00 ч. в изборния ден

Посочената секция е оборудвана с необходимата рампа за достъп.За паркиране на автомобилите, превозващи избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са осигурени места на общинския паркинг,разположен непосредствено до избирателна секция.

14.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия - Бургас уведомява,че с Решение № 192-ЕП от 22.04.2019 год. на ЦИК е извършена поправка на техническа грешка в Решение № 59-ЕП от 4 април 2019 г. относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.В т. 5, изречение 2 вместо „не по-късно от три дни преди изборния ден - 17,00 часа на 25 май 2019 г.“ да се чете „не по-късно от три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 май 2019 г.“, т.е. регистрацията на застъпниците в страната се извършва от РИК до 17,00 часа на 22 май 2019 г.

08.05.2019

Съобщение

СПИСЪК

НА

СЕКЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН 02 БУРГАС ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО

НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ Р БЪЛГАРИЯ

/26 МАЙ 2019 Г./

https://cik.is-bg.net/upload/85410/r230-%D0%95%D0%9F-+CIK+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.docx

03.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия(РИК) Бургас уведомява, че в почивните дни за контакти на разположение са следните телефони:
0889 590 050   Елка Стоянова – председател;
0887 152 802   Антон Стоянов  - заместник председател;
0888 507 054   Георги Михов  -   секретар.
При необходимост в залата, в която се помещава РИК(гр.Бургас, ул.Цар Петър“ № 1) ще бъде осигурено присъствието на членове на комисията.

25.04.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия(РИК) Бургас уведомява, че в почивните дни 26, 27, 28 и 29 април т.г. за контакти на разположение са следните телефони:

0889 590 050   Елка Стоянова – председател;

0887 152 802   Антон Стоянов - заместник председател;

0888 507 054   Георги Михов -   секретар.

При необходимост в залата, в която се помещава РИК(гр.Бургас, ул.Цар Петър“ № 1) ще бъде осигурено присъствието на членове на комисията.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 302-ЕП / 05.06.2019

    относно: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

  • № 301- ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал за неразрешена агитация в профил в социална мрежа

  • № 300- ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Димитър Бойчев – областен координатор на ПП ГЕРБ Бургас

всички решения